Αντικείμενο δραστηριότητας

Κατασκευή Αλλων έργων Πολιτικού μηχανικού Π.Δ.Κ.Α.