Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Αποστολή και Αξίες
Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Πελατών της και εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας σταθερές τις αρχές και τις αξίες της.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2012 έως και το 2017.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πληροφορίες για την μετοχή
Πίνακες και αναλυτικά γραφήματα με όλα τα βασικά στοιχεία για τις μετοχές της Alpha Bank.
Πιστωτικοί τίτλοι
Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος, η Αlpha Bank διαθέτει Προγράμματα αντλήσεως κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων.
Οικονομικά στοιχεία
Παρουσιάσεις οικονομικών στοιχείων και ετήσιων καταστάσεων του Ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Alpha Bank. Γνωρίστε αναλυτικά την οικονομική πραγματικότητα του Ομίλου.
Παρουσιάσεις
Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν ανά έτος και το εταιρικό ημερολόγιο του Ομίλου.
Γενικές Συνελεύσεις
Ενημερωθείτε για τις συγκλήσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Alpha Bank. Μάθετε όλες τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν σε κάθε γενική συνέλευση.
Ανακοινώσεις
Αποκτήστε πρόσβαση στο εταιρικό αρχείο της Τραπέζης και ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό που αναζητάτε.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Επιχειρηματικότητα με σεβασμό στο περιβάλλον

Η Alpha Bank υιοθετεί πρακτικές που συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα, στην υπεύθυνη χρήση αλλά και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προωθεί αφ’ ενός την οικολογική συνείδηση στο Προσωπικό της, αφ’ ετέρου δεσμεύεται για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία των Καταστημάτων της, μέσα από τη βελτιστοποίηση των πρακτικών που συνεισφέρουν στην περιβαλλοντική της πολιτική.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Alpha Bank συνεργάζεται με αρμόδιους και εξειδικευμένους φορείς για την τοποθέτηση ειδικών κάδων, κατάλληλων για την περισυλλογή, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση υλικών, στις Κεντρικές Μονάδες και στα Καταστήματά της.

Ανακύκλωση χαρτιού

Σταθερό στόχο για την Τράπεζα αποτελεί η μείωση στην κατανάλωση χαρτιού μέσα από:

  • την ανακύκλωση χαρτιού (άκοπου και μη), πολιτική που επεκτείνεται σε όλους τους χώρους των Kαταστημάτων της Alpha Bank
  • την τοποθέτηση ειδικών μηχανημάτων καταστροφής εγγράφων, στο πλαίσιο της πολιτικής ασφαλείας πληροφοριών 
  • την ενημέρωση του Προσωπικού καθαριότητας για την περισυλλογή του χαρτιού και την απόθεσή του στους μπλε κάδους ανακυκλώσεως των οικείων Δήμων (όπου αυτό δεν περισυλλέγεται από τις εξουσιοδοτημένες συνεργαζόμενες εταιρίες). 

Για τις Κεντρικές Μονάδες, η Τράπεζα συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης, το οποίο έχει αναλάβει την τοποθέτηση και διαχείριση σχετικών κάδων ανακυκλώσεως με την αντίστοιχη σήμανση.

Ανακύκλωση πλαστικού και αλουμινίου

Για την ανακύκλωση πλαστικού και αλουμινίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης ανέλαβε επίσης την τοποθέτηση και τη διαχείριση σε Κτήρια Κεντρικών Μονάδων αντίστοιχων κάδων για ανακύκλωση. Οι συγκεκριμένοι κάδοι διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους κάδους για την  ανακύκλωση χαρτιού, φέρουν το λογότυπο της Τραπέζης και σχετικό περιβαλλοντικό μήνυμα.

Ανακύκλωση μπαταριών

Για την ανακύκλωση μπαταριών, η Τράπεζα συνεργάζεται, επί σειρά ετών, με την εταιρία ανακυκλώσεως μπαταριών “ΑΦΗΣ”. Κάδοι για την ανακύκλωση μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα Καταστήματα και τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Τραπέζης, πανελλαδικώς, καθώς και σε όλες τις Εταιρίες του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα.

Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Για την περισυλλογή συσσωρευτών μολύβδου, η Τράπεζα συνεργάζεται με την εταιρία Sunlight.

Ανακύκλωση toners

Για την ανακύκλωση toners και cartridges, η Τράπεζα συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένες και καταλλήλως αδειοδοτημένες εταιρίες, οι οποίες παραλαμβάνουν τα κενά μελάνια προς ανακύκλωση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ανακύκλωση συσκευών 

Για την ανακύκλωση και αξιοποίηση του παλαιού ή κατεστραμμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως servers, pc, monitors, εκτυπωτές, POS και λοιπών συσκευών, η Τράπεζα συνεργάζεται με την εταιρία συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.".

Ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων

Για την ανακύκλωση φωτιστικών και λαμπτήρων, η Τράπεζα συνεργάζεται με την εταιρία “ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.”, η οποία έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους για την ανακύκλωση φωτιστικών και λαμπτήρων στο Δίκτυο και τις Μονάδες της Τραπέζης πανελλαδικά.

Απόσυρση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού

O πεπαλαιωμένος εξοπλισμός αποσύρεται (έπιπλα γραφείου, αρχειοθήκες, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.), είτε προς ανακύκλωση είτε προς ελεγχόμενη καταστροφή και απόθεση σε ενδεδειγμένους χώρους - ΧΥΤΑ από αδειοδοτημένες εταιρίες διαχειρίσεως μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ή διατίθεται ως scrap, αναλόγως και κατά περίπτωση.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Το alpha.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ