Τι αιτήσεις μπορώ να κάνω online μέσω Alpha e-Banking;

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Alpha Bank συνολικά μπορείτε να αιτηθείτε τα εξής:

 • έκδοση βιβλιαρίου επιταγών (μενού Λογαριασμοί > Βιβλιάρια επιταγών > Αίτηση για έκδοση),
 • επανέκδοση ΡΙΝ καρτών (μενού Κάρτες > Διαχείριση > Επανέκδοση ΡΙΝ),
 • δήλωση κλοπής/ απώλειας καρτών (μενού Κάρτες > Διαχείριση > Δήλωση κλοπής/ απώλειας) για άμεση ακύρωση της κάρτας σας,
 • ενεργοποίηση της νέας σας πιστωτικής κάρτας (μενού Κάρτες > Διαχείριση > Ενεργοποίηση καρτών),
 • μεταβολή του ορίου αναλήψεως των καρτών σας (μενού Κάρτες > Διαχείριση > Μεταβολή ορίου αναλήψεως),
 • μεταβολή του ορίου αγορών των χρεωστικών σας καρτών (μενού Κάρτες > Διαχείριση > Μεταβολή ορίου αγορών χρεωστικής κάρτας),
 • μεταβολή των στοιχείων για αυτόματη εξόφληση (μενού Κάρτες > Διαχείριση > Μεταβολή στοιχείων αυτόματης εξόφλησης),
 • διαχείριση των συνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών (μενού Κάρτες > Διαχείριση > Διαχείριση συνεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών),
 • επανέκδοση κάρτας λόγω φθοράς (μενού Κάρτες > Διαχείριση > Επανέκδοση κάρτας λόγω φθοράς),
 • έκδοση χρεωστικής κάρτας (μενού Κάρτες > Έκδοση χρεωστικής κάρτας),
 • έκδοση προπληρωμένης κάρτας (μενού Κάρτες > Προπληρωμένες κάρτες > Νέα αίτηση),
 • φόρτιση / αποφόρτιση προπληρωμένων καρτών (μενού Κάρτες > Προπληρωμένες κάρτες),
 • μεταφορά Bonus πόντων σε κάρτες Alpha Bank τρίτων, (μενού Κάρτες > My Bonus Λογαριασμός > Μεταφορά),
 • ενεργοποίηση της υπηρεσίας Alpha e-statements (μενού Υπηρεσίες > Alpha e-statements),
 • ενεργοποίηση της υπηρεσίας Alpha Alerts (μενού Υπηρεσίες > Alpha Alerts),
 • ενεργοποίηση των υπηρεσιών Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (μενού Υπηρεσίες > Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας).
Μεταβείτε στον πίνακα δυνατοτήτων για να δείτε αναλυτικά από ποια κανάλια/ ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορείτε να αιτηθείτε για καθένα από τα ανωτέρω θέματα.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια