Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις: Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000:
   
   
Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000
Alpha Bank Enter Visa Business
Alpha Ταμειακή Διαχείριση
Alpha Έξυπνη Διαχείριση
Alpha Ανάπτυξη
Alpha Εξοπλισμός
Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο
ALPHA Πράσινες Λύσεις - Οικολογική επιχείρηση
Alpha Ecoλογικό Επιχειρείν
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" - Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
 
 
Alpha Έξυπνη Διαχείριση

…για κάθε έξυπνη επιχείρηση !!!

Προνομιακός λογαριασμός καταθέσεων όψεως με όριο υπεραναλήψεως που καλύπτει τις προσωρινές ταμειακές ανάγκες της επιχειρήσεώς σας σε συνδυασμό με πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών με προνομιακή τιμολόγηση, σχεδιασμένος να κάνει την καθημερινότητάς σας πιο εύκολη!!!     

Χρεωστικό Επιτόκιο:
Το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο* (Ε.Δ.Ε.) (σήμερα 8,40%) πλέον περιθωρίου 4,00% 
(*) πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/75
    
Πιστωτικό Επιτόκιο:
Υψηλό καταθετικό επιτόκιο για μεγαλύτερες αποδόσεις ανάλογα με το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού 
      
έως Ευρώ 3.000 0
Από Ευρώ 3.000,01 έως Ευρώ 10.000 0,05%
Από Ευρώ 10.000,01 έως Ευρώ 30.000 0,15%
Από Ευρώ 30.000,01 έως Ευρώ 100.000 0,15%
Από Ευρώ 100.000,01 έως Ευρώ 150.000 0,25%
Ανω των Ευρώ 150.000,01 0,50%

(το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της καταθέσεως)   
 

Πλεονεκτήματα:
Δυνατότητα ορίου υπεραναλήψεως έως Ευρώ 20.000 για την κάλυψη των προσωρινών ταμειακών αναγκών της επιχειρήσεώς σας.
Υψηλό καταθετικό επιτόκιο για μεγαλύτερες αποδόσεις.
Δωρεάν συναλλαγές, ανεξαρτήτως πλήθους και υπολοίπου στον λογαριασμό.
Δωρεάν χορήγηση του πρώτου καρνέ επιταγών για κάθε ημερολογιακό έτος και έκπτωση 35% για κάθε επόμενο.
50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα.
Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα για ποσά μέχρι Ευρώ 50.000 και 50% έκπτωση για μεγαλύτερα ποσά.
30% έκπτωση στις εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και πληρωμής εμπορευμάτων και σε Εισαγωγές/Ενέγγυες Πιστώσεις προς το εξωτερικό.
Δωρεάν έκδοση της χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter Visa Business για αναλήψεις μετρητών και αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό μέσω ATM, Alphaphone, Alpha Web Banking
50% έκπτωση στην ενοικίαση θυρίδας θησαυροφυλακίου.

Ελάχιστο όριο για το άνοιγμα του λογαριασμού:  Ευρώ 3.000

 
 
 

 Εκτύπωση