Ποιοί εξαιρούνται από τις νέες διατάξεις περί αφορολoγήτου;

Από την υποχρέωση χρήσεως ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

 • Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω. 
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεως στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στο εξωτερικό, εξαιρουμένων των  υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, των στρατιωτικών, που υπηρετούν στο εξωτερικό και οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. 
 • Μόνιμοι κάτοικοι σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. 
 • Φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβιβάσεως κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 9.500. 
 • Φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους. 
 • Φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 
 • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. 
 • Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

 Επιπλέον εξαιρούνται και οι εξής: 

 • Όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστηµα και 
 • Οι φυλακισµένοι.

Για τους φορολογούμενους των παραπάνω κατηγοριών, εξακολουθεί να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων ίσης αξίας.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια