Ποια είναι τα βήματα ανοίγματος της Alpha online Προθεσμιακής;

Εφόσον είστε συνδρομητής των υπηρεσιών Alpha Web Banking / Alphaphone Banking μπορείτε να ανοίξετε Alpha online Προθεσμιακή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • είσοδος στο Alpha Web Banking
 • επιλογή μενού "Επενδύσεις → Alpha online Προθεσμιακή → Νέα αίτηση"
 • επιτυχής υποβολή της αιτήσεως. Στο μενού "Επενδύσεις → Alpha online Προθεσμιακή → Διαχείριση αιτήσεων" μπορείτε να επιβεβαιώσετε την επιτυχή υποβολή του αιτήματος σας
 • διαδικασία έγκρισης της αίτησης ανοίγματος. Στο μενού "Επενδύσεις → Alpha online Προθεσμιακή → Διαχείριση αιτήσεων" μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία εγκρίσεως του αιτήματός σας για το άνοιγμα της Alpha online Προθεσμιακής
 • αυτόματο άνοιγμα Alpha online Προθεσμιακής. Στο μενού "Επενδύσεις → Alpha online Προθεσμιακή → Διαχείριση αιτήσεων" η αίτησή σας θα έχει λάβει Κατάσταση: "Ολοκληρωμένη".

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια