Προνομιακή χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις

Αποκτήστε πρόσβαση σε ρευστότητα για κεφάλαιο κίνησης ή επενδύσεις,  με 80% εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες σας, μπορείτε να ενταχθείτε στα προγράμματα:

  • SME Competitiveness
  • Sustainability
  • Innovation and Digitilisation
 

invest-eu-logo

Το δάνειο επωφελείται στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, που έχει συσταθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Πρόγραμμα NextGenerationEU με την οικονομική στήριξη της Ελλάδας μέσω της συνιστώσας της Ελλάδας στο Ταμείο InvestEU (InvestEU Member State Compartment for Greece), με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.