Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha
Μεταφορές ΠΙΣΩ

Τι είναι η υπηρεσία IRIS Online Payments;

Είναι η δυνατότητα για άμεσες διατραπεζικές μεταφορές εντός Ελλάδας που υποστηρίζεται από το σύστημα ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα). Η Alpha Bank, ενσωματώνει τη δυνατότητα αυτή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες myAlpha, ως εξής:

 • Άμεσες μεταφορές μέσω myAlpha Web και myAlpha Phone

  O συνδρομητής myAlpha Web, επιλέγοντας το μενού Μεταφορές > Νέα Μεταφορά > Εντός Ελλάδος, μπορεί να επιλέξει την άμεση μεταφορά του ποσού (έως Ευρώ 12.500) προς άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, αρκεί αυτή να συμμετέχει στο σύστημα IRIS Οnline Payments*.

  Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 16:15. Η χρέωση του λογαριασμού του συνδρομητή myAlpha Web γίνεται άμεσα και η αποστολή του μηνύματος στην άλλη τράπεζα γίνεται εντός 15 λεπτών από την επιτυχή καταχώριση της συναλλαγής. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ο εντολέας μπορεί να ακυρώσει τη συναλλαγή. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος δεν υπάρχει δυνατότητα για ακύρωση ή αντιλογισμό.

  Η Τράπεζα σε καμμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ως αποτέλεσμα λανθασμένης καταχωρίσεως. Ο λογαριασμός του δικαιούχου πιστώνεται από την τράπεζά του αυθημερόν. Η ενημέρωση του δικαιούχου για την πίστωση του λογαριασμού του είναι ευθύνη της τραπέζης του δικαιούχου, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της.

  Για την άμεση μεταφορά ποσών προς άλλες τράπεζες, ο συνδρομητής επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Alpha Bank.

 • Άμεσες μεταφορές μέσω myAlpha Mobile

  Η διατραπεζική υπηρεσία IRIS Online Payments υποστηρίζει άμεσες πληρωμές μεταξύ πελατών των τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα IRIS Online Payments*, χωρίς την ανάγκη ο εντολέας να γνωρίζει τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN). Οι μεταφορές μέσω της υπηρεσίας Alpha Quick Transfer μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρήση εναλλακτικού αναγνωριστικού στοιχείου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου για πληρωμές προς ιδιώτες ή ο ΑΦΜ για πληρωμές προς εταιρίες. Η άμεση πληρωμή ενεργοποιείται από τον εντολέα και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα λίγων δευτερολέπτων, με αντίστοιχη ενημέρωση του δικαιούχου και του εντολέα για την επιτυχή επεξεργασία. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, τόσο ο εντολέας όσο και ο δικαιούχος πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής μέσω της τραπέζης που επιλέγουν.

  Ενεργοποιώντας τη δυνατότητα Alpha Quick Transfer του myAlpha Mobile, εγγράφεστε αυτομάτως στην υπηρεσία IRIS Online Payments του συστήματος ΔΙΑΣ.

* Στην υπηρεσία IRIS Online Payments, εκτός από την Alpha Bank, συμμετέχουν επίσης οι: Εθνική Τράπεζα, -Eurobank SA, -Τράπεζα Πειραιώς, -Τράπεζα Αττικής.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Το alpha.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ