Πώς υπολογίζεται το αφορολόγητο όριο;

Το σύνολο των δαπανών που χρειάζεται να πραγματοποιήσει ο φορολογούμενος για να κτίσει το αφορολόγητό του, προσδιορίζεται βάσει του φορολογητέου εισοδήματός του και αντιστοιχεί αποκλειστικά στο δικό του ΑΦΜ (δηλαδή
είναι ατομικό).
 
Τα ποσοστά για τον υπολογισμό της ελάχιστης δαπάνης που απαιτείται ανά κατηγορία ατομικού εισοδήματος, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα
(Ευρώ)

Ποσοστό (%)
ελάχιστης δαπάνης με χρήση καρτών
και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής*

Ποσό (Ευρώ)
ελάχιστης δαπάνης με χρήση καρτών
και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Ευρώ 0 - 10.000,00
10% 

 Ευρώ 0 - 1.000,00

Ευρώ 10.000,01 - 30.000,00

15%

 Ευρώ 1.000,01 - 4.000,00

Ευρώ 30.000,01 και άνω

20% και έως Ευρώ 30.000,00

Ευρώ 4.000,01 - 30.000,00


*Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.

**Το μέγιστο ποσό δαπάνης για το κτίσιμο αφορολογήτου ανεξαρτήτου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 30.000. 

Ενημερωθείτε για τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής της Alpha Bank που μπορείτε να αξιοποιήσετε για το κτίσιμο του αφορολογήτου σας. 


«Το αφορολόγητό μου»

Συνδεθείτε τώρα στη συνδρομή σας στο Alpha Web Banking ή το Alpha Mobile Banking και ενημερωθείτε άμεσα για το ελάχιστο ποσό δαπανών που απαιτούνται για το κτίσιμο του αφορολόγητού σας, σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημά σας.

Με την είσοδό σας στην Υπηρεσία, παρακολουθείστε με μία ματιά πώς διαμορφώνεται  το αφορολόγητό σας, μέσω των πληρωμών που πραγματοποιείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Alpha Bank και των αγορών σας με τις κάρτες Alpha Bank (που έχετε συνδέσει στο προφίλ σας).

Επιπλέον έχετε στη διάθεσή σας το «Εργαλείο υπολογισμού αφορολογήτου» με το οποίο, καταχωρίζοντας το ετήσιο εισόδημά σας και με βάση τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει, έχετε άμεσα πληροφόρηση για το ποσοστό καλύψεως του ορίου του αφορολογήτου ποσού.


     

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια