Για πότε μπορώ να ορίσω μία πληρωμή;

Οι περισσότερες πληρωμές μπορούν να καταχωρηθούν για εκτέλεση σε Επιλεγμένη Ημερομηνία, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις στις οποίες μπορεί να επιλεγεί και ο άμεσος τρόπος εκτελέσεως εκτός από την εκτέλεση σε επιλεγμένη ημερομηνία.
 Άμεσα:
Τα χρήματα μεταφέρονται την ίδια στιγμή στον λογαριασμό του δικαιούχου. Αφορά στις πληρωμές καρτών Alpha Bank (είτε είναι αποθηκευμένες στο προφίλ είτε όχι), Δανείων Alpha Bank Α700 ,Alpha Επιλογή και πλήθος πληρωμών προς εταιρίες και οργανισμούς.
 Σε επιλεγμένη ημερομηνία:
Σας δίνεται η δυνατότητα να προγραμματίσετε μία εντολή για μελλοντική εκτέλεση. Με αυτήν την επιλογή, η νωρίτερα δυνατή ημερομηνία εκτελέσεως της συναλλαγής είναι η τρέχουσα εργάσιμη.

Εάν επιλέξετε την τρέχουσα εργάσιμη και καταχωρίσετε την εντολή σας πριν τις 16:00, η συναλλαγή σας θα εκτελεστεί στις 17:00. Διαφορετικά, αν καταχωρήσετε την εντολή σας για την τρέχουσα εργάσιμη αλλά μετά τις 16:00, η συναλλαγή σας θα εκτελεστεί μετά τις 22:00. Η σχετική πληροφορία εμφανίζεται και στο αποδεικτικό της συναλλαγής σας.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια