Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha
Online Ενημέρωση Εγγράφων ΠΙΣΩ

Τι είδους έγγραφα μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά, είτε για να ολοκληρώσω την πιστοποίησή μου στην Τράπεζα, είτε για να ενημερώσω κάποιο στοιχείο μου;

Ενημερωθείτε ποια είναι τα έγγραφα που πιστοποιούν τα στοιχεία σας στα συστήματα της Τράπεζας χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε Κατάστημα:

Τα στοιχεία προς ενημέρωση και τα έγγραφα που τα πιστοποιούν

Έγγραφα πιστοποίησης Α.Φ.Μ. Εισόδημα Επάγγελμα Διεύθυνση Κατοικίας Διεύθυνση Εργασίας Τηλέφωνο
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ΝΑΙ   ΝΑΙ    ΝΑΙ    
Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ  ΝΑΙ      ΝΑΙ    
Λογαριασμός Ενέργειας / Ύδρευσης        ΝΑΙ    
Λογαριασμός Σταθερής Τηλεφωνίας        ΝΑΙ    ΝΑΙ
Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο        ΝΑΙ    
Έγγραφο από Δημόσια Αρχή        ΝΑΙ    
Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων (TAXISNET)        ΝΑΙ    
Έντυπο Ε3      ΝΑΙ    ΝΑΙ  
Επαγγελματική ταυτότητα      ΝΑΙ   ΝΑΙ  
Αντίγραφο Μισθοδοσίας      ΝΑΙ    ΝΑΙ  
Βεβαίωση Εργοδότη      ΝΑΙ    ΝΑΙ  ΝΑΙ
Λογαριασμός Κινητής Τηλεφωνίας            ΝΑΙ
Βεβαίωση προξενείου/πρεσβείας (για κατοίκους εξωτερικού)      ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ
Επιστολή/swift τράπεζας εξωτερικού (για κατοίκους εξωτερικού)      ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ

Εάν κάποιο έγγραφο που υποβάλατε πιστοποιεί περισσότερες από μία κατηγορίες στοιχείων, τότε σας δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να ενημερώσετε όλα τα σχετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, εάν θελήσετε να ενημερώσετε την διεύθυνση εργασίας σας υποβάλλοντας την Βεβαίωση του εργοδότη, τότε βάσει του εγγράφου αυτού μπορεί να ενημερωθεί το Επάγγελμά σας αλλά και το Τηλέφωνο εργασίας σας. Αντίστοιχα, υποβάλλοντας για την ολοκλήρωση της πιστοποιήσεώς σας το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας, ενημερώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό το ΑΦΜ, το Εισόδημα και η Διεύθυνση Κατοικίας σας.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά το www.alpha.gr. Τα cookies για την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς του και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, χρησιμοποιούνται εφόσον τα επιλέξετε. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των cookies επιλέξτε “Αποδέχομαι” ή ενημερωθείτε για τους διαφορετικούς τύπους cookies και δηλώστε/αλλάξτε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies“.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ