Σε μια συναλλαγή μου εμφανίστηκε το μήνυμα "Δεν έχετε ορίσει λογαριασμούς τέτοιου τύπου". Τι σημαίνει αυτό;

Το μήνυμα αυτό μπορεί να εμφανιστεί για τους εξής λόγους: 

• όταν δεν έχετε δηλώσει στο προφίλ σας λογαριασμό καταθέσεων με δικαίωμα "Ενημέρωσης", δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφοριακές συναλλαγές λογαριασμών της Υπηρεσίας.

• όταν δεν έχετε δηλώσει στο προφίλ σας λογαριασμό δανείων με δικαίωμα "Ενημέρωσης", δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφοριακές συναλλαγές δανείων της Υπηρεσίας.

• όταν επιθυμείτε να δείτε πληροφορίες για τις επιταγές σας και στο προφίλ σας έχετε δηλώσει μόνο λογαριασμούς που δεν προσφέρονται με μπλοκ επιταγών (π.χ. ταμιευτήρια).

• όταν επιθυμείτε να εκτελέσετε μία μεταφορά χρημάτων και δεν έχετε ορίσει τουλάχιστον έναν λογαριασμό με δικαίωμα για χρέωση και τουλάχιστον έναν λογαριασμό με δικαίωμα πιστώσεως.

• όταν επιθυμείτε να εκτελέσετε μία πληρωμή και δεν έχετε δηλώσει τουλάχιστον έναν λογαριασμό με δικαίωμα χρεώσεως.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια