Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2015 έως και το 2020.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Διευθυντής:
Γεώργιος Π. Τερζής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Διευθυντής:
Βασιλική Ε. Πολίτου 
Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Διευθυντής:
Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος
Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων Διευθύντρια:
Ευαγγελία Π. Κλαουδάτου
Διεύθυνση Στρατηγικής και Αμοιβών Ανθρώπινου Δυναμικού
Διευθυντής:
Νικόλαος Ε. Κουνάδης
Διεύθυνση Λειτουργιών Ανθρώπινου Δυναμικού
Διευθύντρια:
Γιαννούλα Ε. Παλιούρα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας  

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF TRANSFORMATION OFFICER (CTO)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Μετασχηματισμού Διευθυντής:
Δημήτρης Ε. Ευσταθόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF OPERATING OFFICER (COO)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών  
Διεύθυνση Οργανωτικού Σχεδιασμού Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Γ. Τζιμόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής Διευθυντής:
Γεώργιος Σ. Μπλυμάκης
Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής Διευθυντής:
Γεώργιος Ν. Γωνιωτάκης
Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Διευθυντής:
Χρήστος Ν. Σιώκας
 Διεύθυνση Επιχειρησιακών Δεδομένων  Διευθυντής:
Εμμανουήλ Γ. Ορφανουδάκης 
 Διεύθυνση Κεντρικής Διαχείρισης Προμηθειών και Εξωτερικών Αναθέσεων Διευθυντής:
Γεώργιος Β. Δημητριάδης
 Διεύθυνση Περιουσίας και Ασφάλειας                                     Διευθυντής:
Γεώργιος Σ. Καραχάλιος
Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλείας Πληροφοριών Διευθυντής:
Ροβέρτος Ι. Γκόγκλης
Διεύθυνση Υποστήριξης Πιστοδοτήσεων Διευθύντρια:
Ελένη Ι. Μάρκου
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Επενδυτικών Προϊόντων     
 

Διεύθυνση Υποστήριξης Πληρωμών

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Οργάνωσης
Διεύθυνση Επιχειρησιακών Έργων Διευθυντής:
Βασίλειος Κ. Κοκκόλης
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών Σύμβουλος Διοίκησης:
Γεώργιος Η. Βούτας


ΤΟΜΕΑΣ RETAIL BANKING

ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας Διευθυντής:
Δημήτριος Μ. Χαριζάνης
Διεύθυνση Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Iωάννης Θ. Ιωαννίδης
Διεύθυνση Πελατών Λιανικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Χρήστος Ν. Σχίζας
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Καταστημάτων Αττικής Ι, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας Διευθυντής:
Γεώργιος Α. Ραπανάκης
Διεύθυνση Καταστημάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων Διευθύντρια:
Μαρία Γ. Παπαγεωργίου 
Διεύθυνση Καταθετικών και Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων Διευθυντής:
Ιωάννης Θ. Ιωαννίδης
Διεύθυνση Καρτών  
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών Διευθυντής:
Νικόλαος – Παναγιώτης Κ. Διβριώτης
Διεύθυνση Διαχείρισης Εργασιών Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής
Διευθυντής:
Γρηγόριος Χ. Πολίτης
Διεύθυνση Personal Banking

Διευθυντής:
Παναγιώτης Κ. Νικολακόπουλος

Διεύθυνση Individual Banking      
Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων  Διευθυντής:
Σπυρίδων Σ. Ρεντετάκος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση CRM

Διευθύντρια:
Μαρίνα Γ. Ρίκου

ΤΟΜΕΑΣ WHOLESALE BANKING

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Εμπορικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης
Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Ευάγγελος Π. Καλαμάκης
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Trading)  Διευθύντρια:
Αικατερίνη Ι. Μαρμαρά 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Επιχειρηματικών Κέντρων Διευθύντρια:
Μαρίνα Ζ. Βερυκόκκου 
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Τουριστικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων Διευθυντής:
Μιχαήλ Α. Σπυρόπουλος 
Διεύθυνση Corporate Banking Διευθυντής:
Αλέξανδρος Λ. Κριεζής Καρρέρ
Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking Διευθύντρια:
Γεωργία Ι. Φαρμάκη
Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ν. Σωτηρίου
Διεύθυνση Corporate Finance

Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ι. Φουλίδης 

Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων Διευθυντής:
Νικόλαος Κ. Νεζερίτης
Διεύθυνση Private Banking Διευθυντής:
Ανδρέας Κ. Κατσόγιαννος
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Προιόντων Διευθυντής:
Αθανάσιος Γ. Παυλίδης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων

Διευθυντής:
Παναγιώτης Χ. Ρεμούνδος

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) 
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Στρατηγικής και Επενδύσεων  Διευθυντής:
Μάριος Χ. Καλότυχος    
 
Διεύθυνση Capital Management και Τραπεζικής Εποπτείας Διευθυντής:
Νικόλαος Π. Ζαγορήσιος
Διεύθυνση Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων Διευθύντρια:
Μαριάννα Δ. Αντωνίου
Διεύθυνση Ανάλυσης και Διαχείρισης Αποδοτικότητας Διευθύντρια:
Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Διευθυντής:
Ιάσων Α. Κεπαπτσόγλου
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Ελέγχου Διευθυντής:
Μιχαήλ Α. Έξαρχος
Διεύθυνση Διαχείρισης Εποπτικών Θεμάτων Διευθύντρια:
Θεοδώρα Α. Αντωνοπούλου
Διεύθυνση Εποπτικών Κεφαλαίων και Τιτλοποιήσεων Διευθυντής:
Ιωάννης Ε. Ασημέλης
Διεύθυνση Στρατηγικής, Ανάκτησης και Παρακολούθησης NPEs

Διευθυντής:
Εμμανουήλ Α. Βαλετόπουλος

Διεύθυνση Λογιστικών Θεμάτων Διευθυντής:
Φίλιππος Α. Αριστείδου 
Διεύθυνση Φορολογικών Θεμάτων

Διευθυντής:
Γεράσιμος Κ. Φωκάς

Διεύθυνση Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Γ. Σαραφόπουλος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης Προϊόντων Treasury Διευθύντρια:
Σαπφώ Η. Αντωνοπούλου
Διεύθυνση Λογιστικού Σχεδιασμού και Ελέγχου Διευθυντής:
Αλέξανδρος Α. Χουσάκος
Διεύθυνση MIS

 Διευθύντρια:
 
Βαρβάρα – Φωτεινή Ν. Εσαμπαλίδου

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF RISK OFFICER (CRO)

 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Credit Control Διευθυντής:
Γεώργιος Τ. Αδρακτάς
Διεύθυνση Δεδομένων και Ανάλυσης Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Γ. Φραγκόπουλος
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Γεώργιος Κ. Φορτσάρης
Διεύθυνση Μεθοδολογιών Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Αντώνιος Δ. Γεραμάνης
Διεύθυνση Εκτίμησης Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ν. Ανυφαντάκης
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Δημήτριος Β. Κοκοβίνος
Διεύθυνση Ανάλυσης Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Στυλιανός Μ. Μαριδάκης
Διεύθυνση Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων Διευθυντής:
Χαράλαμπος Ε. Κουρτίδης
Διεύθυνση Επικύρωσης Υποδειγμάτων Κινδύνων
Διευθύντρια:
Αναστασία Ι. Κούβαρη
Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Διευθυντής:
Χρήστος Α. Οικονόμου
Διεύθυνση Πίστης Καθυστερήσεων Διευθυντής:
Στέλιος Γ. Λουιζίδης
Διεύθυνση Λιανικής Πίστης Διευθύντρια:
Αικατερίνη Χ. Μιχαλοπούλου

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF LEGAL AND GOVERNANCE OFFICER

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Διευθυντής:
Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Τραπεζικών Εργασιών και Υπηρεσιών   

Διευθύντρια:
Παναγιώτα Ι. Μητροπούλου

 Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Στρατηγικών Έργων, Εποπτικών Θεμάτων και ESG Διευθύντρια:
Παναγιώτα Ι. Επιτρόπου
 
 Διεύθυνση Δικαστικών Υποθέσεων και Νομικής Υποστήριξης Ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση   -  
Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου -

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Ψηφιακής Τραπεζικής Διευθυντής:
Δημήτριος Α. Στρογγυλόπουλος 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Ψηφιακών Δικτύων 

Διευθυντής:
Σωτήριος Γ. Κυριάκος

Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας  Διευθυντής: -
Διεύθυνση Customer Experience  Διευθύντρια:
Αδαμαντία Σ. Γεωργακοπούλου
Διεύθυνση Digital Sales and Customer Engagement Διευθύντρια:
Βιργινία Α. Σώκου

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".