Για ποιες συναλλαγές ηλεκτρονικής τραπεζικής λαμβάνω ειδοποιήσεις;

Όταν πραγματοποιείτε κάποια από τις παρακάτω συναλλαγές μέσω των υπηρεσιών Alpha e- Banking και εφόσον έχετε ενεργοποιήσει δωρεάν την υπηρεσία Alpha Alerts για συναλλαγές ηλεκτρονικής τραπεζικής, θα λαμβάνετε ειδοποίηση στο μέσον (e-mail ή κινητό τηλέφωνο) και στη γλώσσα που έχετε επιλέξει (ελληνικά / αγγλικά). Αναλυτικά οι συναλλαγές αυτές είναι:
 1. επιτυχής καταχώριση των παρακάτω συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χρήση των κωδικών σας: 
  - ένταξη στο προφίλ νέου λογαριασμού Alpha Bank (προδηλωμένου)
  - μεταβολή δικαιωμάτων χρήσεως λογαριασμού ενταγμένου στο προφίλ
  - εντολή μεταφοράς σε μη προδηλωμένο λογαριασμό Alpha Bank (άμεση ή μεταχρονολογημένη)
  - εντολή εμβάσματος εσωτερικού και εξωτερικού και αλλαγή στην επιλογή των ειδοποιήσεων (έναρξη / παύση)
  - αλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη ή κινητού τηλεφώνου για αποστολή ειδοποιήσεων, με αποστολή ειδοποιήσεως για την εν λόγω αλλαγή και στο παλαιό τηλέφωνο / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  - αλλαγή ορίου μεταφορών 
 2. τυχόν ανεπιτυχής εκτέλεση εντολών μεταφορών ή πληρωμών που δίνετε μέσω του Alpha Web Banking ή του Alphaphone Banking για μελλοντική εκτέλεση
 3. ενεργοποίηση Υπηρεσίας Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας ή την αλλαγή του επιλεγμένου μέσου παραγωγής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας
 4. επιτυχής καταχώριση αιτήσεως, άνοιγμα, λήξη, μεταβολή συνδεδεμένου λογαριασμού και πρόωρη προεξόφληση της Alpha online Προθεσμιακής σας.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια