Έχασα το κινητό μου (όπου είχα εγκαταστήσει την υπηρεσία Alpha Safe Access) ή την συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας. Τι να κάνω;

Σε περίπτωση που έχετε χάσει το κινητό με την εφαρμογή Alpha Safe Access ή την συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας σας θα πρέπει:

 • είτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μέσο παραγωγής ΠΚΑ εάν νομίζετε ότι το έχετε χάσει προσωρινά (μενού Υπηρεσίες > Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας > Κατάσταση υπηρεσίας > επιλογή "Προσωρινή απενεργοποίηση").
 • είτε να προχωρήσετε αμέσως σε νέα αίτηση μέσου παραγωγής ΠΚΑ (μενού Υπηρεσίες > Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας > Κατάσταση υπηρεσίας > επιλογή "Νέα αίτηση")
 • είτε να απενεργοποιήσετε την Υπηρεσία αν δεν επιθυμείτε πλέον την χρήση της (μενού Υπηρεσίες > Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας > Απενεργοποίηση υπηρεσίας).
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας
Δείτε περισσότερα Συνήθη ερωτήματα για τις υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια