Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις: Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000:
   
   
Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000
Alpha Bank Enter Visa Business
Alpha Ταμειακή Διαχείριση
Alpha Έξυπνη Διαχείριση
Alpha Ανάπτυξη
Alpha Εξοπλισμός
Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο
ALPHA Πράσινες Λύσεις - Οικολογική επιχείρηση
Alpha Ecoλογικό Επιχειρείν
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" - Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
 
 
Επαγγελματίες Δημοσίας Χρήσεως Τουριστικών Λεωφορείων

Η Alpha Bank πάντα κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία προσφέρει ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για τη χρηματοδότηση της αντικατάστασης των Δημοσίας Χρήσεως Τουριστικών Λεωφορείων, σύμφωνα με το Νόμο 3229/2004.

Σκοπός:
Χρηματοδότηση αγοράς καινούργιου Δημοσίας Χρήσεως Τουριστικού Λεωφορείου για την αντικατάσταση, με πράξη οριστικής διαγραφής, υφισταμένου (σύμφωνα με το Νόμο 3229/2004). 

Ύψος Δανείου:
Μέχρι και το 100% της καθαρής αξίας του τιμολογίου αγοράς του καινούργιου λεωφορείου μείον την επιδότηση. ΄

Επιπλέον μπορείτε να δανειοδοτηθείτε για το ποσό της κρατικής επιχορήγησης μέσω του δανείου Alpha Ανάπτυξη ή του Alpha 600 με τακτές

Επιτόκιο:
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε :

Το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο* (Ε.Δ.Ε) σήμερα 8,40% πλέον περιθωρίου 4,00%

ή

 

Σταθερό 2ετίας  σήμερα 9,00%*

ή
Σταθερό 4ετίας σήμερα 9,50%* 
* πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,6% 

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ’ όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέξετε είτε κυμαινόμενο είτε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Διάρκεια:
Έως 8 έτη.

Τρόπος Εξυπηρετήσεως:
Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Πρόωρη Εξόφληση:
Επιτρέπεται μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση, χωρίς επιβάρυνση.  

 
 
 

 

 Εκτύπωση