Τι είδους έγγραφα μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά, είτε για να ολοκληρώσω την πιστοποίησή μου στην Τράπεζα, είτε για να ενημερώσω κάποιο στοιχείο μου;

Ενημερωθείτε ποια είναι τα έγγραφα που πιστοποιούν τα στοιχεία σας στα συστήματα της Τράπεζας χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε Κατάστημα:              
                                                                                                   

                                              Τα στοιχεία προς ενημέρωση και τα έγγραφα που τα πιστοποιούν

Έγγραφα πιστοποίησης

Α.Φ.Μ.

Εισόδημα

Επάγγελμα

Διεύθυνση Κατοικίας

Διεύθυνση Εργασίας

Τηλέφωνο

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Λογαριασμός Ενέργειας / Ύδρευσης


ΝΑΙ

Λογαριασμός Σταθερής Τηλεφωνίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο

ΝΑΙ

Έγγραφο από Δημόσια Αρχή

ΝΑΙ

Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων (TAXISNET)

ΝΑΙ

Έντυπο Ε3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επαγγελματική ταυτότητα 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αντίγραφο Μισθοδοσίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Βεβαίωση Εργοδότη

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Λογαριασμός Κινητής Τηλεφωνίας

ΝΑΙ

Βεβαίωση προξενείου/πρεσβείας (για κατοίκους εξωτερικού)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επιστολή/swift τράπεζας εξωτερικού (για κατοίκους εξωτερικού)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ


Εάν κάποιο έγγραφο που υποβάλατε πιστοποιεί περισσότερες από μία κατηγορίες στοιχείων, τότε σας δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να ενημερώσετε όλα τα σχετικά στοιχεία. 

Για παράδειγμα, εάν θελήσετε να ενημερώσετε την διεύθυνση εργασίας σας υποβάλλοντας την Βεβαίωση του εργοδότη, τότε βάσει του εγγράφου αυτού μπορεί να ενημερωθεί το Επάγγελμά σας αλλά και το Τηλέφωνο εργασίας σας.
Αντίστοιχα, υποβάλλοντας για την ολοκλήρωση της πιστοποιήσεώς σας το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας, ενημερώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό το ΑΦΜ, το Εισόδημα και η Διεύθυνση Κατοικίας σας.


     

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια