Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Με το κύρος ενός αξιόπιστου θεσμικού επενδυτή

Η Alpha Ventures είναι η πρώτη ιδιωτική Εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ελλάδα και αποτελεί την αιχμή της επενδυτικής δραστηριότητας του Ομίλου στο χώρο του Private Equity/Venture Capital. Ιδρύθηκε το 1990 και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει σε επιχειρήσεις ποικίλων κλάδων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, προσελκύει συνεπενδυτές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και οργανώνει δανειακή χρηματοδότηση σε διμερή ή κοινοπρακτική βάση.

Η Εταιρία:

  • επενδύει σε νέες ή δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, συνήθως με συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο
  • βοηθά ενεργά τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει
  • έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα συνεργασίας (άνω των 3-5 ετών).

Η Alpha Ventures παρακολουθεί ενεργά τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της και παρέχει βοήθεια σε θέματα χρηματοοικονομικά, νομικά και στρατηγικής, τόσο κατά την αρχική φάση χρηματοδοτήσεως όσο και στη συνέχεια.

Επιπλέον, προσφέρει υποστήριξη σε κρίσιμους τομείς για τη σωστή και διαρκή ανάπτυξη της επιχειρήσεως, όπως:

  • πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου με εισαγωγή στο χρηματιστήριο
  • χρηματοοικονομικό σχεδιασμό
  • επιχειρηματικές συμμαχίες, εμπορικές συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις
  • προσέλκυση νέων στελεχών
  • είσοδο σε νέες αγορές.

Η συμμετοχή της Alpha Ventures στο μετοχικό κεφάλαιο μίας γρήγορα αναπτυσσόμενης εταιρίας, αφ’ ενός προσδίδει το κύρος ενός αξιόπιστου θεσμικού επενδυτή, αφ’ ετέρου παρέχει στην εταιρία πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου Alpha Bank.

Η Εταιρία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο Προσωπικό, με σημαντικές γνώσεις, εμπειρία και με διάθεση για αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων προς χρηματοδότηση και υποστήριξη της αναπτυξιακής τους πορείας.

Η ικανότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της, η προσοχή στη λεπτομέρεια και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Πελάτη, σε συνδυασμό με το μέγεθος και τις δυνατότητες επενδύσεων, καθιστούν την Alpha Ventures μία από τις ηγετικές εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ελλάδα.

To ενδιαφέρον της Alpha Ventures επικεντρώνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διαθέτουν προβλέψιμες χρηματοροές, ξεκάθαρες προοπτικές για ανάπτυξη και σαφή χρονικό ορίζοντα ρευστοποιήσεως, μέσω εσωτερικών χρηματοροών ή πωλήσεως σε στρατηγικό εταίρο ή εισαγωγής σε οργανωμένη κεφαλαιαγορά.