Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι πλοηγούμαι στην ιστοσελίδα της Alpha Bank;

Χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Alpha Bank μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) από άλλα sites.
Πριν από κάθε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Alpha Bank, βεβαιωθείτε οτι βρίσκεστε στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Alpha Bank:

 • Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer:
 1. κάντε κλικ στο πράσινο "λουκετάκι" που παρουσιάζεται στο πάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος πλοηγήσεως.
 2. παρουσιάζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε “Details” στο πάνω μέρος του παραθύρου.
 3. επιλέξτε το πεδίο “Subject”
 4. το στοιχείο “CN” πρέπει να δείχνει www.alpha.gr 
 5. το στοιχείο “O” πρέπει να δείχνει "Alpha Bank SA". 

 • Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox
 1. κάντε κλικ στο πράσινο "λουκετάκι" που παρουσιάζεται στο πάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος πλοηγήσεως
 2. παρουσιάζεται παράθυρο διαλόγου με προεπιλεγμένη την "Ασφάλεια" / "Security"
 3. επιλέξτε το πεδίο "Προβολή" / "View"
 4. παρουσιάζεται παράθυρο διαλόγου με προεπιλεγμένη την "Ασφάλεια" / "General"
 5. στο πεδίο "Εκδόθηκε σε" / "Issued to", το στοιχείο "Κοινό όνομα (CN)" / "Common Name (CN)" πρέπει να δείχνει www.alpha.gr
 6. στο πεδίο "Εκδόθηκε σε" / "Issued to", το στοιχείο "Οργανισμός (Ο)" / "Organization (O)" πρέπει να δείχνει "Alpha Bank SA"

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια