Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2015 έως και το 2020.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank έχει παρουσία στην Κύπρο, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο και παρέχει ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Διευθυντής:
Βασιλική Ε. Πολίτου

ΤΟΜΕΑΣ RETAIL BANKING

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας Διευθυντής:
Δημήτριος Μ. Χαριζάνης
Διεύθυνση Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Iωάννης Θ. Ιωαννίδης
Διεύθυνση Πελατών Λιανικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Χρήστος Ν. Σχίζας
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Καταστημάτων Αττικής Ι, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας Διευθυντής:
Γεώργιος Α. Ραπανάκης
Διεύθυνση Καταστημάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων Διευθύντρια:
Μαρία Γ. Παπαγεωργίου
Διεύθυνση Καταθετικών και Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων

Διευθυντής:
Ιωάννης Θ. Ιωαννίδης

Διεύθυνση Καρτών Διευθυντής:
Νικόλαος – Παναγιώτης Κ. Διβριώτης
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών Διευθυντής:
Νικόλαος – Παναγιώτης Κ. Διβριώτης
Διεύθυνση Διαχείρισης Εργασιών Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Γρηγόριος Χ. Πολίτης
Διεύθυνση Personal Banking Διευθυντής:
Παναγιώτης Κ. Νικολακόπουλος
Διεύθυνση Individual Banking -
Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων

Διευθυντής:
Σπυρίδων Σ. Ρεντετάκος

ΤΟΜΕΑΣ WHOLESALE BANKING

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Εμπορικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης
Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής -
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Trading) Διευθύντρια:
Αικατερίνη Ι. Μαρμαρά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Επιχειρηματικών Κέντρων Διευθύντρια:
Μαρίνα Ζ. Βερυκόκκου
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Τουριστικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων Διευθυντής:
Μιχαήλ Α. Σπυρόπουλος
Διεύθυνση Corporate Banking Διευθυντής:
Αλέξανδρος Λ. Κριεζής Καρρέρ
Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking Διευθύντρια:
Γεωργία Ι. Φαρμάκη
Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών

Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ν. Σωτηρίου

Διεύθυνση Corporate Finance Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ι. Φουλίδης
Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων Διευθυντής:
Νικόλαος Κ. Νεζερίτης
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Προιόντων Διευθυντής:
Αθανάσιος Γ. Παυλίδης
Διεύθυνση Private Banking Διευθυντής:
Ανδρέας Κ. Κατσόγιαννος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων

Διευθυντής:
Παναγιώτης Χ. Ρεμούνδος

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
Διεύθυνση Ψηφιακής Τραπεζικής Διευθυντής:
Δημήτριος Α. Στρογγυλόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Ψηφιακών Δικτύων Διευθυντής:
Σωτήριος Γ. Κυριάκος
Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας -
Διεύθυνση Customer Experience Διευθύντρια:
Αδαμαντία Σ. Γεωργακοπούλου
Διεύθυνση Digital Sales and Customer Engagement Διευθύντρια:
Βιργινία Α. Σώκου
Διεύθυνση Customer Value and Data Management

Διευθύντρια:
Μαρίνα Γ. Ρίκου

Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων Διευθύντρια:
Ευαγγελία Π. Κλαουδάτου

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF TRANSFORMATION OFFICER (CTO)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Μετασχηματισμού Διευθυντής:
Δημήτρης Ε. Ευσταθόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Ανάλυσης και Διαχείρισης Αποδοτικότητας Διευθύντρια:
Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου
Διεύθυνση Capital Management και Τραπεζικής Εποπτείας Διευθυντής:
Νικόλαος Π. Ζαγορήσιος
Διεύθυνση Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων Διευθύντρια:
Μαριάννα Δ. Αντωνίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Διευθυντής:
Ιάσων Α. Κεπαπτσόγλου
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Ελέγχου Διευθυντής:
Μιχαήλ Α. Έξαρχος
Διεύθυνση Διαχείρισης Εποπτικών Θεμάτων

Διευθύντρια:
Θεοδώρα Α. Αντωνοπούλου

Διεύθυνση Εποπτικών Κεφαλαίων και Τιτλοποιήσεων

Διευθυντής:
Ιωάννης Ε. Ασημέλης

Διεύθυνση Στρατηγικής, Ανάκτησης και Παρακολούθησης NPEs Διευθυντής:
Εμμανουήλ Α. Βαλετόπουλος
Διεύθυνση Λογιστικών Θεμάτων Διευθυντής:
Φίλιππος Α. Αριστείδου
Διεύθυνση Φορολογικών Θεμάτων Διευθυντής:
Γεράσιμος Κ. Φωκάς
Διεύθυνση Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού

Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Γ. Σαραφόπουλος

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Διευθυντής:
Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση MIS

Διευθύντρια:
Βαρβάρα – Φωτεινή Ν. Εσαμπαλίδου

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης Προϊόντων Treasury Διευθύντρια:
Σαπφώ Η. Αντωνοπούλου
Διεύθυνση Λογιστικού Σχεδιασμού και Ελέγχου Διευθυντής:
Αλέξανδρος Α. Χουσάκος

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF OPERATING OFFICER (COO)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών Διευθύντρια:
Ελένη Ι. Μάρκου
Διεύθυνση Οργανωτικού Σχεδιασμού Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Γ. Τζιμόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής Διευθυντής:
Γεώργιος Ν. Ζώης
Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής Διευθυντής:
Γεώργιος Ν. Γωνιωτάκης
Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων

-

Διεύθυνση Επιχειρησιακών Δεδομένων Διευθυντής:
Εμμανουήλ Γ. Ορφανουδάκης
Διεύθυνση Κεντρικής Διαχείρισης Προμηθειών και Εξωτερικών Αναθέσεων Διευθυντής:
Γεώργιος Β. Δημητριάδης
Διεύθυνση Περιουσίας και Ασφάλειας

Διευθυντής:
Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης

Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλείας Πληροφοριών Διευθυντής:
Ροβέρτος Ι. Γκόγκλης
Διεύθυνση Υποστήριξης Πιστοδοτήσεων Διευθύντρια:
Ελένη Ι. Μάρκου
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Επενδυτικών Προϊόντων  Διευθύντρια:
 Ελένη Ι. Μάρκου
Διεύθυνση Υποστήριξης Πληρωμών  Διευθύντρια:
Ελένη Ι. Μάρκου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών  -
Διεύθυνση Οργάνωσης  -
Διεύθυνση Επιχειρησιακών Έργων Διευθυντής:
Βασίλειος Κ. Κοκκόλης

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF RISK OFFICER (CRO)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Credit Control Διευθυντής:
Γεώργιος Τ. Αδρακτάς
Διεύθυνση Δεδομένων και Ανάλυσης Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Γ. Φραγκόπουλος
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Γεώργιος Κ. Φορτσάρης
Διεύθυνση Υποδειγμάτων Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Αντώνιος Δ. Γεραμάνης
Διεύθυνση Εκτίμησης Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ν. Ανυφαντάκης
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Δημήτριος Β. Κοκοβίνος
Διεύθυνση Ανάλυσης Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Στυλιανός Μ. Μαριδάκης
Διεύθυνση Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων Διευθυντής:
Χαράλαμπος Ε. Κουρτίδης
Διεύθυνση Επικύρωσης Υποδειγμάτων Κινδύνων Διευθύντρια:
Αναστασία Ι. Κούβαρη
Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Διευθυντής:
Χρήστος Α. Οικονόμου
Διεύθυνση Λιανικής Πίστης Διευθύντρια:
Αικατερίνη Χ. Μιχαλοπούλου
Διεύθυνση Δικαστικών Υποθέσεων και Νομικής Υποστήριξης Ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση -
Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Διευθυντής:
Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF OF CORPORATE CENTER

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Στρατηγικής και Επενδύσεων Διευθυντής:
Μάριος Χ. Καλότυχος
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων Διευθυντής:
Γεώργιος Π. Τερζής
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Στρατηγικών Έργων, Εποπτικών Θεμάτων και ESG Διευθύντρια:
Παναγιώτα Ι. Επιτρόπου
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Τραπεζικών Εργασιών και Υπηρεσιών Διευθύντρια:
Παναγιώτα Ι. Μητροπούλου
Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας Διευθυντής:
Δημήτρης Ι. Καζάζογλου-Σκούρας
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας -

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Στρατηγικής και Αμοιβών Ανθρώπινου Δυναμικού Διευθυντής:
Νικόλαος Ε. Κουνάδης
 Διεύθυνση Λειτουργιών Ανθρώπινου Δυναμικού Διευθύντρια:
Γιαννούλα Ε. Παλιούρα

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".