Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις: Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες:
   
   
Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" Ο.Α.Ε.Π. - ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Επιχειρηματικά Δάνεια
Πράσινα Προϊόντα
Λογαριασμός Καταθέσεων
Εταιρική Χρεωστική Κάρτα
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
 
 
ALPHA Έξυπνη Διαχείριση

… για κάθε έξυπνη επιχείρηση!

Προνομιακός λογαριασμός καταθέσεων όψεως με όριο υπεραναλήψεως που καλύπτει τις προσωρινές ταμειακές ανάγκες της επιχειρήσεώς σας σε συνδυασμό με πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών με προνομιακή τιμολόγηση, σχεδιασμένος να κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη! 
    
Χρεωστικό Επιτόκιο*:
Το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (Ε.Δ.Ε.) σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου 4,00%. 
(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, ήτοι 0,60%.
    
Πιστωτικό Επιτόκιο:
Κλιμακούμενο, ανάλογα με το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού (το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της καταθέσεως).          
Έως Ευρώ 3.000 0
Από Ευρώ 3.000,01 έως Ευρώ 10.000 0,02%
Από Ευρώ 10.000,01 έως Ευρώ 30.000 0,10%
Από Ευρώ 30.000,01 έως Ευρώ 100.000 0,10%
Από Ευρώ 100.000,01 έως Ευρώ 150.000 0,15%
'Ανω των Ευρώ 150.000,01
0,25%

Πλεονεκτήματα:
Δυνατότητα ορίου υπεραναλήψεως έως Ευρώ 20.000 για την κάλυψη των προσωρινών ταμειακών αναγκών της επιχειρήσεώς σας.
Δωρεάν χορήγηση του πρώτου καρνέ επιταγών για κάθε ημερολογιακό έτος και έκπτωση 35% για κάθε επόμενο.
50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα.
Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα για ποσά έως Ευρώ 50.000 και 50% έκπτωση για μεγαλύτερα ποσά.
30% έκπτωση στις Εγγυητικές Επιστολές προκαταβολής και πληρωμής εμπορευμάτων και σε Ενέγγυες Πιστώσεις προς το εξωτερικό.
Δωρεάν έκδοση της χρεωστικής κάρτας ALPHA Bank Enter Visa Business για αναλήψεις μετρητών και αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό μέσω ATM, Alphaphone, Alpha Web Banking.
50% έκπτωση στην ενοικίαση θυρίδας θησαυροφυλακίου.

 
 
 

 Εκτύπωση