Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Αποστολή και Αξίες
Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Πελατών της και εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας σταθερές τις αρχές και τις αξίες της.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2015 έως και το 2020.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πληροφορίες για την μετοχή
Πίνακες και αναλυτικά γραφήματα με όλα τα βασικά στοιχεία για τις μετοχές της Alpha Bank.
Πιστωτικοί τίτλοι
Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος, η Αlpha Bank διαθέτει Προγράμματα αντλήσεως κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων.
Οικονομικά στοιχεία
Παρουσιάσεις οικονομικών στοιχείων και ετήσιων καταστάσεων του Ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Alpha Bank. Γνωρίστε αναλυτικά την οικονομική πραγματικότητα του Ομίλου.
Παρουσιάσεις
Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν ανά έτος και το εταιρικό ημερολόγιο του Ομίλου.
Γενικές Συνελεύσεις
Ενημερωθείτε για τις συγκλήσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Alpha Bank. Μάθετε όλες τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν σε κάθε γενική συνέλευση.
Ανακοινώσεις
Αποκτήστε πρόσβαση στο εταιρικό αρχείο της Τράπεζας και ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό που αναζητάτε.
Εταιρικός Μετασχηματισμός
Έγγραφα που αφορούν τον Εταιρικό Μετασχηματισμό.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Συμμετοχή σε Δείκτες

FTSE4Good Index Series

Το 2020, η Alpha Bank, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης που έλαβε από τον Διεθνή Οργανισμό FTSE, παρέμεινε στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series, καταφέρνοντας μάλιστα να βελτιώσει τη βαθμολογία της σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι η επίδοση της Τράπεζας διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα με πέρσι, ενώ βελτιώθηκε η επίδοσή της σε θέματα Corporate Governance.

Ο εν λόγω Δείκτης περιλαμβάνει εισηγμένες εταιρείες σε αναδυόμενες αγορές με θετική οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση. Η επίδοση αυτή της Τράπεζας πιστοποιεί ότι παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, διαθέτει υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, επενδύοντας αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

FTSE4Good Index Series - Logo

MSCI ESG Rating


Τον Αύγουστο του 2020, η Alpha Bank έλαβε την βαθμολογία Α Α (σε κλίμακα αξιολόγησης AAA – CCC), κατά την αξιολόγηση MSCI ESG Ratings. Η επίδοση της Τράπεζας βελτιώθηκε για τέταρτη συνεχομένη χρονιά. Ειδικότερα, υπήρξε σημαντική βελτίωση στον πυλώνα του Governance.

msci


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ MSCI ESG RESEARCH LLC Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ (“MSCI”), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ MSCI ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΧΟΡΗΓΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ MSCI. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ MSCI ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ MSCI Ή ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ MSCI ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MSCI.

 

Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)

Τον Ιανουάριο του 2020 η Alpha Bank συμπεριλήφθηκε για δεύτερη φορά στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδυτικών και ποιοτικών πληροφοριών παγκοσμίως για θέματα ισότητας των φύλων. Ο δείκτης Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) περιλαμβάνει σήμερα 325 επιχειρήσεις παγκοσμίως, τρεις εκ των οποίων είναι ελληνικές, και αξιολογεί 6.000 εισηγμένες εταιρίες από όλους τους τομείς της οικονομίας σε 84 χώρες, με βάση τις πρακτικές διαφάνειας που εφαρμόζουν σε θέματα ισότητας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για την προώθηση της θέσης των γυναικών στον χώρο εργασίας.

bloomberg

CDP – Carbon Disclosure Project

Η Alpha Bank κοινοποίησε το 2018 στην πλατφόρμα του CDP τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας τη βαθμολογία “B-”, βελτιώνοντας την επίδοσή της σε σχέση με το 2017.

Vigeo Eiris – Best EM Performers

Κατά την αξιολόγησή της από τον διεθνή οίκο Vigeo Eiris, η Alpha Bank πέτυχε για πρώτη φορά το 2019 την ένταξή της στον Δείκτη Best Emerging Market Performers Ranking, ο οποίος περιλαμβάνει τις 100 εταιρίες από τις Αναδυόμενες Αγορές με την καλύτερη επίδοση σε θέματα ESG (Environmental – Social – Governance). 

 
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς 

Η Τράπεζα συμμετέχει σε Ενώσεις ή/και Οργανισμούς που έχουν ως αντικείμενο την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων του τραπεζικού κλάδου ή είναι ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, ως ακολούθως:

  • UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative): Πρόκειται για την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης με κεντρικό άξονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η Alpha Bank είναι μέλος της πρωτοβουλίας αυτής από το 2004 και συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη, προσυπογράφοντας (ως Founding Signatory) τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι οποίες θέτουν ένα ενιαίο πλαίσιο υπεύθυνης και αειφόρου τραπεζικής που καλύπτει όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων. 
  • Global Sustain: Πρόκειται για οργανισμό που προσφέρει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την πράσινη οικονομία και την ανάπτυξη. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. 
  • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου. Στόχος του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον. Η Alpha Bank είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το 2007 και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες του.

Επιπλέον, η Τράπεζα συμμετέχει και εκπροσωπείται σε διάφορες Επιτροπές και Συμβούλια της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος. Αξίζει να αναφερθεί η συμμετοχή της Τράπεζας στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη διαχείριση ζητημάτων τραπεζικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη όπως:

  • η συνεργασία του χρηματοπιστωτικού τομέα με την πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών
    (UNEP FI)
  • η εκπροσώπηση των τραπεζών σε ομάδες εργασίας και εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης
  • η διαμόρφωση θέσεων και γνώμης των τραπεζών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

csr hellas    ftse4Good    GlobalSustain    UNEP FINANCE INITIATIVE

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Η ασφάλεια των συναλλαγών σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Καλούμε τους Πελάτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που παρέχει η Alpha Bank, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι επιθέσεις με σκοπό την απάτη.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".