Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Ενημερωθείτε για το κοινό πλαίσιο κανόνων για τη διενέργεια πληρωμών σε Ευρώ

Στόχος του SEPA είναι η βέλτιστη ανάπτυξη των υπηρεσιών πληρωμών. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων νομοθετημάτων, ο Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012. 

Ο συγκεκριμένος Κανονισμός, γνωστός και ως “SEPA end-date regulation”, θεσπίζει ομοιόμορφους κανόνες για την εκτέλεση πληρωμών (συναλλαγών μεταφορών πιστώσεως) και εισπράξεων οφειλών (αμέσων χρεώσεων) εντός των χωρών του SEPA και καθορίζει τις καταληκτικές ημερομηνίες μέχρι τις οποίες τράπεζες και επιχειρήσεις πρέπει να έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να λειτουργούν σε μία ενιαία αγορά πληρωμών. 

Οι χώρες που ανήκουν στον SEPA είναι οι εξής:

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) – Χώρες της Ζώνης του Ευρώ (18 χώρες)
Αυστρία Ιρλανδία Μάλτα
Βέλγιο Ισπανία Ολλανδία
Γαλλία Ιταλία Πορτογαλία
Γερμανία Κύπρος Σλοβακία
Ελλάδα Λετονία Σλοβενία
Εσθονία Λουξεμβούργο Φινλανδία
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) – Χώρες με διαφορετικό νόμισμα (10 χώρες)
Βουλγαρία Μεγάλη Βρετανία Σουηδία
Δανία Ουγγαρία Τσεχία
Κροατία Πολωνία Λιθουανία
Ρουμανία
Χώρες εκτός Ευρωπαικής Ένωσης
Ελβετία Λιχτενστάιν Νορβηγία
Ισλανδία Μονακό

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο καταναλωτής μέσω του SEPA, είτε είναι εντολέας είτε είναι δικαιούχος, είναι τα κάτωθι:

  • Ευκολία χρήσεως
  • Αυτοματοποιημένη διαδικασία
  • Ομοιομορφία τεχνικών κανόνων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τραπέζης της Ελλάδος www.bankofgreece.gr.

Ειδικότερα, στον Κανονισμό τίθενται οι όροι διενέργειας πληρωμών (μεταφορών πιστώσεων) και εισπράξεων οφειλών (αμέσων χρεώσεων) σε Ευρώ, αλλά και οι τρόποι επικοινωνίας τραπεζών με ιδιώτες και επιχειρήσεις, ώστε να λειτουργούν σε μια ενιαία αγορά πληρωμών.

Ο Κανονισμός προϋποθέτει τη χρήση κοινών πανευρωπαϊκών προτύπων και επιχειρηματικών πρακτικών. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις πληρωμές SEPA: 

  • Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN: International Bank Account Number):

Προσδιορίζει το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου μιας πληρωμής. Στον SEPA, η χρήση του IBAN είναι ήδη επιβεβλημένη από την 01.08.2014 και αποτελεί προαπαιτούμενο για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία εντολών πληρωμής. 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΙΒΑΝ.

  • Κωδικός αναγνώρισης τραπέζης (BIC: Business Identifier Code):

Διεθνής τυποποιημένος κωδικός, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά μία τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο. Μία διαφορετική ονομασία για τον  BIC είναι SWIFT-Code.
Η χρήση του BIC εντός SEPA θα υφίσταται μέχρι την 1.2.2016.

  • Πρότυπο “ISO 20022 XML”:

Ένα πρότυπο για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων, όπως ορίζονται από τον ISO, το οποίο περιλαμβάνει τις εντολές πληρωμών και τις άμεσες χρεώσεις με σύνταξη XML, σύμφωνα με τους κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012.

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφόρηση που αφορά στα άρθρα του Κανονισμού και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Το alpha.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ