Τι κόστος υπάρχει για τη μεταφορά ποσών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Alpha Bank;


Μεταφορές εντός Alpha Bank

Οι μεταφορές μεταξύ λογαριασμών της Alpha Bank, παρέχονται δωρεάν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Alpha Bank (ανεξαρτήτως του ποσού προς μεταφορά).

Μεταφορές σε άλλες τράπεζες εσωτερικού

Στις περιπτώσεις μεταφορών από λογαριασμό Alpha Bank σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών εσωτερικού, ισχύουν οι εξής χρεώσεις, ανάλογα με το ποιος θα επιλέξετε να επιβαρυνθεί:

Έξοδα επιμερίζονται (SHA).
Ο εντολέας χρεώνεται με τα έξοδα της Alpha Bank,  σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Τραπέζης και ο δικαιούχος με τα έξοδα της τραπέζης του, βάσει του εκάστοτε τιμολογίου της.

Έξοδα βαρύνουν τον εντολέα (ΟUR).
Ο εντολέας θα χρεώνεται με όλα τα έξοδα της μεταφοράς, τα οποία περιλαμβάνουν:
 - έξοδα Alpha Bank: σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Τραπέζης
 - έξοδα για την κάλυψη εξόδων τραπέζης δικαιούχου (επιβάρυνση OUR) με βάση τις σχετικές διμερείς συμφωνίες με την εκάστοτε παραλήπτρια τράπεζα.

Οι παραπάνω προμήθειες δεν επιστρέφονται σε περίπτωση επιστροφής του εμβάσματος από την άλλη τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο π.χ. για ασυμφωνία ονοματεπώνυμου δικαιούχου.

Σε περίπτωση άμεσης μεταφοράς προς άλλη τράπεζα εσωτερικού (διαθέσιμη προς τράπεζες που συμμετέχουν στο σύστημα IRIS Οnline Payments και κατά τις εργάσιμες ημέρες (08:00 – 16:15) για ποσά άνω των Ευρώ 12.500), ο εντολέας επιβαρύνεται επιπλέον σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο.

Μεταφορές σε τράπεζες εξωτερικού

Για τις μεταφορές ποσών προς τράπεζες του εξωτερικού, ο τρόπος πληρωμής των εξόδων είναι τύπου SHA, δηλαδή τα έξοδα της Τραπέζης βαρύνουν τον εντολέα και τα έξοδα της παραλήπτριας τραπέζης βαρύνουν το δικαιούχο. Σε περιπτώσεις που η παραλήπτρια τράπεζα βρίσκεται εκτός Ε.Ε. ή είναι εντός Ε.Ε., αλλά το νόμισμα δεν είναι Ευρώ, είναι δυνατόν το ποσό που θα πιστωθεί στον δικαιούχο να είναι μειωμένο κατά τα έξοδα ανταποκριτών τραπεζών που τυχόν θα διαμεσολαβήσουν για την αποστολή του ποσού στην παραλήπτρια τράπεζα.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα έξοδα της Alpha Bank για τις απλές εντολές πιστώσεως λογαριασμού άλλης τραπέζης εξωτερικού, δείτε εδώ.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια