Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha
Η  Τράπεζα στο πλαίσιο της διαχειρίσεως της  μη Ιδιοχρησιμοποιούμενης Ιδιόκτητης Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου ("Real Estate Owned Assets – REOs"), προχώρησε  στη σύσταση εξειδικευμένης Εταιρίας του Ομίλου, της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων & Επενδύσεων Α.Ε. (Σεπτέμβριος 2018). Σκοπός της Εταιρίας είναι η αξιολόγηση ακινήτων προς απόκτηση από τον Όμιλο, καθώς και η ενεργή διαχείριση ή η ανάθεση προς διαχείριση, εκμετάλλευση και πώληση κάθε είδους μη ιδιοχρησιμοποιουμένου ακινήτου κυριότητας/συγκυριότητας του Ομίλου. 

Συγκεκριμένα όταν η Τράπεζα αποκτά την κυριότητα ακινήτων στο πλαίσιο διαχείρισης  μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), η Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων & Επενδύσεων Α.Ε αναλαμβάνει:
  • Την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάκτησης ακινήτων (asset on-boarding) και της ανάθεσής τους σε κατάλληλα κανάλια διαχείρισης τα οποία δύναται να βρίσκονται εντός ή εκτός του Ομίλου.
  • Την εποπτεία και συντονισµό της υλοποίησης στρατηγικών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων
  • Την εποπτεία και συντονισµό της προωθήσεως/πώλησης ανακτηθέντων ακινήτων στην αγορά σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική του Ομίλου. 
  • Τον καθορισµό και παρακολούθηση των κατάλληλων δεικτών απόδοσης (ΚPIs) για τα συνεργαζόμενα κανάλια διαχείρισης.