Πώς αποθηκεύω μία πληρωμή στις ''Πληρωμές μου'';

Στις υπηρεσίες Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking μπορείτε να αποθηκεύετε πληρωμές που εκτελείτε συχνά, ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτές από την Επισκόπηση (κατηγορία ''Οι πληρωμές μου'').
Αμέσως μόλις ολοκληρώσετε επιτυχώς μία πληρωμή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε δίνοντάς της τη φιλική ονομασία που επιθυμείτε.

Διαφορετικά, μεταβαίνοντας στο μενού Πληρωμές > Ιστορικό από τις επιμέρους επιλογές κάθε πληρωμής, μπορείτε να επιλέξτε την αποθήκευσή της στις ''Πληρωμές μου''.

Μπορείτε να βλέπετε και να επιλέγετε την επανεκτέλεση των αγαπημένων σας πληρωμών στην ''Επισκόπηση''της συνδρομής σας (κατηγορία ''Οι πληρωμές μου'', εικονίδιο ''Αγαπημένα'' στην πάνω μπάρα της συνδρομής).
Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις αγαπημένες σας πληρωμές στο μενού Πληρωμές > Οι πληρωμές μου.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια