Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Αποστολή και Αξίες
Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Πελατών της και εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας σταθερές τις αρχές και τις αξίες της.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2012 έως και το 2017.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πληροφορίες για την μετοχή
Πίνακες και αναλυτικά γραφήματα με όλα τα βασικά στοιχεία για τις μετοχές της Alpha Bank.
Πιστωτικοί τίτλοι
Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος, η Αlpha Bank διαθέτει Προγράμματα αντλήσεως κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων.
Οικονομικά στοιχεία
Παρουσιάσεις οικονομικών στοιχείων και ετήσιων καταστάσεων του Ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Alpha Bank. Γνωρίστε αναλυτικά την οικονομική πραγματικότητα του Ομίλου.
Παρουσιάσεις
Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν ανά έτος και το εταιρικό ημερολόγιο του Ομίλου.
Γενικές Συνελεύσεις
Ενημερωθείτε για τις συγκλήσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Alpha Bank. Μάθετε όλες τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν σε κάθε γενική συνέλευση.
Ανακοινώσεις
Αποκτήστε πρόσβαση στο εταιρικό αρχείο της Τράπεζας και ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό που αναζητάτε.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Διευθυντής:
Γεώργιος Π. Τερζής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Διευθυντής:
Δημήτριος Φ. Παπαϊωάννου
Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Διευθυντής:
Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος
Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων Διευθύντρια:
Κυριακή Χ. Ινεμπολίδη
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Διευθύντρια:
Πηνελόπη Ε. Κονιδάρη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διευθυντής:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Διευθύντρια:
Όλγα Ι. Γιαννακοπούλου

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF OPERATING OFFICER (COO)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Πληροφορικής Διευθυντής:
Σπυρίδων Π. Τζαμτζής
Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών Διευθυντής:
Γεώργιος Φ. Σπυρόπουλος
Διεύθυνση Οργανωτικού Σχεδιασμού Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Γ. Τζιμόπουλος
Διεύθυνση Ψηφιακής Τραπεζικής Διευθυντής:
Αγαμέμνων Σ. Παπαστεργίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής Διευθυντής:
Γεώργιος Σ. Μπλυμάκης
Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής Διευθυντής:
Γεώργιος Ν. Γωνιωτάκης
Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Διευθυντής:
Χρήστος Ν. Σιώκας
 Διεύθυνση Επιχειρησιακών Δεδομένων  Διευθυντής:
Εμμανουήλ Γ. Ορφανουδάκης 
Διεύθυνση Υποστήριξης Πιστοδοτήσεων Διευθύντρια:
Ελένη Ι. Μάρκου
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Επενδυτικών Προϊόντων Διευθυντής:

Διεύθυνση Υποστήριξης Πληρωμών

Διευθύντρια:
Αικατερίνη – Μαρία Γ. Κωνσταντοπούλου
Διεύθυνση Προμηθειών, Περιουσίας και Ασφαλείας Διευθυντής:
Γεώργιος Σ. Καραχάλιος
 Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλείας Πληροφοριών Διευθυντής:
Ροβέρτος Ι. Γκόγκλης
Διεύθυνση Ψηφιακών Δικτύων Διευθυντής:
Σωτήριος Γ. Κυριάκος
Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας Διευθυντής: -
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Οργάνωσης Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Δ. Ζαφειράτος
Διεύθυνση Επιχειρησιακών Έργων Διευθυντής:
Βασίλειος Κ. Κοκκόλης
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών Σύμβουλος Διοίκησης:
Γεώργιος Η. Βούτας

ΤΟΜΕΑΣ RETAIL BANKING

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Καρτών και Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών Διευθυντής:
Γρηγόριος Χ. Πολίτης
Διεύθυνση Customer Experience and Loyalty Διευθύντρια:
Αδαμαντία Σ. Γεωργακοπούλου
Διεύθυνση Ανάπτυξης Εταιρικών Συνεργασιών Διευθύντρια:
Θέκλα Α. Πανταζή
 Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδος Διευθυντής:
Ισίδωρος Σ. Πάσσας
Διεύθυνση Καταστημάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος Διευθυντής:
Γεώργιος Α. Ραπανάκης
Διεύθυνση Καταστημάτων Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος Διευθυντής:
Δημήτριος Μ. Χαριζάνης
Διεύθυνση Καταστημάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης Διευθύντρια:
Μαρία Γ. Παπαγεωργίου
Διεύθυνση Καταστημάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων Διευθυντής:
Διεύθυνση Καταθετικών και Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων Διευθυντής:
Ιωάννης Θ. Ιωαννίδης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση CRM

Διευθύντρια:
Μαρίνα Γ. Ρίκου

ΤΟΜΕΑΣ WHOLESALE BANKING

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Εμπορικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης
Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Ευάγγελος Π. Καλαμάκης
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Επιχειρηματικών Κέντρων Διευθυντής:
Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Τουριστικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων Διευθυντής:
Διονύσιος Π. Ποταμίτης
Διεύθυνση Corporate Banking Διευθυντής:
Αλέξανδρος Λ. Κριεζής Καρρέρ
Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking Διευθύντρια:
Γεωργία Ι. Φαρμάκη
Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ν. Σωτηρίου
Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Διευθυντής:
Σπυρίδων Σ. Ρεντετάκος
Διεύθυνση Corporate Finance

Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ι. Φουλίδης 

Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων Διευθυντής:
Νικόλαος Κ. Νεζερίτης
Διεύθυνση Private Banking Διευθυντής:
Eμμανουήλ Ι. Αρζινός
Διεύθυνση Τραπεζικής Ιδιωτών και Personal Banking: Διευθύντρια:
Ευαγγελία Κ. Χατζηδάκη
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων

Διευθυντής:
Παναγιώτης Χ. Ρεμούνδος

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων Διευθυντής:
Ευάγγελος Δ. Πατρινός
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Trading) Διευθύντρια:
Αικατερίνη Ι. Μαρμαρά
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής

Διευθυντής:
Γεώργιος Ζ. Αδαμίδης

 Διεύθυνση Υποστήριξης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής Διευθύντρια:
Αριστέα Α. Κωνσταντινοπούλου
Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής Ι Διευθυντής:
Γεώργιος Κ. Γρηγοράκης
Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής ΙΙ Διευθυντής:
Σπύρος Χ. Παπαδάκης
Διεύθυνση Διευθέτησης Οφειλών Λιανικής Τραπεζικής Διευθυντής:
Ιωάννης Θ. Ρουβέλλας
Διεύθυνση Ειδικών Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking Διευθυντής:
Χαρίκλεια Ξάνθη
Διεύθυνση Οριστικών Καθυστερήσεων Wholesale Banking Διευθυντής:
Νικόλαος Σ. Γκάνιας
Διεύθυνση Συναλλαγών Καθυστερήσεων Wholesale Banking Διευθυντής:
Μιχαήλ Γ. Ζαχαριουδάκης
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Διευθυντής:
Αθανάσιος Γ. Παυλίδης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Υποστήριξης Καθυστερήσεων Wholesale Banking Διευθυντής:
Παναγιώτα Σ. Δροσοπούλου

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Capital Management και Τραπεζικής Εποπτείας Διευθυντής:
Νικόλαος Π. Ζαγορήσιος
Διεύθυνση Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων Διευθύντρια:
Μαριάννα Δ. Αντωνίου
Διεύθυνση Ανάλυσης και Διαχείρισης Αποδοτικότητας Διευθύντρια:
Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Διευθυντής:
Δημήτριος Μ. Χρυσομάλλης
Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης Διευθυντής:
Γεώργιος Χ. Καμπαδέλλης
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Διευθυντής:
Δημήτριος Ι. Κωστόπουλος
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Ελέγχου Διευθυντής:
Παναγιώτης Δ. Αντωνόπουλος
Διεύθυνση Διαχείρισης Εποπτικών Θεμάτων Διευθύντρια:
Θεοδώρα Α. Αντωνοπούλου
Διεύθυνση Εποπτικών Κεφαλαίων και Τιτλοποιήσεων Διευθυντής:
Ιωάννης Ε. Ασημέλης
Διεύθυνση Λογιστικών Θεμάτων Διευθύντρια:
Μαριάννα Δ. Αντωνίου
Διεύθυνση Φορολογικών Θεμάτων

Διευθυντής:
Γεράσιμος Κ. Φωκάς

Διεύθυνση Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού Διευθυντής:
Απόστολος Γ. Σκαφιδάς
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης Προϊόντων Treasury Διευθύντρια:
Σαπφώ Η. Αντωνοπούλου
Διεύθυνση Λογιστικού Σχεδιασμού και Ελέγχου Διευθυντής:
Αλέξανδρος Α. Χουσάκος
Διεύθυνση MIS

 Διευθύντρια:
 
Βαρβάρα – Φωτεινή Ν. Εσαμπαλίδου

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF RISK OFFICER (CRO)

 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Credit Control Διευθυντής:
Γεώργιος Τ. Αδρακτάς
Διεύθυνση Δεδομένων και Ανάλυσης Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Γ. Φραγκόπουλος
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Γεώργιος Κ. Φορτσάρης
Διεύθυνση Μεθοδολογιών Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Αντώνιος Δ. Γεραμάνης
Διεύθυνση Εκτίμησης Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Ν. Ανυφαντάκης
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Δημήτριος Β. Κοκοβίνος
Διεύθυνση Ανάλυσης Πιστωτικού Κινδύνου Διευθυντής:
Στυλιανός Μ. Μαριδάκης
Διεύθυνση Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων Διευθυντής:
Χαράλαμπος Ε. Κουρτίδης
Διεύθυνση Επικύρωσης Υποδειγμάτων Κινδύνων
Διευθύντρια:
Αναστασία Ι. Κούβαρη
Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Διευθυντής:
Χρήστος Α. Οικονόμου
Διεύθυνση Πίστης Καθυστερήσεων Wholesale Banking Διευθυντής:
Στέλιος Γ. Λουιζίδης
Διεύθυνση Λιανικής Πίστης Διευθύντρια:
Αικατερίνη Χ. Μιχαλοπούλου

ΤΟΜΕΑΣ CHIEF LEGAL AND GOVERNANCE OFFICER

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Διευθυντής:
Ορέστης Α. Κανελλάκης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Διευθυντής:
Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Εργασιών Διευθυντής:
Διεύθυνση Δικαστικών Υποθέσεων Διευθυντής: 

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου Διευθυντής:
Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης
Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Η ασφάλεια των συναλλαγών σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Καλούμε τους Πελάτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που παρέχει η Alpha Bank, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι επιθέσεις με σκοπό την απάτη.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".