Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Οδηγίες για τις νέες αποδεκτές μορφές αρχείων στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Πελάτες με αρχεία μισθοδοσίας τύπου alpha txt

Μπορείτε να δημιουργήσετε εξαρχής νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, συμβατός με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012. Δείτε οδηγίες για το νέου τύπου αρχείο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων (Conversion Service) για να μετατρέψετε το αρχείο μισθοδοσίας τύπου Alpha txt σε νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, έτσι ώστε το αρχείο σας να είναι αποδεκτό από την υπηρεσία. Το εισαγόμενο αρχείο τύπου text μπορεί (α) να περιέχει 15-ψήφιους λογαριασμούς τύπου Alpha Bank και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως μικρότερης των 140 χαρακτήρων  είτε (β) να περιέχει λογαριασμούς σε μορφή IBAN και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως έως 140 χαρακτήρων.

Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Κατόπιν, μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο αρχείο στον τοπικό σας δίσκο και εν συνεχεία με τους υφιστάμενους κωδικούς χρήστη να το μεταφέρετε στο server της Τραπέζης βάσει της νέας κάτωθι δομής φακέλων (γενικός φάκελος και υποφάκελοι) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα για επεξεργασία μέσω FTP διασυνδέσεως με τη συνήθη διαδικασία: 

<CPAYID> 
++ <ΚΧΠ-1> 
        +++ IN
        +++ OUT
++ <ΚΧΠ-2> 
        +++ IN
        +++ OUT
….
++ <ΚΧΠ-n>
        +++ IN
        +++ OUT
++ STATEMENTS

Όπου

 • CPAYID: ο νέος 6-ψήφιος κωδικός της Εταιρίας / Πελάτη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • ΚΧΠ-1, ΚΧΠ-2, …ΚΧΠ-n: Οι νέοι 5-ψήφιοι κωδικοί προϊόντων [π.χ. πληρωμή προμηθευτών, μισθοδοσία κ.λπ.] πού αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία χρησιμοποιείτε ως εταιρία στην υπηρεσία Bank File Transfer (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • IN: φάκελος για τα αρχεία προς Εκτέλεση
 • OUT: φάκελος για τα απαντητικά αρχεία (και τα λανθασμένα αρχεία του φακέλου IN).
 • STATEMENTS: φάκελος για το ηλεκτρονικό αντίγραφο λογαριασμού (e-extrait) στη μορφή που ήδη το λαμβάνετε  ήτοι σε txt ή xml.

Παρακάτω παρατίθεται παράδειγμα της νέας δομής αρχείων όπως εμφανίζεται στον server της Τραπέζης:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Λειτουργικής Υποστηρίξεως στο 210 326 9900 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 17:00).

Πελάτες με υφιστάμενο αρχείο Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών τύπου alpha txt

Μπορείτε να δημιουργήσετε εξαρχής νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 , συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012. Δείτε οδηγίες για το νέου τύπου αρχείο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων (Conversion Service) για να μετατρέψετε το αρχείο Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών τύπου Alpha txt σε νέο αρχείο  τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 20022, έτσι ώστε το αρχείο σας να είναι αποδεκτό από την υπηρεσία. Το εισαγόμενο αρχείο τύπου text μπορεί είτε (α) να περιέχει 15-ψήφιους λογαριασμούς τύπου Alpha Bank και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως μικρότερης των 140 χαρακτήρων  είτε (β) να περιέχει λογαριασμούς σε μορφή IBAN και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως έως 140 χαρακτήρων.

Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Κατόπιν, μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο αρχείο στον τοπικό σας δίσκο και εν συνεχεία με τους υφιστάμενους κωδικούς χρήστη να το μεταφέρετε στο server της Τραπέζης βάσει της νέας κάτωθι δομής φακέλων (γενικός φάκελος και υποφάκελοι) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα για επεξεργασία μέσω FTP διασυνδέσεως με τη συνήθη διαδικασία:

<CPAYID> 
++ <ΚΧΠ-1>          
        +++ IN
        +++ OUT
++ <ΚΧΠ-2>           
        +++ IN
        +++ OUT
….
++ <ΚΧΠ-n>           
        +++ IN
        +++ OUT
++ STATEMENTS

Όπου

 • CPAYID: ο νέος 6-ψήφιος κωδικός της Εταιρίας / Πελάτη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • ΚΧΠ-1, ΚΧΠ-2, …ΚΧΠ-n: Οι νέοι 5-ψήφιοι κωδικοί προϊόντων [π.χ. πληρωμή προμηθευτών, μισθοδοσία κ.λπ.] πού αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία χρησιμοποιείτε ως εταιρία στην υπηρεσία Bank File Transfer (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • IN: φάκελος για τα αρχεία προς Εκτέλεση
 • OUT: φάκελος για τα απαντητικά αρχεία (και τα λανθασμένα αρχεία του φακέλου IN).
 • STATEMENTS: φάκελος για το ηλεκτρονικό αντίγραφο λογαριασμού (e-extrait) στη μορφή που ήδη το λαμβάνετε  ήτοι σε txt ή xml.

Παρακάτω παρατίθεται παράδειγμα της νέας δομής αρχείων όπως εμφανίζεται στον server της Τραπέζης:

Το απαντητικό αρχείο που θα λαμβάνετε μέσω της υπηρεσίας, από την 1.2.2016, θα είναι τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022. Για να το μετατρέψετε σε αρχείο τύπου txt (όπως το αρχείο που λαμβάνατε έως τώρα) μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Λειτουργικής Υποστηρίξεως  στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 9900 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 17:00).

Πελάτες με υφιστάμενο αρχείο αμέσων χρεώσεων τύπου alpha txt

Μπορείτε να δημιουργήσετε εξαρχής νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, συμβατός με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012. Δείτε οδηγίες για το νέου τύπου αρχείο.

Εάν αποστέλλετε αρχείο αμέσων χρεώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων (Conversion Service) για να μετατρέψετε το αρχείο 'Αμεσων Χρεώσεων τύπου Alpha txt σε νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, που θα δέχεται η υπηρεσία από την 1.2.2016. Το εισαγόμενο αρχείο τύπου text μπορεί είτε (α) να περιέχει 15-ψήφιους λογαριασμούς τύπου Alpha Bank και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως μικρότερης των 140 χαρακτήρων  είτε (β) να περιέχει λογαριασμούς σε μορφή IBAN και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως έως 140 χαρακτήρων.

Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Κατόπιν, μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο αρχείο στον τοπικό σας δίσκο και εν συνεχεία με τους υφιστάμενους κωδικούς χρήστη να το μεταφέρετε στο server της Τραπέζης βάσει της νέας κάτωθι δομής φακέλων (γενικός φάκελος και υποφάκελοι) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα για επεξεργασία μέσω FTP διασύνδεη με τη συνήθη διαδικασία: 

<CPAYID> 
++ <ΚΧΠ-1>          
        +++ IN
        +++ OUT
++ <ΚΧΠ-2>           
        +++ IN
        +++ OUT
….
++ <ΚΧΠ-n>           
        +++ IN
        +++ OUT
++ STATEMENTS

Όπου

 • CPAYID: ο νέος 6-ψήφιος κωδικός της Εταιρίας / Πελάτη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • ΚΧΠ-1, ΚΧΠ-2, …ΚΧΠ-n: Οι νέοι 5-ψήφιοι κωδικοί προϊόντων [π.χ. πληρωμή προμηθευτών, μισθοδοσία κ.λπ.] πού αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία χρησιμοποιείτε ως εταιρία στην υπηρεσία Bank File Transfer (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • IN: φάκελος για τα αρχεία προς Εκτέλεση
 • OUT: φάκελος για τα απαντητικά αρχεία (και τα λανθασμένα αρχεία του φακέλου IN).
 • STATEMENTS: φάκελος για το ηλεκτρονικό αντίγραφο λογαριασμού (e-extrait) στη μορφή που ήδη το λαμβάνετε  ήτοι σε txt ή xml.

Παρακάτω παρατίθεται παράδειγμα της νέας δομής αρχείων όπως εμφανίζεται στον server της Τραπέζης:

Το απαντητικό αρχείο που θα λαμβάνετε μέσω της υπηρεσίας, από την 1.2.2016, θα είναι τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 . Για να το μετατρέψετε σε αρχείο τύπου txt (όπως το αρχείο που λαμβάνατε έως τώρα) μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Λειτουργικής Υποστηρίξεως  στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 9900 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 17:00).

Πελάτες με φυσική διακίνηση αρχείων (CD)

Μπορείτε να δημιουργήσετε εξαρχής νέο αρχείο   τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, που είναι συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012. Δείτε οδηγίες για το νέου τύπου αρχείο.

Δείτε οδηγίες για το νέο τύπο αρχείου εισπράξεων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων (Conversion Service) για να μετατρέψετε το αρχείο σας σε αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 που θα δέχεται η υπηρεσία από την 1.2.2016. Το εισαγόμενο αρχείο τύπου text μπορεί είτε (α) να περιέχει 15-ψήφιους λογαριασμούς τύπου Alpha Bank και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως μικρότερης των 140 χαρακτήρων  είτε (β) να περιέχει λογαριασμούς σε μορφή IBAN και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως έως 140 χαρακτήρων. Εν συνεχεία μπορείτε να το αποστείλετε στην Τράπεζα με τη συνήθη διαδικασία.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο τύπου XML, που θα δημιουργήσετε βάσει του ενός εκ των δύο τρόπων ως ανωτέρω περιγράφεται, στο μαγνητικό μέσο (CD) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα με τη συνήθη διαδικασία.

Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Λειτουργικής Υποστηρίξεως  στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 9900 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 17:00).

Σημειώνεται ότι η νέα πληροφορία που αναφέρεται στο πεδίο πληροφοριών αποστολής “remittance info“ θα είναι προσβάσιμη στους Πελάτες / αποδέκτες πληρωμών μέσω:

 • Alpha Web Banking / Alphaphone Banking και μέσω της συναλλαγής ”Πληροφορίες κινήσεων λογαριασμών”
 • Οποιουδήποτε Καταστήματος της Τραπέζης.

Οδηγίες για τις νέες αποδεκτές μορφές αρχείων στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Πελάτες με αρχεία μισθοδοσίας τύπου alpha txt

Μπορείτε να δημιουργήσετε εξαρχής νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, συμβατός με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012. Δείτε οδηγίες για το νέου τύπου αρχείο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων (Conversion Service) για να μετατρέψετε το αρχείο μισθοδοσίας τύπου Alpha txt σε νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, έτσι ώστε το αρχείο σας να είναι αποδεκτό από την υπηρεσία. Το εισαγόμενο αρχείο τύπου text μπορεί (α) να περιέχει 15-ψήφιους λογαριασμούς τύπου Alpha Bank και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως μικρότερης των 140 χαρακτήρων  είτε (β) να περιέχει λογαριασμούς σε μορφή IBAN και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως έως 140 χαρακτήρων.

Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Κατόπιν, μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο αρχείο στον τοπικό σας δίσκο και εν συνεχεία με τους υφιστάμενους κωδικούς χρήστη να το μεταφέρετε στο server της Τραπέζης βάσει της νέας κάτωθι δομής φακέλων (γενικός φάκελος και υποφάκελοι) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα για επεξεργασία μέσω FTP διασυνδέσεως με τη συνήθη διαδικασία: 

<CPAYID> 
++ <ΚΧΠ-1> 
        +++ IN
        +++ OUT
++ <ΚΧΠ-2> 
        +++ IN
        +++ OUT
….
++ <ΚΧΠ-n>
        +++ IN
        +++ OUT
++ STATEMENTS

Όπου

 • CPAYID: ο νέος 6-ψήφιος κωδικός της Εταιρίας / Πελάτη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • ΚΧΠ-1, ΚΧΠ-2, …ΚΧΠ-n: Οι νέοι 5-ψήφιοι κωδικοί προϊόντων [π.χ. πληρωμή προμηθευτών, μισθοδοσία κ.λπ.] πού αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία χρησιμοποιείτε ως εταιρία στην υπηρεσία Bank File Transfer (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • IN: φάκελος για τα αρχεία προς Εκτέλεση
 • OUT: φάκελος για τα απαντητικά αρχεία (και τα λανθασμένα αρχεία του φακέλου IN).
 • STATEMENTS: φάκελος για το ηλεκτρονικό αντίγραφο λογαριασμού (e-extrait) στη μορφή που ήδη το λαμβάνετε  ήτοι σε txt ή xml.

Παρακάτω παρατίθεται παράδειγμα της νέας δομής αρχείων όπως εμφανίζεται στον server της Τραπέζης:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Λειτουργικής Υποστηρίξεως στο 210 326 9900 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 17:00).

Πελάτες με υφιστάμενο αρχείο Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών τύπου alpha txt

Μπορείτε να δημιουργήσετε εξαρχής νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 , συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012. Δείτε οδηγίες για το νέου τύπου αρχείο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων (Conversion Service) για να μετατρέψετε το αρχείο Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών τύπου Alpha txt σε νέο αρχείο  τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 20022, έτσι ώστε το αρχείο σας να είναι αποδεκτό από την υπηρεσία. Το εισαγόμενο αρχείο τύπου text μπορεί είτε (α) να περιέχει 15-ψήφιους λογαριασμούς τύπου Alpha Bank και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως μικρότερης των 140 χαρακτήρων  είτε (β) να περιέχει λογαριασμούς σε μορφή IBAN και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως έως 140 χαρακτήρων.

Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Κατόπιν, μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο αρχείο στον τοπικό σας δίσκο και εν συνεχεία με τους υφιστάμενους κωδικούς χρήστη να το μεταφέρετε στο server της Τραπέζης βάσει της νέας κάτωθι δομής φακέλων (γενικός φάκελος και υποφάκελοι) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα για επεξεργασία μέσω FTP διασυνδέσεως με τη συνήθη διαδικασία:

<CPAYID> 
++ <ΚΧΠ-1>          
        +++ IN
        +++ OUT
++ <ΚΧΠ-2>           
        +++ IN
        +++ OUT
….
++ <ΚΧΠ-n>           
        +++ IN
        +++ OUT
++ STATEMENTS

Όπου

 • CPAYID: ο νέος 6-ψήφιος κωδικός της Εταιρίας / Πελάτη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • ΚΧΠ-1, ΚΧΠ-2, …ΚΧΠ-n: Οι νέοι 5-ψήφιοι κωδικοί προϊόντων [π.χ. πληρωμή προμηθευτών, μισθοδοσία κ.λπ.] πού αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία χρησιμοποιείτε ως εταιρία στην υπηρεσία Bank File Transfer (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • IN: φάκελος για τα αρχεία προς Εκτέλεση
 • OUT: φάκελος για τα απαντητικά αρχεία (και τα λανθασμένα αρχεία του φακέλου IN).
 • STATEMENTS: φάκελος για το ηλεκτρονικό αντίγραφο λογαριασμού (e-extrait) στη μορφή που ήδη το λαμβάνετε  ήτοι σε txt ή xml.

Παρακάτω παρατίθεται παράδειγμα της νέας δομής αρχείων όπως εμφανίζεται στον server της Τραπέζης:

Το απαντητικό αρχείο που θα λαμβάνετε μέσω της υπηρεσίας, από την 1.2.2016, θα είναι τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022. Για να το μετατρέψετε σε αρχείο τύπου txt (όπως το αρχείο που λαμβάνατε έως τώρα) μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Λειτουργικής Υποστηρίξεως  στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 9900 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 17:00).

Πελάτες με υφιστάμενο αρχείο αμέσων χρεώσεων τύπου alpha txt

Μπορείτε να δημιουργήσετε εξαρχής νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, συμβατός με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012. Δείτε οδηγίες για το νέου τύπου αρχείο.

Εάν αποστέλλετε αρχείο αμέσων χρεώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων (Conversion Service) για να μετατρέψετε το αρχείο 'Αμεσων Χρεώσεων τύπου Alpha txt σε νέο αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, που θα δέχεται η υπηρεσία από την 1.2.2016. Το εισαγόμενο αρχείο τύπου text μπορεί είτε (α) να περιέχει 15-ψήφιους λογαριασμούς τύπου Alpha Bank και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως μικρότερης των 140 χαρακτήρων  είτε (β) να περιέχει λογαριασμούς σε μορφή IBAN και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως έως 140 χαρακτήρων.

Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Κατόπιν, μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο αρχείο στον τοπικό σας δίσκο και εν συνεχεία με τους υφιστάμενους κωδικούς χρήστη να το μεταφέρετε στο server της Τραπέζης βάσει της νέας κάτωθι δομής φακέλων (γενικός φάκελος και υποφάκελοι) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα για επεξεργασία μέσω FTP διασύνδεη με τη συνήθη διαδικασία: 

<CPAYID> 
++ <ΚΧΠ-1>          
        +++ IN
        +++ OUT
++ <ΚΧΠ-2>           
        +++ IN
        +++ OUT
….
++ <ΚΧΠ-n>           
        +++ IN
        +++ OUT
++ STATEMENTS

Όπου

 • CPAYID: ο νέος 6-ψήφιος κωδικός της Εταιρίας / Πελάτη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • ΚΧΠ-1, ΚΧΠ-2, …ΚΧΠ-n: Οι νέοι 5-ψήφιοι κωδικοί προϊόντων [π.χ. πληρωμή προμηθευτών, μισθοδοσία κ.λπ.] πού αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία χρησιμοποιείτε ως εταιρία στην υπηρεσία Bank File Transfer (θα παρασχεθούν από την Τράπεζα σε νεώτερη επικοινωνία).
 • IN: φάκελος για τα αρχεία προς Εκτέλεση
 • OUT: φάκελος για τα απαντητικά αρχεία (και τα λανθασμένα αρχεία του φακέλου IN).
 • STATEMENTS: φάκελος για το ηλεκτρονικό αντίγραφο λογαριασμού (e-extrait) στη μορφή που ήδη το λαμβάνετε  ήτοι σε txt ή xml.

Παρακάτω παρατίθεται παράδειγμα της νέας δομής αρχείων όπως εμφανίζεται στον server της Τραπέζης:

Το απαντητικό αρχείο που θα λαμβάνετε μέσω της υπηρεσίας, από την 1.2.2016, θα είναι τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 . Για να το μετατρέψετε σε αρχείο τύπου txt (όπως το αρχείο που λαμβάνατε έως τώρα) μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Λειτουργικής Υποστηρίξεως  στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 9900 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 17:00).

Πελάτες με φυσική διακίνηση αρχείων (CD)

Μπορείτε να δημιουργήσετε εξαρχής νέο αρχείο   τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022, που είναι συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012. Δείτε οδηγίες για το νέου τύπου αρχείο.

Δείτε οδηγίες για το νέο τύπο αρχείου εισπράξεων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων (Conversion Service) για να μετατρέψετε το αρχείο σας σε αρχείο τύπου XML σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 που θα δέχεται η υπηρεσία από την 1.2.2016. Το εισαγόμενο αρχείο τύπου text μπορεί είτε (α) να περιέχει 15-ψήφιους λογαριασμούς τύπου Alpha Bank και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως μικρότερης των 140 χαρακτήρων  είτε (β) να περιέχει λογαριασμούς σε μορφή IBAN και πεδίο πληροφοριών αποστολής (Remittance info) εκτάσεως έως 140 χαρακτήρων. Εν συνεχεία μπορείτε να το αποστείλετε στην Τράπεζα με τη συνήθη διαδικασία.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο τύπου XML, που θα δημιουργήσετε βάσει του ενός εκ των δύο τρόπων ως ανωτέρω περιγράφεται, στο μαγνητικό μέσο (CD) και να το αποστείλετε στην Τράπεζα με τη συνήθη διαδικασία.

Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Λειτουργικής Υποστηρίξεως  στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 9900 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 17:00).

Σημειώνεται ότι η νέα πληροφορία που αναφέρεται στο πεδίο πληροφοριών αποστολής “remittance info“ θα είναι προσβάσιμη στους Πελάτες / αποδέκτες πληρωμών μέσω:

 • Alpha Web Banking / Alphaphone Banking και μέσω της συναλλαγής ”Πληροφορίες κινήσεων λογαριασμών”
 • Οποιουδήποτε Καταστήματος της Τραπέζης.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Το alpha.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ