ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

140 χρόνια μέρος της ιστορίας. Χθες, σήμερα, αύριο. Μαζί.

SCROLL TO NAVIGATE
1870
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

1879

Ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος ιδρύει στην πόλη της Καλαμάτας εμπορική επιχείρηση, η οποία σύντομα επεκτείνεται και σε τραπεζικές εργασίες, ιδίως στην αγορά συναλλάγματος.

1916

Ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος προχωρεί στο πιο αποφασιστικό επιχειρηματικό του βήμα ιδρύοντας την Τράπεζα ''Ι.Φ. Κωστοπούλου και Σία'' με τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρίας.

1918

Η Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Τράπεζα Καλαμών". Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Τραπέζης εκλέγεται ο Διονύσιος Π. Λοβέρδος, Γενικός Διευθυντής της Λαϊκής Τραπέζης.

1922

Ο εμπορικός οίκος Ι.Φ. Κωστοπούλου ιδρύει εκ νέου τραπεζικό Τμήμα αυτή τη φορά με έδρα την Αθήνα.

1922

Ιδρύεται από την Εμπορική Τράπεζα η Commercial Bank of the Near East -η σημερινή Alpha Bank London- της οποίας ένας από τους πρώτους μετόχους υπήρξε ο εμπορικός οίκος I.Φ. Κωστοπούλου.

1924

H Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύεται με το τραπεζικό Τμήμα του εμπορικού οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου δημιουργώντας ένα νέο τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία ''Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως''. Η νέα Tράπεζα έχει έδρα την Αθήνα.

1924

Το ιδιαίτερο γνώρισμα στη σύνθεση της νέας Τραπέζης είναι η σημαντική συμμετοχή υφασματεμπόρων, όπως ο Βασίλειος Γ. Ακριβός που αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο Ανδρέας Π. Μαντζούνης, ένας από τους σημαντικότερους βιομηχάνους στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας  και ο Ευτύχιος Κ. Λυγινός μεγάλος έμπορος και βιομήχανος υφασμάτων.

1924

Καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος γιος του Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Δημήτριος (Μίμης) Ι. Κωστόπουλος.

1924

Ιδρύεται Κατάστημα στον Πειραιά.

1925

Η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως αναπτύσσει ένα περιφερειακό δίκτυο Καταστημάτων στην Πελοπόννησο.

1925

Στις 2 Νοεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τραπέζης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1928

Παραίτηση του Εντεταλμένου Συμβούλου της Τραπέζης Δημητρίου (Μίμη) Ι. Κωστοπούλου λόγω της εκλογής του ως μέλους στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης της Ελλάδος. Τη θέση του αναλαμβάνει ο αδελφός του, Πάνος Ι. Κωστόπουλος.

1928

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντού της Τραπέζης αναλαμβάνει ο Σπύρος Ι. Κωστόπουλος, γιος του Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, ιδρυτού της Τραπέζης.

1932

Εγκατάσταση στο νέο ιδιόκτητο Κτήριο, στη διασταύρωση των οδών Σταδίου και Πεσμαζόγλου.

1932

Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Υποδιοικητής της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης, Γεώργιος Κ. Ιατρού.

1940

Με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, η Τράπεζα συμμετέχει σε πλήθος εράνων.

1940

Ιδρύεται στην Πλατεία Μοναστηρακίου το πρώτο Υποκατάστημα της Τραπέζης στην Αθήνα, το οποίο θα πυρποληθεί κατά τα Δεκεμβριανά, το 1944.

1940

Ιδρύεται η θυγατρική Εταιρία "Η Εμπορική" Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, με την οποία η Τράπεζα εισέρχεται από πολύ νωρίς στην ασφαλιστική αγορά.

1941

Στις πολύ δύσκολες συνθήκες του λιμού και του υπερπληθωρισμού, η Τράπεζα οργανώνει συσσίτιο για το Προσωπικό της και τις οικογένειές του.

1942

Ιδρύεται η θυγατρική Εταιρία "Ιδιοκτησιών Φροντίδος Κτημάτων και Οικονομικών Συμφερόντων" (Ι.Φ.Κ.Ο.Σ.)  με σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση ακινήτων, η οποία αργότερα εξελίχθηκε στην σημερινή Alpha Αστικά Ακίνητα.

1943

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την ίδρυση της Τραπέζης Καλαμών από την οποία προήλθε η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, η Τράπεζα εκδίδει αναμνηστικό λεύκωμα το οποίο φιλοτέχνησε ο Σπύρος Βασιλείου.

1944

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται, για σύντομο χρονικό διάστημα, ο νεώτερος γιος του Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Σταύρος Ι. Κωστόπουλος, ο οποίος σε όλη την περίοδο της Κατοχής, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Τράπεζα με την ιδιότητα του Εντεταλμένου Συμβούλου.

1945

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης Σπύρος Ι. Κωστόπουλος.

1945

Η Τράπεζα υπήρξε ένα από τα λίγα πιστωτικά ιδρύματα που κατάφερε να επιβιώσει μέσα από τις ανυπέρβλητες δυσκολίες της πολεμικής περιόδου.

1947

Η σταδιακή αποκατάσταση των εργασιών της Τραπέζης συνοδεύεται από την αλλαγή της επωνυμίας της σε ''Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως".

1948

Η Τράπεζα διανέμει μέρισμα για πρώτη φορά μετά την πολεμική περίοδο και θα αποτελέσει τη μόνη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρία που θα διανέμει αδιαλείπτως μέρισμα στους μετόχους της για τα επόμενα εξήντα χρόνια.

1953

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγεται ο Σταύρος Ι. Κωστόπουλος. Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Σπύρος Ι. Κωστόπουλος.

1956

Ολοκληρώνεται η προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων και η αναδιαμόρφωση των χώρων του ισογείου στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης.

1957

Ιδρύεται Κατάστημα στην Πάτρα.

1958

Ιδρύεται Κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

1963

H τρίτη γενιά της Οικογενείας Κωστοπούλου εισέρχεται στην Τράπεζα: ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος στις Χορηγήσεις του Κεντρικού Καταστήματος και ο Φώτης Π. Κωστόπουλος στο Δικαστικό Τμήμα της Τραπέζης.

1964

Εδραίωση της παρουσίας της Τραπέζης στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου επί της οδού Μητροπόλεως, στο οποίο στεγάζεται το Κεντρικό της Κατάστημα.

1964

Η Τράπεζα προχωρά σε μία συστηματική προσπάθεια αναδιοργανώσεως των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων. Το σχήμα είναι αρθρωμένο γύρω από έξι Κεντρικές Διευθύνσεις.

1968

Στη θέση του εκλιπόντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Σταύρου Ι. Κωστοπούλου εκλέγεται ο αδελφός του Σπύρος Ι. Κωστόπουλος, ο οποίος θα ασκεί εκ παραλλήλου και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

1968

Εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και λίγους μήνες αργότερα, ο Φώτης Π. Κωστόπουλος.

1969

Εγκαίνια για την επέκταση των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης, τα οποία συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 90 ετών από την ίδρυση της Τραπέζης.

1969

Τον Σπύρο Ι. Κωστόπουλο διαδέχεται ο Φώτης Π. Κωστόπουλος στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων ''Η Εμπορική''.

1970

Εγκατάσταση Κέντρου Μηχανογραφίας το οποίο σταδιακά θα καλύπτει όλο και μεγαλύτερο εύρος των εργασιών της Τραπέζης.

1971

Εγκαθίστανται οι πρώτες μηχανές Ταμιευτηρίου, ενώ το σύστημα ταμειολογιστή "Teller" γνωρίζει ταχύτατη ανάπτυξη.

1972

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος.

1972

Αλλαγή επωνυμίας της Τραπέζης από "Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως" σε "Τράπεζα Πίστεως".

1972

Καθιέρωση νέου εταιρικού σήματος το οποίο προέρχεται από τον οπισθότυπο του πρώτου νομίσματος του ελλαδικού χώρου, που κόπηκε στην Αίγινα. Στην εμπρόσθια όψη του νομίσματος απεικονίζεται η θαλάσσια χελώνα, λόγω της μεγάλης ναυτικής ισχύος της νήσου, ενώ στην οπίσθια όψη υπάρχει ένα ακανόνιστο έγκοιλο τετράγωνο διαιρούμενο με κεραίες σε τεταρτημόρια.

1972

Με την ίδρυση του Καταστήματος Ηρακλείου Κρήτης, η Τράπεζα αποκτά παρουσία στις 10 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

1972

Στο πλαίσιο της νέας εταιρικής ταυτότητος, η Τράπεζα εγκαινιάζει την "υπηρεσία της υπαίθρου" με την έναρξη λειτουργίας Κινητών τραπεζικών Καταστημάτων που εξυπηρετούν απομακρυσμένες περιοχές. Ο πρωτότυπος αυτός τρόπος άμεσης εξυπηρετήσεως του κοινού θα χρησιμοποιηθεί ευρέως μέχρι και τη δεκαετία του 1990.

1973

Υιοθετείται νέα διοικητική δομή, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις προοπτικές αναπτύξεως της Τραπέζης.

1973

Ολοκληρώνεται η εφαρμογή της νέας εταιρικής ταυτότητος με την οποία η Τράπεζα εισάγει στις εργασίες της τις καινοτομίες που ήδη τη χαρακτηρίζουν και τη σύγχρονη τραπεζική αντίληψη.

1973

Συμμετοχή στο πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "Δήλος", το οποίο η Τράπεζα πρακτορεύεται μέσω ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου Καταστημάτων.

1973

Ξεκινά τη σταδιοδρομία του στην Τράπεζα, ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, στο Τμήμα Χορηγήσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης.

1975

Ιδρύονται τα πρώτα Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος στο κέντρο της Πρωτεύουσας.

1975

Η Τράπεζα συμμετέχει, με ποσοστό 25%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Diners Club of Greece S.A., συμπεριλαμβανόμενη στον κύκλο μεγάλων τραπεζών του εξωτερικού που συμμετείχαν στο κεφάλαιο των αντίστοιχων Diners Club των χωρών τους.

1976

Εγκαινιάζεται διαφημιστική προβολή με το μήνυμα "Μαζί", που συμπυκνώνει το επιχειρηματικό πνεύμα της Τραπέζης και αποκαλύπτει την ανθρώπινη διάσταση της σύγχρονης τραπεζικής αντιλήψεως.

1977

Η ανάπτυξη του Δικτύου των Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος εξελίσσεται με παρουσία τόσο σε κεντρικά σημεία των Αθηνών, όσο και σε τουριστικές περιοχές της περιφέρειας.

1977

Η απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος να επιτρέπει τη χορήγηση σπουδαστικού συναλλάγματος αποκλειστικά από τις εμπορικές τράπεζες, προσφέρει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να καθιερώσει την Κάρτα Χορηγήσεως Σπουδαστικού Συναλλάγματος που αποτελεί καινοτομία στις τραπεζικές συναλλαγές.

1978

Εγκρίνεται η νέα διάρθρωση της Γενικής Διευθύνσεως της Τραπέζης με τη δημιουργία θέσεως Βοηθού Γενικού Διευθυντού, τα καθήκοντα της οποίας αναλαμβάνει ο Ιωάννης Ε. Παπουτσής.

1978

Εγκαθίσταται το σύγχρονο σύστημα συναλλαγών on line σε όλες τις εφαρμογές Ταμιευτηρίου με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του έτους να καλύπτεται ένα σύνολο 20 Καταστημάτων.

1978

Ένταξη στο παγκόσμιο πληροφοριακό δίκτυο Swift και σύνδεση με το σύστημα οικονομικής πληροφορήσεως του οργανισμού Reuters.

1978

Το Δίκτυο της Τραπέζης αριθμεί πλέον 65 Καταστήματα.

1979

Συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Τραπέζης με πλήθος προωθητικών ενεργειών.

1979

Με αφορμή την επέτειο, η Τράπεζα εκδίδει το αναμνηστικό λεύκωμα ''Το Ελληνικό Χαρτονόμισμα από το 1828 έως σήμερα''. Στο λεύκωμα παρουσιάζεται η οικονομική ιστορία της χώρας μέσα από το ελληνικό χαρτονόμισμα.

1979

Επ’ ευκαιρία της εκατονταετηρίδος της Τραπέζης, ο Πρόεδρός της Σπύρος Ι. Κωστόπουλος με τη σύζυγό του Ευρυδίκη, συστήνουν με δωρεά τους το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η στήριξη και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός της Ελλάδος.

1980

Το σύστημα on line για εφαρμογές Ταμιευτηρίου επεκτείνεται σε όλο το δίκτυο των Καταστημάτων και εξελίσσεται σταδιακά σε real time.

1981

Θεμελιώνεται το νέο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης.

1981

Ιδρύεται η θυγατρική Εταιρία ''Διερευνηταί Αλφα Α.Ε. Οργανώσεως και Μηχανογραφήσεως'', η οποία είναι η πρώτη εταιρία που εισάγει το στοιχείο Alpha στο λεξιλόγιο της Τραπέζης. Λίγα έτη αργότερα (1986), θα γίνει η πρώτη εταιρία χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing). Το 1989 θα μετονομασθεί σε "Alpha Leasing A.E.".

1982

Η Τράπεζα εισέρχεται πρωτοπόρος στην εποχή της αυτοματοποιήσεως των συναλλαγών εισάγοντας το σύστημα on line/real time που προσφέρει στους Πελάτες της τη δυνατότητα αυτόματης αναλήψεως και καταθέσεως χρημάτων.

1982

Εγκαινιάζεται το νέο πολυώροφο κτήριο της Τραπέζης στη Θεσσαλονίκη, έδρα της Διευθύνσεως Καταστημάτων Βορείου Ελλάδος, αλλά και σημαντικότερος κόμβος του ηλεκτρονικού δικτύου.

1982

Ιδρύεται η θυγατρική Εταιρία χαρτοφυλακίου ''Σπερχογεία Α.Ε. Επενδύσεων και Εμπορίου''.

1982

Διευρύνεται η διάρθρωση της Γενικής Διευθύνσεως της Τραπέζης με τη δημιουργία θέσεως Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού που θα συνεπικουρεί το έργο του Γενικού Διευθυντού. Τη θέση αυτή αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Α. Κυριακόπουλος, μέχρι τότε ανώτερο στέλεχος της Εμπορικής Τραπέζης.

1983

Εγκαθίστανται οι πρώτες Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) και δημιουργείται το πρώτο δίκτυο αυτόματης συναλλαγής στην Ελλάδα.

1983

Ιδρύεται η θυγατρική Εταιρία ''Επενδύσεις Πίστεως'', που λειτουργεί ως εταιρία χαρτοφυλακίου.   

1984

Τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου λαμβάνει ο Σπύρος Ι. Κωστόπουλος, ο οποίος επί 70 έτη συνέβαλε δημιουργικά στην ανάπτυξη της Τραπέζης.

1984

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο μέχρι τότε Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, ο οποίος εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης.

1985

Η ανάπτυξη του Δικτύου σε όλη τη χώρα συνεχίζεται με εντυπωσιακό ρυθμό φθάνοντας τα 100 Καταστήματα. Εξίσου δυναμικά συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου των ATM που θα διπλασιασθεί τα επόμενα τρία χρόνια.

1986

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση ανεγέρσεως του νέου Κεντρικού Κτηρίου, Σταδίου 40, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου το καθιστούν επίτευγμα της σύγχρονης τεχνολογίας.

1986

Εγκαθίσταται το πρώτο δίκτυο προσωπικών υπολογιστών που πολύ σύντομα εξαπλώθηκε σε όλες τις υπηρεσίες της Τραπέζης.

1987

Ανακοινώνεται την 20.2.1987, στα επίσημα εγκαίνια του νέου Κεντρικού Κτηρίου, η δημιουργία του Ιδρύματος Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου, εις μνήμην της συζύγου του ιδρυτού της Τραπέζης ως συμβολή στην ανοικοδόμηση της πληγείσας, από τους σεισμούς του 1986, πόλεως της Καλαμάτας. Το Ίδρυμα έχει ως σκοπό τη λειτουργία προτύπου βρεφονηπιακού σταθμού, γνωστού ως "Το περιβόλι της Γιαγιάς".

1987

Πάντοτε πρωτοπόρος στη σύγχρονη τραπεζική τεχνολογία, η Τράπεζα εγκαθιστά νέο προηγμένο Πληροφορικό Σύστημα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη των εργασιών της.

1987

Εγκαινιάζεται από την Τράπεζα η υπηρεσία αναδοχής εκδόσεως μετοχών και διαθέσεώς τους στο Χρηματιστήριο, η οποία πολύ γρήγορα θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

1988

Κυκλοφορεί η Cashcard Visa, η πρώτη τραπεζική και πιστωτική κάρτα στην Ελλάδα που αποτελεί συνδυασμό πιστωτικής κάρτας και κάρτας αναλήψεως και καταθέσεως μετρητών.

1988

Ιδρύεται η θυγατρική Eταιρία ''Alpha Finance''. Αποτελεί την πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ιδρύεται με σκοπό την παροχή οικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών για συγχωνεύσεις, αγοραπωλησίες επιχειρήσεων και ευρύτερα για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής.    

1989

Η Τράπεζα, πρωτοπόρος στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής τηλεξυπηρετήσεως, εγκαινιάζει τις υπηρεσίες του συστήματος Alphaphone που επιτρέπει τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών μόνο με τη χρήση τηλεφωνικής συσκευής.

1989

Εγκαινιάζεται η παρουσία της Τραπέζης στο Λονδίνο με τη σύσταση Γραφείου Αντιπροσωπείας, το οποίο λίγο αργότερα (1993) θα μετατραπεί σε Κατάστημα.

1989

Η Τράπεζα συμμετέχει μαζί με το χρηματιστηριακό γραφείο Θεοδωρίδη στην ίδρυση της ''Alpha Χρηματιστηριακή"∙ της πρώτης εταιρίας που έγινε μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

1990

Ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση ανεγέρσεως του νέου Κεντρικού Κτηρίου με τη δημιουργία του πιο σύγχρονου τραπεζικού κτηρίου της χώρας.

1990

Εγκαινιάζεται από την Τράπεζα μία νέα υπηρεσία, το Alphalink, το πρώτο στην Ελλάδα σύστημα πληρωμών και αυτόματης εγκρίσεως συναλλαγών καρτών μέσω τερματικών συσκευών.

1990

Σε συνεργασία με την Alpha Finance, η Τράπεζα ιδρύει τη θυγατρική Εταιρία ''Alpha Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων''.

1991

Ιδρύονται οι Εταιρίες ''Alpha Παροχής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου'' και ''Alpha Αναλήψεως Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών'',  που εξειδικεύονται στην παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου. Το 1998 οι δύο Εταιρίες συγχωνεύονται δημιουργώντας την Alpha Ventures.

1991

Η θυγατρική Εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ''Σπερχογεία Α.Ε.'' μετονομάζεται ''Alpha Χαρτοφυλακίου Α.Ε.'' και λίγο αργότερα (1993) απορροφάται από την ''Alpha Επενδύσεων'', η οποία πλέον καθίσταται η πρώτη σε μέγεθος εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα.

1992

Εισαγωγή του υπερσύγχρονου προϊόντος Alphaline, του πρώτου στην Ελλάδα συστήματος τραπεζικής τηλεξυπηρετήσεως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

1992

Η online λειτουργία του δικτύου ATM, το οποίο είναι το πλέον εκτεταμένο στη χώρα, επεκτείνεται όλο το 24ωρο.

1993

Δραστηριοποίηση στον τομέα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου Πελατών με την παροχή για πρώτη φορά υπηρεσιών private banking.

1993

Ξεκινά η έκδοση της Cashcard-Debit, της πρώτης χρεωστικής κάρτας στην Ελλάδα χωρίς όριο αγορών.

1994

Ανακοινώνεται η νέα διεθνής εταιρική επωνυμία ''Alpha Credit Bank'' και λίγο αργότερα η αντίστοιχη ελληνική ''Alpha Τράπεζα Πίστεως''.

1994

Εδραιώνεται η παρουσία της Τραπέζης στο Ηνωμένο Βασίλειο με την εξαγορά της Commercial Bank of London PLC (όπως είχε μετονομασθεί η Commercial Bank of the Near East το 1990). Η τράπεζα θα ενταχθεί στον Όμιλο ως  Alpha Bank London.

1994

Ίδρυση της ''Banca Bucuresti'', σε συνεργασία της Τραπέζης με Έλληνες επιχειρηματίες, την Alpha Finance και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως. Η Alpha Τράπεζα Πίστεως υπήρξε η πρώτη ξένη Τράπεζα που εισήλθε στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας.

1994

Σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου, η Τράπεζα θα προχωρήσει στην ίδρυση της ''ABC Factors'' της πρώτης εταιρίας υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) στην Ελλάδα.

1995

Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της νέας εταιρικής ταυτότητας, δηλαδή το όνομα, το χρώμα και η εμφάνιση που αποτελούν σύμβολα της ελληνικότητας και απεικονίζουν τη δυναμικότητα, το μέγεθος και το πλήθος των υπηρεσιών της Alpha Τραπέζης Πίστεως και των Εταιριών του Ομίλου.

1995

Ξεκινά, κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, η έκδοση και η διάθεση της κάρτας American Express, ενός από τα πλέον διακεκριμένα διεθνώς προϊόντα πλαστικού χρήματος.

1995

Γίνεται προώθηση πρωτοποριακών για την ελληνική ασφαλιστική αγορά ασφαλιστικών-επενδυτικών προγραμμάτων Bancassurance.

1996

Γενικός Διευθυντής και Εντεταλμένος Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Α. Κυριακόπουλος, ο οποίος θα έχει ταυτοχρόνως και την ευθύνη για τον συντονισμό του Ομίλου, ενώ ο Πρόεδρος Γιάννης Σ. Κωστόπουλος αναλαμβάνει και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. 

1997

Επέκταση των δραστηριοτήτων στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας με την ίδρυση εξειδικευμένου Καταστήματος στον Πειραιά.

1997

Παρουσία της Τραπέζης στην Αλβανία, αρχικά με την ίδρυση Καταστήματος στα Τίρανα και στη συνέχεια με την επέκταση των εργασιών και την ίδρυση Καταστημάτων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

1997

Παρουσιάζεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης η μεγαλειώδης έκθεση ''Η Δόξα του Βυζαντίου'' που αναφέρεται στη Βυζαντινή τέχνη του Δεύτερου Χρυσού αιώνα της Αυτοκρατορίας, από το 843 μ.Χ. έως το 1261 μ.Χ. Η Τράπεζα είναι ο κύριος χορηγός της εκθέσεως, στην οποία παρουσιάσθηκαν άνω των 350 εκθεμάτων από 20 και πλέον χώρες και ο αριθμός των επισκεπτών κατά τη διάρκειά της από την 11 Μαρτίου έως την 6 Ιουλίου, ξεπέρασε τους 500.000.

1998

Πρωτοπόρος σε νέες υπηρεσίες η Τράπεζα εγκαινιάζει πρώτη στην Ελλάδα το Alpha Web Banking που καθιερώνει τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet.

1998

Ξεκινά ο σχεδιασμός και η σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος ''Πρωτεύς 21'' για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και τη μετεξέλιξη των Καταστημάτων σε κέντρα πωλήσεως τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων.

1998

Επέκταση στην Κύπρο με την απόκτηση της ''Lombard NatWest Bank Ltd'', η οποία αργότερα θα μετονομασθεί ''Alpha Τράπεζα Λίμιτεδ'' και το 2007 ''Alpha Bank Cyprus''.

1998

Το Δίκτυο της Τραπέζης αριθμεί πλέον 212 Καταστήματα. Ταυτοχρόνως το δίκτυο των ATM είναι από τα πλέον εκτεταμένα στην Ελλάδα.

1999

Η ''Alpha Τράπεζα Πίστεως'' εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της ''Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης'', θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός μεγάλου ιδιωτικού, εύρωστου και δυναμικού ελληνικού τραπεζικού Ομίλου. Η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος προήλθε από τη συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με τη Λαϊκή Τράπεζα το 1958. Η Ιονική Τράπεζα, το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα που λειτούργησε στον ελλαδικό χώρο, ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1839 και διατήρησε το εκδοτικό προνόμιο μέχρι το 1920. Το 1938 εξαγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της Λαϊκής Τραπέζης των αδελφών Λοβέρδου, η οποία είχε ιδρυθεί το 1905 στην Αθήνα.

1999

Η ''Εμπορική Ασφαλιστική'' συγχωνεύεται με την ''Ελληνοβρεταννική Ζωής" και ''Ελληνοβρεταννική Ζημιών'' ιδρύοντας την ''Alpha Ασφαλιστική''.

1999

Επέκταση στην αγορά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ''Kreditna Banka'', της τέταρτης σε μέγεθος τραπέζης της γειτονικής χώρας. Αργότερα μετονομάσθηκε σε ''Alpha Bank A.D. Skopje''.

2000

Εγκρίνεται από τις Εποπτικές Αρχές η απορρόφηση της ''Ιονικής Τραπέζης'' από την ''Alpha Τράπεζα Πίστεως''. Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε, λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο ''Alpha Bank''.

2000

Εγκαινιάζεται και άλλη μία πρωτοποριακή υπηρεσία της Τραπέζης, η Alpha Bank m-Banking, μέσω της οποίας οι Πελάτες μπορούν, με χρήση του κινητού τηλεφώνου τους, να εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές. 

2000

Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του Καταστήματος στη Σόφια που ιδρύθηκε το 1995 από την Ιονική Τράπεζα. Στη συνέχεια η παρουσία της Τραπέζης στη Βουλγαρία ενισχύεται μέσω της αναπτύξεως σημαντικού δικτύου Καταστημάτων.

2000

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς και μέσα στο πολύ σύντομο διάστημα ενός έτους, το απαιτητικό εγχείρημα της συγχωνεύσεως όλων των ομοειδών θυγατρικών Εταιριών της Alpha Τραπέζης Πίστεως και της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης. Η μόνη Εταιρία που, λόγω αντικειμένου, δεν συγχωνεύθηκε ήταν η ''Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις'', που είχε ιδρυθεί το 1957.

2001

Ανάδειξη της Τραπέζης σε ''Μέγα Εθνικό Χορηγό και Επίσημη Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004''. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χορηγία στην ελληνική τραπεζική ιστορία.

2001

Η θυγατρική Eταιρία ''Alpha Χρηματιστηριακή'' μετονομάζεται σε ''Alpha Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.'' δραστηριοποιούμενη στον τομέα προσφοράς υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και απορροφάται από την ''Alpha Bank'' . 

2001

Ίδρυση των θυγατρικών Eταιριών ''Alpha Asset Management'' και ''Alpha Επενδυτικές Υπηρεσίες'', οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. 

2002

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής, τροποποιείται η διοικητική δομή του Ομίλου με την ανάληψη καθηκόντων Γενικών Διευθυντών από τους Εντεταλμένους Συμβούλους, Κωνσταντίνο Α. Κυριακόπουλο και Δημήτριο Π. Μαντζούνη.

2002

Μετά από δύο έτη, ολοκληρώνεται η αναδιάταξη των Καταστημάτων των δύο Τραπεζών και η ενοποίησή τους σε ένα ενιαίο Δίκτυο∙ λειτουργούν 419 Μονάδες στην Ελλάδα και 61 στο εξωτερικό. 

2002

Το δίκτυο των ATM της Τραπέζης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στο σύνολο των ελληνικών τραπεζών αριθμώντας 768 μηχανήματα στην Ελλάδα και άνω των 50 στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

2002

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση-ανακατασκευή του κτηρίου της Ιονικής Τραπέζης σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μορφή που διατηρούσε κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του, τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα.

2002

Επέκταση στην τραπεζική αγορά της Σερβίας με την ίδρυση Καταστήματος στο Βελιγράδι. Δύο έτη αργότερα, αποκτάται το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ''Jubanka a.d. Βελιγραδίου'', η οποία  μετονομάζεται σε ''Alpha Bank Srbija A.D.''.

2003

Η ''Alpha Bank'' απορροφά την ''Alpha Επενδύσεων''.

2004

  • Ολοκληρώνονται με επιτυχία όλα τα στάδια του τετραετούς χορηγικού έργου της Τραπέζης για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004. Περισσότεροι από 450 Υπάλληλοι του Ομίλου συνέβαλαν εθελοντικά στην άρτια προετοιμασία και διεξαγωγή τους.

2004

Εγκαινιάζεται η πρώτη στην Ευρώπη κάρτα American Express Blue, η οποία έχει ενσωματωμένο smart chip προηγμένης τεχνολογίας για ενισχυμένη ασφάλεια των συναλλαγών.

2004

Η Τράπεζα είναι χορηγός της μεγάλης διεθνούς εκθέσεως ''Βυζάντιο: Πίστη και Δύναμη (1261-1557)'' που παρουσιάζεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης από την 23 Μαρτίου έως την 4 Ιουλίου, με την πρόσθετη υποστήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

2005

Εκτελεστικός Πρόεδρος της Τραπέζης εκλέγεται ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος. Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου εκλέγεται ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, μέχρι τότε Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης.

2005

Συμπλήρωση 125 ετών από την ίδρυση του εμπορικού οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου, αφετηρία της Alpha Bank και 165 ετών από την ίδρυση της Ιονικής Τραπέζης.

2005

Επ’ ευκαιρία της επετείου, παρουσιάζεται στο κτήριο του Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, η έκθεση με τίτλο ''Η Συλλογή της Alpha Bank.  Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική'' (12 Οκτωβρίου έως την 20 Νοεμβρίου). Στην έκθεση εκτίθεται, για πρώτη φορά, στο κοινό, ένα μέρος από τα σημαντικότερα έργα τέχνης της Συλλογής της Alpha Bank, που συνίσταται από δύο επί μέρους συλλογές: της Τραπέζης Πίστεως και της Ιονικής Τραπέζης. Η έκθεση συνοδεύεται από ομότιτλη έκδοση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

2005

Επαναλειτουργεί μετά από ριζική ανακαίνιση το Μουσείο Χαρτονομισμάτων της Τραπέζης, το οποίο στεγάζεται στο διατηρητέο κτήριο που υπήρξε το πρώτο Κατάστημα της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα.

2006

Η ''Alpha Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε.'' απορροφά την ''Alpha Asset Management''.

2006

Υπογράφεται σύμβαση πωλήσεως της θυγατρικής Εταιρίας ''Alpha Ασφαλιστική'' στον όμιλο ΑΧΑ, ενός εκ των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών ομίλων παγκοσμίως. Το 2007 ολοκληρώνεται η μεταβίβαση των μετοχών στην AXA με την οποία η Τράπεζα υπογράφει συμβόλαιο μακροχρόνιας αποκλειστικής συνεργασίας για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου των Καταστημάτων της.

2006

Εγκαίνια του Εκθεσιακού Πολιτιστικού Χώρου Ναυπλίου. Στους κατάλληλα διαμορφωμένους ορόφους του ιδιόκτητου ακινήτου φιλοξενούνται εκθέσεις έργων τέχνης και αρχαίων νομισμάτων από τις Συλλογές της Τραπέζης. 

2007

Η Τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στον τομέα της Επιχειρηματικής Πίστεως. Λειτουργούν ήδη με επιτυχία τέσσερα Επιχειρηματικά Κέντρα και έχει προγραμματισθεί η έναρξη εργασιών άλλων έξι.

2007

Δημιουργείται το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τραπέζης στον Aγιο Στέφανο, που θα καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις επιμορφώσεως του Προσωπικού της Τραπέζης.

2007

Η Τράπεζα, πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, βελτιώνει και επεκτείνει τη χρήση των εναλλακτικών δικτύων τραπεζικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών στις συναλλαγές.

2008

Επέκταση στην τραπεζική αγορά της Ουκρανίας με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της νεοσυσταθείσης ουκρανικής τραπέζης OJSC Astra Bank.

2008

Το Δίκτυο της Τραπέζης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξεπερνά πλέον τις 1.000 Μονάδες.

2008

Eoρτασμός επετείου 10 ετών για την παρουσία της Τραπέζης στην Αλβανία και στην Κύπρο.

2009

Eoρτασμός επετείου 130 ετών από την ίδρυση της Τραπέζης και την καθιέρωση της Σόφιας ως πρωτευούσης της Βουλγαρίας. Εγκαίνια της εκθέσεως ''Experience Sofia - 130 years capital''.

2009

Η Alpha Bank προέβη τον Οκτώβριο του 2009 σε αλλαγή του οργανωτικού της σχήματος, ώστε να προσαρμοσθεί στις μεταβολές οι οποίες συντελούνται διεθνώς στο οικονομικό περιβάλλον και να ευρίσκεται σε ετοιμότητα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν. Οι αλλαγές που επήλθαν, σύμφωνα με το νέο οργανωτικό σχήμα της Τραπέζης, επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Αναβάθμιση της δομής, με σκοπό την ενδυνάμωση και τη μελλοντική ανάπτυξη της Τραπέζης με τη δημιουργία θέσεως Chief Operating Officer. 
  • Νέο οργανωτικό σχήμα λειτουργίας για τις διεθνείς δραστηριότητες. 
  • Ορθολογική οργάνωση και κατανομή των διοικητικών επιπέδων.

2010

Έπειτα από 10 έτη η Alpha Bank, ως Μέγας Χορηγός, ολοκλήρωσε την υποστήριξη της διοργανώσεως του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, ο οποίος το 2010 συμπλήρωσε 2.500 έτη ιστορίας. 

2010

Η ALPHALIFE ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον χώρο των ασφαλίσεων.

2012

Την 16 Οκτωβρίου 2012, η Alpha Bank υπέγραψε μετά της Crédit Agricole S.A. σύμβαση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και κυριότητος της Crédit Agricole S.A.

2013

Την 1 Φεβρουαρίου 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης την 16 Οκτωβρίου 2012 από την Alpha Bank A.E. μετά της Crédit Agricole S.A. και της λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων από τις Ελληνικές και Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και Επιτροπές Ανταγωνισμού, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής μεταβιβάσθηκε από την Crédit Agricole στην Alpha Bank.

2013

Tην 31 Μαίου 2013, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank.

2013

Την 28 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης από την Alpha Bank.

2014

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ., την 31 Μαρτίου 2014. Η μετοχική σύνθεση της Τραπέζης διευρύνεται, με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών επενδυτών.

2014

Τον Μάιο 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, εξέλεξε στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειο Θ. Ράπανο, σε αντικατάσταση του Γιάννη Σ. Κωστόπουλου.

2014

Την 17 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα, η οποία, πρώτη από τις συστημικές τράπεζες, προέβη στην αποπληρωμή της συμμετοχής του. 

2014

Ολοκληρώνεται την 30 Σεπτεμβρίου 2014 η εξαγορά από την Alpha Bank των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των καρτών Diners Club.

2014

Στη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης τον Οκτώβριο, η Alpha Bank επιτυγχάνει αξιοσημείωτη επίδοση και αναδεικνύεται ως η Ελληνική Τράπεζα με την υψηλότερη ποιότητα κεφαλαιακής βάσεως.

2015

Τον Οκτώβριο 2015, κατά τη συνολική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, η Alpha Bank παρουσίασε τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες υπό το βασικό σενάριο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Τον Νοέμβριο του 2015, η Alpha Bank, επέτυχε τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2,563 δισ., χωρίς τη χρήση κρατικής ενισχύσεως, με τη συμμετοχή αποκλειστικά Ελλήνων και ξένων επενδυτών.

2015

Πώληση στην Eurobank Bulgaria AD των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank.

2015

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τα έργα της λειτουργικής ενοποιήσεως του Δικτύου της Citibank στην Ελλάδα με το Δίκτυο της Alpha Bank και της μεταπτώσεως των καρτών Diners Club στα συστήματα της Τραπέζης.

2015

Πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας “Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ (Cardlink A.E.)”, της ποίας η Alpha Bank Α.Ε. και η Eurobank Εργασίας Α.Ε. κατείχαν το 50% η καθεμία, προς την εταιρία του Ομίλου Quest Holdings. 

2015

H Alpha Bank προχώρησε στην πλήρη αναβάθμιση των Υπηρεσιών Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking, λαμβάνοντας τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Lighthouse e-volution awards 2016.

 

2016

Τον Μάιο, υπεγράφη συμφωνία της Τραπέζης με την ΚΚR Credit για την ενεργό διαχείριση επιλεγμένων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Μεγάλων Επιχειρήσεων.

2016

Τον Μάιο, ολοκληρώθηκε η πώληση στη Silk Road Capital του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Τράπεζα στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank A.D. Skopje.

2016

Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η πώληση και η μεταβίβαση στη Home Holdings S.A., του συνόλου της συμμετοχής της Τραπέζης στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας “Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.”.

2016

Η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη συναλλαγή τιτλοποιήσεως δανείων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους Ευρώ 320 εκατ. μέσω της τοποθετήσεως χρεογράφων πρώτης εξασφαλίσεως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως  και Αναπτύξεως και σε Διεθνή Επενδυτική Τράπεζα.

2016

Η Alpha Bank ήταν μία εκ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμβαση για τη στήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως.

2017

To 2017 ετέθη σε εφαρμογή το τριετές σχέδιο 2018-2020, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τραπέζης.

2017

Τον Φεβρουάριο, η Τράπεζα προέβη στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος μετατροπής για το σύνολο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου  που εξεδόθη το 2013, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης.

2017

Τον Απρίλιο του 2017, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση χρηματοδοτήσεως με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως.

2017

Τον Δεκέμβριο του 2017 η Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψε την επέκταση της αρχικής συμφωνίας για χρηματοδότηση προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

2017

Τον Ιανουάριο του 2017, υπεγράφη συμφωνία με για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Τράπεζα στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank Srbija A.D.

2018

Τον Νοέμβριο 2018, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης εκλέχθηκε ομόφωνα Διευθύνων Σύμβουλος, διαδεχόμενος τον κ. Δημήτριο Π. Μαντζούνη, ο οποίος ολοκλήρωσε την επιτυχημένη 13ετή θητεία του.

2018

Τον Μάϊο 2018, η Alpha Bank επιβεβαίωσε εκ νέου την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, την υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, επιτυγχάνοντας εξαιρετική επίδοση στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 (Stress Test) της ΕΚΤ, καθώς ο Δείκτης CET1 ανήλθε σε 9,7% στο δυσμενές σενάριο για το 2020 και σε 20,4% στο βασικό σενάριο.

2018

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Alpha Bank, διατέθηκε στην αγορά το bleep app, η πρώτη mobile εφαρμογή στον ελληνικό τραπεζικό χώρο για έκδοση και διαχείριση κάρτας, αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου.

2018

Η Alpha Bank πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία, τον Ιανουάριο 2018,  Έκδοση Καλυμμένης Ομολογίας ύψους Ευρώ 500 εκατ. πενταετούς διάρκειας με κουπόνι 2,50% ετησίως, γεγονός που ανέδειξε την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Τράπεζα και συνέβαλε στην ταχύτερη αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA).

2018

Η Alpha Bank αναδείχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2018 από τη διεθνή οικονομική έκδοση Euromoney,  “Best Issuing Bank Partner in Southern Europe για το 2017” από το IFC (International Finance Corporation), και “Best Private Bank in Greece” για το 2018, από τις έγκυρες εκδόσεις “Professional Wealth Management (PWM)” και “The Banker” του Ομίλου Financial Times.

2019

Ο Βασίλειος Ε. Ψάλτης αναλαμβάνει στις 2 Ιανουαρίου 2019 τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 29 Νοεμβρίου 2018.

2019

Τον Ιανουάριο 2019, η Alpha Bank εντάχθηκε στον δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), για τη συμβολή της στην προώθηση της θέσης των γυναικών στον χώρο εργασίας.

2019

Τον Μάϊο 2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η αρχική έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους Ευρώ 200 εκατ. από τη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου Alpha Bank στη Ρουμανία

2019

Τον Μάϊο 2019, η Alpha Bank διέθεσε πρώτη στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, το Garmin Pay, τον πιο σύγχρονο και εξελιγμένο τρόπο πληρωμών μέσω smartwatch.

2019

Πέμπτο συνεχές έτος διακρίσεων για την Alpha Bank στο Extel Survey που αναδεικνύει τους κορυφαίους επαγγελματίες στον ευρωπαϊκό επενδυτικό κλάδο. Παράλληλα τον Ιούνιο 2019, η Alpha Bank βραβεύτηκε ως “Most Active Issuing Bank in 2018 in Greece” από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

2019

Τον Ιούλιο 2019, η Alpha Bank υπέγραψε δύο συμφωνίες συνολικού ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους.

2019

Τον Αύγουστο 2019, η Alpha Bank προσυπέγραψε τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, συμμετέχοντας ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος.

2020

Η Alpha Bank εντάσσεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στον δείκτη ισότητας φύλων Bloomberg Gender-Equality Index για τη σταθερή της δέσμευση στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και την προώθηση της θέσης των γυναικών στον χώρο εργασίας.

2020

Τον Απρίλιο 2020, η Alpha Bank διέθεσε πρώτη στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, το Αpple Pay, τον πιο σύγχρονο και εξελιγμένο τρόπο πληρωμών μέσω iPhone, Apple Watch και Mac.

2020

Τον Ιούλιο 2020, η Alpha Bank βραβεύτηκε ως “Best Issuing Bank in Southern Europe” για το 2019 από το International Finance Corporation (IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, επιβραβεύοντας τις σταθερά υψηλές επιδόσεις της στην προώθηση του διεθνούς εμπορίου.

2020

Τον Ιούλιο 2020 η Alpha Bank αναδείχθηκε “Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα” για το 2020, στο πλαίσιο των βραβείων “Awards for Excellence 2020” της διεθνούς οικονομικής έκδοσης “Euromoney”, για την προσαρμοστικότητα, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση καθώς και την κοινωνική υπευθυνότητα που επέδειξε κατά την πανδημική κρίση του Covid-19.

2020

Τον Σεπτέμβριο 2020, η Alpha Bank ανακοίνωσε τη δρομολόγηση της διαδικασίας μεταβίβασης (carve-out) της Δραστηριότητας Διαχείρισης MEA της Τράπεζας προς την Εταιρεία Cepal. Η πράξη μεταβίβασης περιλαμβάνει τη μεταφορά στην Cepal Προσωπικού της Τράπεζας που εντάσσεται στη Δραστηριότητα Διαχείρισης ΜΕΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο του Project Galaxy, της μεγαλύτερης συναλλαγής τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη.