Ποια στοιχεία μου μπορώ να πιστοποιήσω ή να ενημερώσω ηλεκτρονικά;

Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, μπορείτε να προχωρήσετε στην πιστοποίηση ή την ενημέρωση των  κάτωθι στοιχείων σας , χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στο Κατάστημα:

 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Εισόδημα
 • Επάγγελμα
 • Διεύθυνση Κατοικίας
 • Διεύθυνση Εργασίας
 • Τηλέφωνο (κινητό, σταθερό ή εργασίας).
Για παράδειγμα, εάν αλλάξατε διεύθυνση κατοικίας, τώρα μπορείτε να ενημερώσετε το στοιχείο στην Τράπεζα μέσω της νέας υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή σας στο Κατάστημα. Απλώς, υποβάλετε το αντίστοιχο έγγραφο (π.χ. λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, κ.ο.κ) μέσω της υπηρεσίας αναρτήσεως εγγράφων.


     

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια