Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται από το κτίσιμο του αφορολoγήτου;

Από το κτίσιμο του αφορολoγήτου εξαιρούνται κατηγορίες δαπανών που δεν είναι καταναλωτικές. Δηλαδή:

 • Ενοίκια
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Αγορές οχημάτων (αυτοκινήτων, δίκυκλων)
 • Αγορές σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
 • Αγορές κατοικιών, οικοπέδων και λοιπών ακινήτων
 • Πληρωμές Βεβαιωμένων οφειλών στο Δημόσιο, φόρων, εισφορών κ.λπ.
 • Πληρωμές δόσεων δανείων
 • Αγορές επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.)
Επιπλέον, από το κτίσιμο του αφορολόγητου εξαιρούνται:

 • Πληρωμές καρτών
 • Συναλλαγές µε εταιρικές κάρτες
 • Συναλλαγές με μη ταυτοποιημένες προπληρωμένες κάρτες
 • Συναλλαγές με μετρητά
 • Αναλήψεις µετρητών σε αυτόµατες ταμειολογιστικές μηχανές («ATM») ή στο ταµείο του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
 • Συναλλαγές μεταφορών ποσών και καταθέσεις σε τρίτους
 • Oι αγορές από χώρες εκτός ΕΟΧ
Επίσης, δεν προσμετρούνται οι δαπάνες με κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Τέλος, εξαιρούνται έξοδα που ανήκουν στην κατηγορία Υγεία (του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ) και που αφορούν σε έξοδα ιατρικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως (για αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικά κέντρα, φάρμακα, φαρμακευτικά είδη κ.λπ.). Για τις εν λόγω δαπάνες, προβλέπεται  μείωση  φόρου 10% (με ανώτατο ποσό Ευρώ 3. 000) υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος- και έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Αναμένονται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για περισσότερες διευκρινίσεις.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια