Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασίλειος Ε. Ψάλτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου St. Gallen στην Ελβετία με ειδίκευση στην Τραπεζική. Κατείχε ανώτερες θέσεις στη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο (1999-2001) και διετέλεσε Αναπληρωτής (εκτελών χρέη) CFO στην Εμπορική Τράπεζα (2002-2006). Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007. Το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer (CFO) του Ομίλου (2010-2018) και από το 2012 έως το 2018 Γενικός Διευθυντής, θέσεις από τις οποίες συνέβαλε σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων και στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Alpha Bank με τη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς και στην υλοποίηση σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας τη θέση της Τράπεζας. Από τον Νοέμβριο του 2018 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον Ιανουάριο του 2019 Διευθύνων Σύμβουλος. Το 2019 εξελέγη ως μέλος του Institut International d' Études Bancaires (IIEB). Από τον Ιούλιο του 2021 είναι Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και από τον Οκτώβριο του 2021 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

CHIEFS (EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS)

Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester και είναι κάτοχος MPhil Development Economics and International Development από το Πανεπιστήμιο του Sussex. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Οκτώβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer (COO). Επίσης, συμμετέχει σε ΔΣ εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο Alpha Bank, και ειδικότερα είναι μέλος ΔΣ της Alpha Bank London Ltd, Πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου και μέλος ΔΣ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Alpha Bank. Από το 2005 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Δεκέμβριο του 2020, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής – Growth and Innovation (από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief of Growth and Innovation).

Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε Οικονομικά και Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική, από το Πανεπιστήμιο της Minnesota (ΗΠΑ). Εργάστηκε από το 1985 στον τομέα Corporate Banking πολυεθνικών και ελληνικών τραπεζών. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Alpha Leasing A.E. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως, Αlpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Tiresias Bank Information Systems S.A. και Alpha Bank Romania S.A. Στην Alpha Bank εργάζεται από το 1998. Διετέλεσε Διευθυντής Corporate Banking από το 2004 έως το 2007. To 2007 ανέλαβε Chief Credit Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής - Chief Risk Officer (CRO) [από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief Risk Officer (CRO)].

Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (Cardiff Business School). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις τράπεζες Citibank και ABN AMRO και από το 1998 εργάζεται στην Alpha Bank, όπου ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή των Διευθύνσεων Εταιρικής Ανάπτυξης, Διεθνούς Δικτύου και Στρατηγικού Σχεδιασμού. Την 1.7.2013 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, θέση από την οποία συνέβαλε στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου, στην ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας, στην υλοποίηση εξαγορών, συγχωνεύσεων αλλά και συναλλαγών χαρτοφυλακίων. Kατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει διατελέσει επίσης Πρόεδρος και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στον τραπεζικό, στον ασφαλιστικό, στον χρηματοοικονομικό και στον βιομηχανικό κλάδο, καθώς και στον κλάδο των ακινήτων. Στις 2.1.2019 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer (CFO) του Ομίλου [από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief Financial Officer (CFO)].

Ιωάννης Μ. Εμίρης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Columbia Business School, καθώς και τίτλου CPA (Certified Public Accountant) από τις ΗΠΑ. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην PricewaterhouseCoopers στη Νέα Υόρκη ως ορκωτός λογιστής. Από το 1991 έως το 2012 εργάστηκε στον Όμιλο Alpha Bank, αρχικά στην Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, και από το 2004 στην Τράπεζα ως Διευθυντής των Διευθύνσεων Project Finance και Investment Banking. Κατά το διάστημα 2012 έως 2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Στις 5.11.2014 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή και στις 19.11.2019 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking (από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief of Wholesale Banking).

Ισίδωρος Σ. Πάσσας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Σπούδασε Μηχανολογία (MSc) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το City του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Bayes Business School) και παρακολούθησε το Πρόγραμμα Προηγμένης Διοίκησης (Advanced Management Program) του INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Procter & Gamble και στη συνέχεια εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στον τομέα marketing και πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρείες προϊόντων ταχείας κατανάλωσης. Εργάστηκε στη Eurobank επί 13 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στο Retail Banking και διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής, καθώς και μέλος διοικητικών συμβουλίων θυγατρικών της. Το 2013 ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης σε θέματα Λιανικής και Δικτύων Διανομής στα Ελληνικά Πετρέλαια. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2014. Διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων και της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της AlphaLife A.E.E.Z. και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. Την 1.4.2016 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή και στις 19.11.2019 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Retail Banking (από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief of Retail Banking).

Νικόλαος Β. Σαλακάς

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε Νοµικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων από το University College London. Τον Μάρτιο του 2019 εντάχθηκε στην Alpha Bank ως Chief Legal and Governance Officer, έπειτα από περισσότερα από 20 έτη συνεργασίας με τη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, στην οποία προΐστατο από το 2010 του Τµήµατος Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων. Το 2022 επέστρεψε στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, ενώ παράλληλα ανέλαβε και τον ρόλο του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση κρίσιμων και στρατηγικών συναλλαγών. Διαθέτει εµπειρία άνω των 25 ετών στους τοµείς της Ελληνικής και Διεθνούς Τραπεζικής και Εποπτικού Δικαίου, των Χρηµατοδοτήσεων, των Αναδιαρθρώσεων και των Συναλλαγών Χρεογράφων και συγκαταλέγεται µεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων δικηγόρων από το International Financial Law Review (IFLR), από τον οδηγό Legal 500 και από την εταιρεία Chambers and Partners. Από το 1999 έχει υποστηρίξει την Alpha Bank σε εποπτικά θέµατα, σε εξαγορές και συγχωνεύσεις και σε χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές στρατηγικού ενδιαφέροντος. Την 1.4.2024 ανέλαβε καθήκοντα Chief of Corporate Center and General Counsel και ορίσθηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

Sergiu – Bogdan A. Oprescu

Γεννήθηκε το 1963. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανική, με ειδίκευση στην Αεροηλεκτρονική (MEng in Avionics), από τη Σχολή Αεροδιαστημικής Μηχανικής του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αξιοπιστία Συστημάτων, με ειδίκευση στην «Αξιοπιστία σύνθετων τεχνικών συστημάτων», από το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Παρακολούθησε πλήθος προγραμμάτων σπουδών για Στελέχη στο Harvard Business School, στο Stanford Graduate School of Business και στο London Business School. Εργάζεται από το 1994 στην Alpha Bank Romania S.A., όπου κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις έως το 2007, οπότε και τοποθετήθηκε Εκτελεστικός Πρόεδρος. Κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (1995-1996) και στη συνέχεια του Εκτελεστικού Προέδρου (1996-2002) της Alpha Finance Romania S.A. (πρώην Bucharest Investment Group – Brokerage S.A.). Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου (2001-2006), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρουμανικής Ένωσης Τραπεζών και συντονιστής των τραπεζικών επιτροπών αρμόδιων για θέματα Στεγαστικής Πίστης, Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, Απορρόφησης Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διαχείρισης Διαθεσίμων και Κεφαλαιαγορών (2008-2014), καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρουμανικής Ένωσης Τραπεζών (2015-2021). Στις 11.2.2019 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής International Network (από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief of International Network).

Στέφανος Ν. Μυτιληναίος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Κατέχει πτυχίο Αεροναυπηγικής με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Bristol (Μεγάλη Βρετανία) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με Distinction από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) στο Fontainebleau (Γαλλία). Διαθέτει μακρά εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας, της διαχείρισης λειτουργιών και των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατείχε τη θέση του Deputy Group CIO στη Eurobank και εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη McKinsey & Company με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. Επίσης, διετέλεσε Chief Technology Officer της Commercial Bank στο Κατάρ και στη συνέχεια ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας στην Τράπεζα Πειραιώς. Την 1.12.2020 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής - Chief Operating Officer (COO) [από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief Operating Officer (COO)].

Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα

Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε Industrial/Organizational Studies από το Πανεπιστήμιο Columbia και σε Social Studies από το New School for Social Research. Διαθέτει 28 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Διετέλεσε Περιφερειακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην Colgate Palmolive, ενώ στην καριέρα της είχε θητεία σε θέσεις ευθύνης στη Makro Cash & Carry και στην KPMG. Στην Alpha Bank εντάχθηκε προερχόμενη από τη Vodafone, όπου τα τελευταία 8 χρόνια ήταν Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Στις 3.3.2020 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένης Γενικής Διευθύντριας ‒ Chief Human Resources Officer και στις 20.5.2022 ανέλαβε Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer (CHRO) [από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief Human Resources Officer (CHRO)].

Γεώργιος Β. Μιχαλόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, από το City του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Bayes Business School). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Alpha Bank το 1994 και εργάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Διετέλεσε Group Treasurer και Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης και της Διεύθυνσης Financial Markets. Έχει διατελέσει Mέλος Διοικητικών Συμβουλίων Εταιρειών του Ομίλου στον τραπεζικό, στον χρηματοοικονομικό και στον ασφαλιστικό κλάδο σε Ελλάδα και σε εξωτερικό επί σειρά ετών. Στις 4.5.2016 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων  και στις 20.5.2022 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Wealth Management and Treasury (από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief Wealth Management Officer).

CHIEFS (NON - EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS)

 

Γεώργιος Τ. Αδρακτάς

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι πτυχιούχος (B.Sc) του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc) στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Διοικητική Επιστήμη του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και είναι απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διοίκησης Επιχειρήσεων (INSEAD), έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση στο Global Management. Παράλληλα, κατέχει σχετικές πιστοποιήσεις στο Commercial Credit (Moody’s Analytics) και στον Λειτουργικό Κίνδυνο (PRMIA).

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον συμβουλευτικό κλάδο (Financial Services) και από το 2002 εργάζεται στην Alpha Bank σε διάφορες περιοχές της Διαχείρισης Κινδύνων. Από τον Φεβρουάριο του 2023 μέχρι σήμερα έχει αναλάβει τον ρόλο του Chief Risk Control Officer, έχοντας υπό την εποπτεία του τη διαχείριση και την παρακολούθηση του συνόλου των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών κινδύνων (financial and non-financial risks) του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει διατελέσει Πρόεδρος και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως σήμερα, είναι μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διαχείρισης Κινδύνων (PRMIA), Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» και ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

Μαριάννα Δ. Αντωνίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και παρακολούθησε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στη Διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στην Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 1989 και το 2010 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύντριας τους Διεύθυνσης Λογιστικών Θεμάτων και στη συνέχεια τους Διεύθυνσης Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων. Κατά τη διάρκεια τους καριέρας τους έχει διατελέσει τους Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Εταιρειών του Ομίλου στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών καθώς και στον κλάδο των ακινήτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2014 είναι υπεύθυνη τους λογιστικής επιτροπής τους Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και μέλος τους λογιστικής επιτροπής τους Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία έχει ως βασικές αρμοδιότητες την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Aπό την 1.1.2024 ο τίτλος της είναι Chief of Statutory Reporting and Tax.

Φώντας Δ. Αυλωνίτης

Γεννήθηκε το 1969. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το 2009 έως το 2019, εξαντλώντας το μέγιστο των δύο θητειών. Υπήρξε αναπληρωτής εκπρόσωπος της Επιτροπής στο Board of Supervisors της ESMA και Πρόεδρος σε σειρά νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στην Επιτροπή εργαζόταν από το 1997 έχοντας διατελέσει Διευθυντής Εισηγμένων Εταιρειών την περίοδο 2003-2009. Τα πρώτα έξι χρόνια της καριέρας του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Συμμετείχε στο Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων από τη σύστασή της και είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης από το 2011. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα χρηματοοικονομικά από το Brunel University. Είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει γίνει δεκτός στο Yale World Fellows Program. Στις 2.9.2019 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και από την 1.1.2024 ο νέος τίτλος του είναι Chief of Compliance.

Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστημίου της Ουαλίας (Gardiff Business School).  Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1998 στη Λαϊκή Τράπεζα και από το 2005 εργάζεται στην Alpha Bank όπου το 2013 ανέλαβε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Corporate Banking. Τον Νοέμβριο του 2014 ανέλαβε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρηματικών Κέντρων και τον Σεπτέμβριο του 2017 Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικής Τραπεζικής έχοντας υπό την εποπτεία του τα Επιχειρηματικά Κέντρα και τη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Τουριστικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα, έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Από τον Δεκέμβριο του 2015 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ABC Factors A.E. και της Alpha Leasing A.E. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως. Στην τελευταία, το 2021 διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Aπό την 1.1.2024 ο τίτλος του είναι Chief of Commercial Banking.

Θάλεια Ζ. Εμίρη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Κατέχει πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, μεταπτυχιακό τίτλο στο οικονομικό δίκαιο από το  Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas University (Paris II) και suma cum laude Ph.D. στο εταιρικό δίκαιο από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης λάβει επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης (ICA) καθώς και εταιρικής βιωσιμότητας (Said Business School). Έχει εργαστεί σε tier-1 δικηγορικά γραφεία και σε ιδιωτικές εταιρείες, εστιάζοντας κυρίως στο εταιρικό και τραπεζικό δίκαιο. Έχει διατελέσει Διευθύντρια ειδικών πολιτικών στο Γραφείο Πρωθυπουργού (2012) και Νομική Σύμβουλος στον Υπουργό Οικονομικών (2012-2013). Επίσης, διετέλεσε Επικεφαλής Νομική Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (2013-2018) κατά την περίοδο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην υποστήριξη σύνθετων συναλλαγών, στην διαπραγμάτευση με διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη καθώς και στην διαχείριση καταστάσεων κρίσης. Έχει επίσης διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας στην θέση Chief Legal Officer τον Δεκέμβριο 2022.

Ιωάννης Θ. Ιωαννίδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το ALBA Business School, ενώ είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Marketing Management από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College). Εργάστηκε για 18 έτη στη Citibank και ABN AMRO Bank σε θέσεις ευθύνης στο Retail Banking, καθώς και στην Εμπορική Asset Management και στην New Millennium Asset Management στον τομέα του Wealth Management. Από το 2014 εργάζεται στην Alpha Bank, αρχικά ως Διευθυντής Καταθετικών και Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων, ενώ την περίοδο 2021–23 διετέλεσε Ανώτερος Διευθυντής της Διεύθυνσης Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής, έχοντας επίσης υπό την εποπτεία του τον τομέα Καρτών και Δανείων. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών του Ομίλου όπως η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., AlphaLife Α.Ε.Ε.Ζ., Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε. καθώς της ΝΕΧΙ Payments Greece (2021-22). Από τις 15.12.2023 ο τίτλος του είναι Chief of Retail Banking Products.

Μάριος Χ. Καλότυχος

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1981. Σπούδασε Αναλογιστική στο London School of Economics και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις διευθύνσεις αγορών κεφαλαίου σταθερού εισοδήματος στις τράπεζες Deutsche Bank (2005-2008) και Morgan Stanley (2008-2016) στο Λονδίνο, και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης στην Ελληνική Τράπεζα (2016-2021). Από το 2021 εργάζεται στην Alpha Bank, όπου ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Επενδύσεων.

Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Είναι Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική Επιστήμη και Οικονομετρία. Διετέλεσε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων στην Emporiki Bank, Crédit Agricole Group (2005–2013), μέλος του Δ.Σ. της Τειρεσίας Α.Ε. και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Διοίκησης στα πεδία του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank. Έχει διδάξει Μακροοικονομική, Τραπεζική και Διαχείριση Κινδύνων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει τέσσερα βιβλία, ένα εκ των οποίων έχει βραβευτεί από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών το 2003 (από κοινού με τον Γ. Προβόπουλο) καθώς και πολυάριθμα άρθρα σε ακαδημαϊκά επιστημονικά περιοδικά όπως, μεταξύ άλλων, το European Journal of Political Economy, Journal of Policy Modeling, Corporate Governance, Journal of Real Estate Finance and Economics, Scottish Journal of Political Economy, Managerial and Decision Economics και Economics Letters. To 2014 ανέλαβε Επικεφαλής Οικονομικών Μελετών και το 2022 Chief Economist.

Αικατερίνη I. Μαρμαρά

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Οικονομικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του  Southampton. Διαθέτει 26 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Alpha Bank το 1997 και εργάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Κατά το διάστημα 2016 έως 2023 διετέλεσε Ανώτερη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Trading) έχοντας υπό την εποπτεία της τον τομέα Κεφαλαιαγοράς και Παραγώγων και τον τομέα Διαχείρισης Ρευστότητας και Χρέους. To 2019 ορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Cyprus. Από την 1.1.2024 ο τίτλος της είναι Chief of Global Markets and Group Treasurer.

Νίκος K. Νεζερίτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Birkbeck College).  Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Ernst & Young στο τμήμα των Transaction Advisory Services και το 2007 εντάχθηκε στο δυναμικό της Alpha Bank. Το 2018 ανέλαβε την Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων έχοντας ευθύνη για τις χρηματοδοτήσεις στους τομείς των υποδομών (infrastructure), ενέργειας (energy) και εμπορικών ακινήτων (CRE), όπου συνέβαλε σημαντικά στην ανάληψη της διοργάνωσης μεγάλων συναλλαγών. Από την 1.1.2024 ο τίτλος του είναι Chief of Corporate & Investment Banking.

Παύλος Γ. Ντόλας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός στο University of Manchester Institute of Technology (UMIST)  με μεταπτυχιακές σπουδές (MSC) στο Imperial College London σε Τηλεπικοινωνίες και εν συνέχεια σε Finance. Εργάστηκε για 18 χρόνια στο Λονδίνο για λογαριασμό της Citibank στο Corporate και Investment Banking και ως Senior Credit Officer (SCO) στο Credit Risk Management. Διαθέτει πολυεπίπεδη εμπειρία έχοντας καλύψει κατά τη διάρκεια της καριέρας του εταιρείες στους περισσοτέρους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ από το 2012 εξειδικεύτηκε στον χώρο της Ναυτιλίας και των Αερομεταφορών.

Από το 2022 εργάζεται στον Όμιλο Alpha Bank, έχοντας αναλάβει τη θέση του Chief Credit Officer.

Ευάγγελος Δ. Πατρινός

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Imperial College Business School και MSc in International Banking & Financial Studies από το University of Southampton. Επίσης κατέχει επαγγελματικές πιστοποιήσεις CFA (Chartered Financial Analyst) και FRM (Financial Risk Manager). Έχει εργαστεί στην Τράπεζα Πειραιώς, στην ABN AMRO και το 2005 εντάχθηκε στο δυναμικό της Alpha Bank. Το 2014 ανέλαβε την Διεύθυνση Corporate Banking και το 2017 την Διεύθυνση Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων. Από τον Οκτώβριο του 2020 τοποθετήθηκε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Ανάκτησης Δανείων σε Καθυστέρηση και από την 1.1.2024 ο νέος τίτλος του είναι Chief of Wholesale Trade Lending and Transaction Banking.

Μαρία Χ. Ροντογιάννη

Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε Δημόσια Λογιστική και Μάρκετινγκ στο Fordham University της Νέας Υόρκης. Διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στον ευρύτερο χώρο του εσωτερικού ελέγχου και εντάσσεται στην Τράπεζα προερχόμενη από την Deutsche Telekom, όπου διατελούσε Senior Vice President, Group Audit και Risk Management. Από το 2009 έως τη μετακίνησή της στη Βόννη ήταν Group Chief Internal Auditor στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Επίσης, διετέλεσε Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου στη Wind Telecommunications και στη Lamda Development, ενώ πιο πριν εργαζόταν επί σειρά ετών στην Arthur Andersen στην Αθήνα και στη JP Morgan και στο National Futures Association στη Νέα Υόρκη. Την 1.4.2020 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένης Γενικής Διευθύντριας της Τράπεζας και από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος της είναι Chief of Internal Audit.

Κωνσταντίνος Γ. Σαραφόπουλος

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Alpha Bank, εργάστηκε επί 16 έτη στην JP Morgan, κατά κύριο λόγο στο Γραφείο Επενδύσεων και Διαχείρισης Αποθεματικών, αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Από το 2013 και μετά άσκησε καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή / Senior PM, ενώ από το 2016 έως το 2020 ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης EMEA Rates & FX του Γραφείου Επενδύσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2021 ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 ανέλαβε καθήκοντα Chief Investment Officer. Είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου σε διάφορες Επιτροπές του Ομίλου [Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCo), Επιτροπή Ακινήτων κ.λπ.] και Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων του Ιδρύματος Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Alpha Services and Holdings.

Πέννυ Χ. Σπηλιωτοπούλου

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1973. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1995 στην Price Waterhouse στο Λονδίνο και έχει απασχοληθεί σε διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αρχικά παρέχοντας ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στη συνέχεια ως τραπεζικό στέλεχος. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2013, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε Μονάδες του Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (CFO). Aπό την 1.1.2024 ο νέος τίτλος της είναι Chief of Performance Management and Reporting.

Χρήστος Ν. Σχίζας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του INSEAD στη Γαλλία, ενώ έχει παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης στο Harvard. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη Eurobank, όπου εργάστηκε στο χώρο του Bancassurance και του Personal Banking. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και στο Λουξεμβούργο για το RTL Group. Εκεί, εργάστηκε ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων ΕΝΕΧ και στη συνέχεια ως Vice President Business Development and Group Synergies του ομίλου, έχοντας την ευθύνη για τον συντονισμό των θυγατρικών του ομίλου παγκοσμίως, σε θέματα όπως οι επενδύσεις στα digital media και η ανάπτυξη περιεχομένου. Διατέλεσε επίσης μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών του ομίλου.

Στην Alpha Bank εργάζεται από το 2020. Ανέλαβε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πελατών Λιανικής Τραπεζικής τον Μάιο του 2021 και από την 1.1.2024 ο νέος του τίτλος είναι Chief Retail Distribution Officer.

Σπυρίδων Π. Τζαμτζής

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989. Εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και το 1994 εντάχθηκε στην Alpha Bank. Το 2010 ανέλαβε Διευθυντής Μηχανογραφικών Εφαρμογών και το 2016 Ανώτερος Διευθυντής Πληροφορικής. Από τον Οκτώβριο του 2020 είναι Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής – CIO και από την 1.1.2024 ο νέος του τίτλος είναι Chief Information Officer (CIO).Κατέχει πτυχίο Γεωλογίας από το Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και MBA από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κώστας Γ. Τζιμόπουλος

Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Business Information Technology Systems από το Strathclyde Graduate Business School της Γλασκώβης. Ξεκίνησε την καριέρα του στην General Electric στο Λονδίνο όπου μετά την ολοκλήρωση του διετούς corporate graduate training program IMLP (Information Management Leadership Program) εργάστηκε για 8 χρόνια τόσο στο Industrial όσο και στο Financial Sector του οργανισμού, σε ρόλους programme delivery και business improvement με εξειδίκευση σε μεθοδολογίες Lean και Six Sigma. Διετέλεσε Service Deliver Director στην First Data Hellas (2005-2012). Εργάζεται στην Alpha από το 2013 έχοντας ενεργό ρόλο στα προγράμματα συγχώνευσης της Εμπορικής Τράπεζας και Λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα. Κατά το διάστημα 2018 έως 2023 διετέλεσε Ανώτερος Διευθυντής Οργανωτικού Σχεδιασμού, έχοντας την ευθύνη των περιοχών της Οργάνωσης και Επιχειρησιακών Έργων. Aπό την 1.1.2024 ο νέος τίτλος του είναι Chief Operational Excellence Officer. 

Μιχαήλ Β. Τσαρμπόπουλος

Γεννήθηκε το 1976. Είναι κάτοχος MBA από το Simon Business School of the University of Rochester, NY και πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Διαθέτει περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερους ηγετικούς ρόλους στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και μια συνολική επαγγελματική εμπειρία 20 ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Eurobank, έχει υπηρετήσει σε καίριους ρόλους, με πιο πρόσφατους αυτούς του Group Chief Digital Officer, με κύρια ευθύνη τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και την υποστήριξη της υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής, καθώς και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή - Head of Global Transaction Banking. Νωρίτερα στην καριέρα του, εργάστηκε για την Boston Consulting Group, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ενώ έχει διατελέσει και Manager of Strategic Initiatives στην HSBC Ελλάδος. Την 1.12.2021 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας και από την 1.1.2024 ο νέος του τίτλος είναι Chief Digital Officer.