Τι επιλογές έχω για την ημερομηνία εκτελέσεως μίας μεταφοράς;

Για την εκτέλεση των μεταφορών σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω τρόπων για να πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή:

 • Άμεσα
 • Μεταξύ λογαριασμών Alpha Bank:
  Τα χρήματα μεταφέρονται την ίδια στιγμή στον λογαριασμό του δικαιούχου. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις μεταφορές ποσών, μεταξύ λογαριασμών Alpha Bank. 

  Προς λογαριασμούς άλλων τραπεζών εσωτερικού:

  Με αυθημερόν πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου στην άλλη τράπεζα. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο προς λογαριασμούς άλλων τραπεζών εσωτερικού που συμμετέχουν στο σύστημα IRIS online Payments, κατά τις εργάσιμες ημέρες (08:00 – 16:15) και για ποσά μέχρι Ευρώ 12.500. 


  Σε επιλεγμένη ημερομηνία
  Για τις μεταφορές σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Alpha Bank η εκτέλεσή τους είναι άμεση. Για λογαριασμούς που δεν τηρούνται στην Alpha Bank (εσωτερικού και εξωτερικού) η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία για πραγματοποίηση της συναλλαγής είναι η επόμενη εργάσιμη, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις μεταφορών σε Ευρώ δίνεται και η δυνατότητα για καταχώριση συναλλαγής προς εκτέλεση, για οποιαδήποτε μελλοντική εργάσιμη ημέρα.

  Για τις περιπτώσεις μεταφορών σε άλλο νόμισμα, οι εντολές μπορούν να καταχωρηθούν προς εκτέλεση μόνο για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  Η δυνατότητα επιλογής της επόμενης εργάσιμης ημέρας ως ημερομηνίας μεταφοράς παρέχεται, έως τις 10:00 μ.μ. της προηγούμενης εργάσιμης. 

  Π.χ. εάν καταχωρίσετε τη συναλλαγή σας τη Δευτέρα (μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Alpha Bank):
  σε περίπτωση μεταφοράς εσωτερικού, η νωρίτερα δυνατή ημέρα αποστολής της εντολής στην άλλη τράπεζα και πίστωσης του λογαριασμού του δικαιούχου, είναι η Τρίτη
  σε περίπτωση μεταφοράς εξωτερικού:
                • αν πρόκειται για μεταφορά σε Ευρώ, η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου θα γίνει   το νωρίτερο την Τετάρτη*
                • αν πρόκειται για μεταφορά σε Ξένο Νόμισμα η πίστωση του λογαριασμού του 
   δικαιούχου θα γίνει το νωρίτερο την Πέμπτη*

  *με ευθύνη της παραλήπτριας Τράπεζας

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια