Οικονομικές καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
 Οικονομικές Καταστάσεις 2022 26.10.2023 
 Οικονομικές Καταστάσεις 2021 12.12.2022 
 

Έκθεση Διαχειρίσεως ΔΣ και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

02.02.2022 
 Οικονομικές Καταστάσεις 2019 30.10.2020 
 Έκθεση Διαχειρίσεως ΔΣ και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2019 30.10.2020
Έκθεση Διαχειρίσεως ΔΣ και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2018 09.09.2019
Έκθεση Διαχειρίσεως Δ.Σ. και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2017 27.07.2018
Οικονομικές Καταστάσεις 2016 29.06.2017
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2016 29.06.2017
Οικονομικές Καταστάσεις 2015 09.06.2016
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2015 09.06.2016
Ετήσια έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2015 09.06.2016
Οικονομικές Καταστάσεις 2014 08.06.2015
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2014 08.06.2015
Οικονομικές Καταστάσεις 2013 02.06.2014
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2013 02.06.2014 
Οικονομικές Καταστάσεις 2012 30.04.2013
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2012 30.04.2013