Γιατί είναι υποχρεωτικό να παρέχω στοιχεία στην Tράπεζα;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθιερωθεί ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο που επιδιώκει:

 • τη διασφάλιση της ακεραιότητας του τραπεζικού συστήματος, καθώς και
 • την προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου και τη διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του.
Βάσει αυτού, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να μην πραγματοποιούν καμία συναλλαγή, εάν δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσομένου.

Έχουν, επίσης, την υποχρέωση να ζητούν από τους Πελάτες τους στοιχεία όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, έγγραφα πιστοποιήσεως της ταυτότητας του πελάτη, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή/και δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δικαιολογητικά συναλλαγών, κ.λπ. και να τηρούν τα στοιχεία αυτά σε αρχεία.

Για τον λόγο αυτό, όταν η Τράπεζα ζητά τα στοιχεία σας για μια συναλλαγή ή για την έναρξη ή τη συνέχιση της τραπεζικής σας σχέσεως, εφαρμόζει τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία πιστοποιήσεως στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο.


     

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια