Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστεως:
   
   
Καταθέσεις
Επενδυτικά προϊόντα
Alpha Μισθοδοσία
Κάρτες
Στεγαστικά δάνεια
Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστεως
Alpha Μέτρον 'Aριστον με Προσημείωση Ακινήτου
Alpha Μέτρον 'Aριστον
Alpha 'Ολα σε 1
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Επιπλέον
Alpha Καταναλωτικό Δάνειο για αγορά καινούριου αυτοκινήτου
Alpha Δάνειο Εξόδων Κατοικίας
Alpha Δάνειο Πρώτων Εξόδων Εγκαταστάσεως
Alpha Αξιοποίηση Χαρτοφυλακίου
Alpha X12
Συμβάσεις
Συνήθη Ερωτήματα
Κάνετε την Αίτηση σας Τώρα!
Όροι Χορηγήσεως Ανοικτής Πιστώσεως της πρώην Εμπορικής Τραπέζης
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Personal Banking
Σειρά Νέων ALPHA 1|2|3
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Services για Ιδιώτες
Alpha Web Banking
Alphaphone Banking
ALPHATRADE
Alpha Mobile Banking
Alphanet ATM-24
Κέντρα Αυτόματων Συν/γών
Alpha Private Bank
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
MiFID
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
Μεταφορά Λογ/μού Καταθέσεων
 
 

Alpha 'Ολα σε 1

Για εσάς που δεν θέλετε να χάνετε τον χρόνο σας πληρώνοντας τις οφειλές σας από κάρτες και δάνεια ALPHA BANK σε διαφορετικές ημερομηνίες, η ALPHA BANK, σας προτείνει το “Πρόγραμμα Συγκεντρώσεως Δανείων και Καρτών Alpha Όλα σε 1”, με ή χωρίς προσημείωση, επιτυγχάνοντας τη συγκέντρωση όλων των οφειλών σας σε μία μόνο χαμηλότερη δόση από αυτές που πληρώνατε μέχρι σήμερα. Όλα σε 1… δηλαδή νοικοκυρεμένα!


'Yψος Δανείου:
Από Ευρώ 1.500 έως Ευρώ 150.000.

Επιτόκιο:

Επιλέξτε τώρα:
 
  Σταθερό επιτόκιο 12,75%για πάντα! (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%).

Kυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 12,25% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%)

 ή

 

Kυμαινόμενο επιτόκιο, Euribor 3 μηνών (όπως αυτό διαμορφώνεται στις 29/3, 28/6, 28/9 και 29/12 κάθε έτους) πλέον περιθωρίου 5,00%, σήμερα 5,31% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%). Ισχύει σε δάνεια με εξασφάλιση προσημείωση.


Διάρκεια:
Από 6 έως 300 μήνες

'Εξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος:

Ευρώ 120 για ποσά έως Ευρώ 5.000 και Ευρώ 180 για ποσά άνω των Ευρώ 5.000.

Για δάνεια με εξασφάλιση προσημείωση εισπράττονται έξοδα Νομικού & Τεχνικού ελέγχου Ευρώ 350 ανά ακίνητο, καθώς και τα έξοδα παραστάσεως δικηγόρου και εγγραφής προσημειώσεως.


Υπολογισμός Μηνιαίας Δόσεως:
Αν θέλετε να υπολογίσετε το ύψος της μηνιαίας δόσεως που θα πληρώνετε καθώς και τη διάρκεια αποπληρωμής 

                               Πατήστε εδώ

Υποβολή αιτήσεως:
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε ένα από τα 609  Καταστήματά μας, έχοντας μαζί σας:
  Το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς σας ή άλλο πιστοποιητικό.
  Το εκκαθαριστικό της εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση.
  τον τελευταίο λογαριασμό κάθε προϊόντος για το οποίο επιθυμείτε τη μεταφορά του.

Ασφάλιση Δανείου: 
Προαιρετικό πρόγραμμα ασφαλίσεως δανείου με ευνοϊκή τιμολόγηση, το οποίο σας εξασφαλίζει από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του δανείου σας.  Το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα προσαρμόζεται ακριβώς στο υψος και τη διάρκεια του δανείου σας και εξασφαλίζει εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, από απρόβλεπτα γεγονότα, αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή (ολοσχερή εξόφληση) του υπολοίπου ανεξόφλητου δανείου καθώς και των δεδουλευμένων τόκων.
 
Τρόπος Εξυπηρετήσεως:
Μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, η εξόφληση των οποίων θα πραγματοποιείται με πληρωμή στα ταμεία της Τραπέζης, μέσω πάγιας εντολής με σύνδεση λογαριασμού καταθέσεων, με χρήση καρτών εκδόσεων Alpha Bank μέσω ΑΤΜ, μέσω Alpha Web Banking και με μετρητά στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ).

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο:

Σταθερό επιτόκιο
Συνολικό
Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΠΕ) 11,65% για δάνειο Ευρώ 15.000, διάρκειας 120 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος Ευρώ 180 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%)

Kυμαινόμενο επιτόκιο
Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο 
(ΣΕΠΠΕ) 11,14% για δάνειο Ευρώ 15.000, διάρκειας 120 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος Ευρώ 180 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%)

Kυμαινόμενο επιτόκιο για δάνεια με προσημείωση
Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο
(ΣΕΠΠΕ) 6,07% για δάνειο Ευρώ 50.000, διάρκειας 120 μηνών και έξοδα Νομικού & Τεχνικού ελέγχου Ευρώ 350 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%)

 
 


  Πατήστε εδώ για να μάθετε 
   τη δική σας δόση

 

  Συνήθη Ερωτήματα
 

 


 Εκτύπωση