Μένω στο εξωτερικό και θέλω να εγγραφώ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Alpha Bank. Γίνεται;

Βεβαίως. Θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά, και εσείς ή ένας νόμιμος εκπρόσωπός σας, θα πρέπει να παραλάβει την "Κάρτα Συνδρομητή" σας από οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης στην Ελλάδα και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπός σας να προσκομίσει στο Κατάστημα μία σχετική νόμιμη εξουσιοδότησή σας, θεωρημένη από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας που βρίσκεστε, έτσι ώστε να μπορεί να παραλάβει την "Κάρτα Συνδρομητή" σας και να υπογράψει την αίτηση και τους συμβατικούς της όρους εκ μέρους σας.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια