Τι είναι η υπηρεσία IRIS Online Payments;Είναι η δυνατότητα για άμεσες διατραπεζικές μεταφορές εντός Ελλάδας που υποστηρίζεται από τη ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα). Η Alpha Bank, ενσωματώνει τη δυνατότητα αυτή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Alpha e-Banking,ως εξής:

 • Άμεσες μεταφορές μέσω Alpha Web Banking & Alphaphone Banking
O συνδρομητής Alpha Web Banking, επιλέγοντας το μενού Μεταφορές > Νέα Μεταφορά > Εντός Ελλάδος, μπορεί να επιλέξει την άμεση μεταφορά του ποσού (έως Ευρώ 12.500) προς άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, αρκεί αυτή να συμμετέχει στο σύστημα IRIS Οnline Payments*.

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 16:15. Η χρέωση του λογαριασμού του συνδρομητή Alpha Web Banking γίνεται άμεσα και η αποστολή του μηνύματος στην άλλη τράπεζα γίνεται εντός 15 λεπτών από την επιτυχή καταχώριση της συναλλαγής. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ο εντολέας μπορεί να ακυρώσει τη συναλλαγή. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος δεν υπάρχει δυνατότητα ακυρώσεως ή αντιλογισμού.
 
Η Τράπεζα σε καμμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ως αποτέλεσμα λανθασμένης καταχωρίσεως. Ο λογαριασμός του δικαιούχου πιστώνεται από την τράπεζά του αυθημερόν. Η ενημέρωση του δικαιούχου για την πίστωση του λογαριασμού του είναι ευθύνη της τραπέζης του δικαιούχου, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες.

Για την άμεση μεταφορά ποσών προς άλλες τράπεζες, ο συνδρομητής επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος σύμφωνα με το τιμολόγιο της Alpha Bank.

 • Άμεσες μεταφορές μέσω Alpha Mobile Banking
Η διατραπεζική υπηρεσία IRIS Online Payments, υποστηρίζει άμεσες πληρωμές μεταξύ πελατών των τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα IRIS Online Payments*, χωρίς την ανάγκη ο εντολέας να γνωρίζει τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN), αλλά με χρήση εναλλακτικού αναγνωριστικού στοιχείου (π.χ. αριθμός κινητού τηλεφώνου για πληρωμές προς ιδιώτες ή ΑΦΜ για πληρωμές προς εταιρίες). Η άμεση πληρωμή ενεργοποιείται από τον εντολέα και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα λίγων δευτερολέπτων, με αντίστοιχη ενημέρωση του δικαιούχου και του εντολέα για την επιτυχή επεξεργασία. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία, ο εντολέας όσο και ο δικαιούχος πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής μέσω της τραπέζης που επιλέγουν.
 
Ενεργοποιώντας τη δυνατότητα Alpha Quick Transfer του Alpha Mobile Banking, εγγράφεστε αυτομάτως στην υπηρεσία IRIS Online Payments της ΔΙΑΣ.
 
 
*Στην υπηρεσία IRIS Online Payments, εκτός από την Alpha Bank, συμμετέχουν επίσης οι τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, Eurobank SA, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Αττικής.


Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια