Καταθετικά προϊόντα
Γνωρίστε τους σύγχρονους λογαριασμούς καταθέσεων που ανταποκρίνονται πλήρως και αποτελεσματικά σε κάθε επιχειρηματική σας ανάγκη.
Εταιρικές κάρτες
Χαρίστε ευελιξία στις επιχειρηματικές σας συναλλαγές, απολαμβάνοντας παράλληλα ειδικά προνόμια και Bonus επιβράβευση.
Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
Επωφεληθείτε από πλήθος προνομίων για την εταιρία και το προσωπικό σας, επιλέγοντας την ολοκληρωμένη Υπηρεσία Μισθοδοσίας της Alpha Bank.
My Alpha POS – Aποδοχή καρτών
Επιλέξτε για την Επιχείρησή σας την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση για αποδοχή πληρωμών με κάρτες.
Χρηματοδοτικές Λύσεις
Αποκτήστε σήμερα σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, ενισχύστε τη ρευστότητά σας και υλοποιήστε τα αναπτυξιακά σας σχέδια.
Κλαδικά Προγράμματα
Επωφεληθείτε από τις ολοκληρωμένες λύσεις της Alpha Bank που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου σας.
Ασφάλιση
Προσφέρετε ολοκληρωμένη προστασία στην επιχείρηση σας, διασφαλίζοντας ομαλότητα στην καθημερινή επιχειρηματική σας δραστηριότητα.
Διεθνές Εμπόριο
Δώστε ώθηση στη διεθνή επιχειρηματική σας δραστηριότητα, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου της Alpha Bank.
Χρηματοδοτήσεις
Ανακαλύψτε ειδικά σχεδιασμένες χρηματοδοτικές λύσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρήσεως.
Διαχείριση Διαθεσίμων
Διαχειριστείτε με μεγαλύτερη ευκολία, ευελιξία και ασφάλεια την τραπεζική επιχειρηματική σας καθημερινότητα.
Υπηρεσίες Πληρωμών
Κερδίστε χρόνο, απλοποιώντας τις διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των καθημερινών επαγγελματικών σας συναλλαγών.
Διεθνές Εμπόριο
Ενδυναμώστε τη διεθνή παρουσία σας, εξασφαλίζοντας συνέπεια και ταχύτητα στις εμπορικές σας συναλλαγές.
Προϊόντα Διεθνών Αγορών
Διαχειριστείτε τους κινδύνους που διέπουν τη δραστηριότητά σας στη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα εργαλεία της Alpha Bank.
Επενδυτική τραπεζική
Ενημερωθείτε για τις υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, Corporate Finance της Alpha Bank.
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Απλοποιήστε την καθημερινότητα της επενδυτικής σας δραστηριότητας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα.
Nαυτιλιακές Yπηρεσίες
Αξιοποιήστε την πολυετή πείρα, την τεχνογνωσία και την ειδίκευση μας στον χώρο των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων και υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Απλοποιήστε την επιχειρηματική σας καθημερινότητα, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις επαγγελματικές σας συναλλαγές.
e-Banking
Αποκτήστε τον έλεγχο των οικονομικών της επιχείρησής σας, απολαμβάνοντας ένα εύχρηστο περιβάλλον που μπορεί να ανταποκριθεί με ευκολία στις πολλαπλές σας ανάγκες.
Μαζικές πληρωμές και εισπράξεις
Κερδίστε χρόνο, πραγματοποιώντας εύκολα και με ασφάλεια, μαζικές συναλλαγές για την επιχείρησή σας, online!
Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικές πληρωμές
Απολαύστε οφέλη για την επιχείρηση και τους πελάτες σας, επιλέγοντας τις σύγχρονες, ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών της Alpha Bank.
Διεθνές Εμπόριο
Ανακαλύψτε σύγχρονα, online εργαλεία και εξατομικευμένες υπηρεσίες που διευκολύνουν και αναβαθμίζουν τη διεθνή σας δραστηριοποίηση.
Χρηματοοικονομική Διαχείριση
Διαχειριστείτε ακόμα πιο εύκολα, online, την επιχειρηματική σας ρευστότητα και ενημερωθείτε σφαιρικά, σε πραγματικό χρόνο!
Online Νομιμοποίηση Εκπροσώπησης
Η ανανέωση της νομιμοποίησης εκπροσώπησης γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω myAlpha Web για Επιχειρήσεις!
Εργαλεία
Για κάθε τραπεζική ανάγκη που θέλετε να καλύψετε ηλεκτρονικά, έχουμε την υπηρεσία που σας ταιριάζει.
Alpha Bank Group API Portal
Δημιουργήστε σήμερα τις εφαρμογές του μέλλοντος χρησιμοποιώντας τα Open Banking APIs της Alpha Bank, μέσα απο τη νέα υπηρεσία Alpha Bank Group API Portal.
Δράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ”
Επωφεληθείτε από 40% άτοκη χρηματοδότηση και καλύψτε με ευελιξία οποιαδήποτε επιχειρηματική σας ανάγκη.
Eγγυοδοτικό Πρόγραμμα “COSME Loan Guarantee Facility” (LGF)
Το Πρόγραμμα που ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις επενδυτικές, αναπτυξιακές αλλά και καθημερινές σας επιχειρηματικές ανάγκες.
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα “InnovFin SME Guarantee Facility”
Το Πρόγραμμα που στηρίζει έμπρακτα τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντάς τους χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.
Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Επωφεληθείτε από προνομιακούς όρους, ευελιξία και ταχύτητα στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σας αναγκών.
Εγγυοδοτικά Προγράμματα για το Διεθνές Εμπόριο
Διασφαλίστε με την εγγυοδοσία της Alpha Bank τις εμπορικές σας συναλλαγές και διευρύνετε την πρόσβασή σας στις διεθνείς αγορές.
ΕΣΠΑ 2014-2020
Εξασφαλίστε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, που έχουν ενταχθεί στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Κινηθείτε με ασφάλεια στο περιβάλλον των διεθνών αγορών

Σχεδιάστε με μεγαλύτερη ασφάλεια την οικονομική πορεία της επιχειρήσεώς σας, χρησιμοποιώντας τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της Alpha Bank που σας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζετε και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικότερα τους κινδύνους που συνδέονται με το περιβάλλον των διεθνών αγορών.

Η Τράπεζα, μέσω εξειδικευμένης ενότητας εργασιών, υποστηρίζει την καθημερινή επιχειρηματική σας δραστηριότητα που είναι εκτεθειμένη στη μεταβλητότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, και σας βοηθάει να διαχειριστείτε επιτυχώς τις χρηματοροές και τα μεγέθη του ισολογισμού της επιχειρήσεώς σας.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ταμειακές ροές και στοιχεία ισολογισμού σε ξένο νόμισμα, η έκθεση στη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινή τους δραστηριότητα. Κύριες πηγές αυτής της μεταβλητότητας αποτελούν οι πληρωμές εισαγωγών σε συνάλλαγμα, η είσπραξη προσόδων από εξαγωγές σε διαφορετική νομισματική ζώνη, ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα και τα μεγέθη του ισολογισμού που αποτιμώνται σε νόμισμα διαφορετικό του λογιστικού.

Η Τράπεζα στοχεύει στη διαχείριση της μεταβλητότητας αυτής, στην ποσοτικοποίηση και αντιστάθμισή της μέσω προϊόντων που διαπραγματεύονται και δομούνται στις αγορές συναλλάγματος και στη συνεπαγόμενη εξομάλυνση της πορείας των μεγεθών της επιχειρήσεως.

Επιτοκιακός Κινδύνος

Οι επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτοκιακό προφίλ χρηματοδοτήσεων ή διαθεσίμων είναι εκτεθειμένες σε μεταβαλλόμενο επιτοκιακό περιβάλλον, το οποίο δυνητικά αυξάνει το κόστος χρηματοδοτήσεως και μειώνει τα έσοδα από ρευστά διαθέσιμα.

Η Alpha Bank, μέσω προϊόντων των αγορών επιτοκίου, σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαγνώσετε εγκαίρως τα δυνητικά αρνητικά αποτελέσματα αυτής τη μεταβλητότητας, ώστε να γίνουν αντικείμενο ενεργητικής διαχειρίσεως από την επιχείρησή σας.

Κίνδυνος Εμπορευμάτων

Οι τιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, (ορυκτός πλούτος, βιομηχανικά προϊόντα, προϊόντα ενέργειας και γεωργικά προϊόντα) διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές μέσω ενός ευρέος δικτύου αγορών και πωλήσεων. Η διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται από μεταβλητές που είναι πέραν της επιρροής της επιχειρήσεως, όπως η διαθεσιμότητα και γεωπολιτικοί ή μετεωρολογικοί παράγοντες.

Η Τράπεζα σας παρέχει χρηματοοικονομικά προϊόντα για την αποτελεσματική διαχείριση της μεταβλητότητας των τιμών των εμπορευμάτων, προς όφελος της επιχειρήσεώς σας.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Δείτε τα έγγραφα βασικών πληροφοριών επί Προϊόντων Συναλλάγματος και Επιτοκίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά το www.alpha.gr. Τα cookies για την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς του και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, χρησιμοποιούνται εφόσον τα επιλέξετε. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των cookies επιλέξτε “Αποδέχομαι” ή ενημερωθείτε για τους διαφορετικούς τύπους cookies και δηλώστε/αλλάξτε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies“.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ