Μπορώ να έχω αποδεικτικό πληρωμής;

Βεβαίως. Κάθε πληρωμή που διενεργείτε από το Alpha Web Banking, το Alpha Mobile Banking ή το Alphaphone, παραμένει στο ιστορικό πληρωμών σας, ακόμα και μετά την εκτέλεσή της.

Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό και να παρακολουθείτε εάν έχει εκτελεσθεί, να επανατυπώνετε ή και να αποθηκεύετε το σχετικό αποδεικτικό. 

Ακόμα, εάν έχετε διενεργήσει την πληρωμή σας μέσω Alphaphone, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε με fax το σχετικό αποδεικτικό.

Για τις πληρωμές που διενεργούνται με μετρητά από τα ΚΑΣ ή με μεταφορά από λογαριασμό από τα ΑΤΜ, εκτυπώνεται άμεσα το σχετικό αποδεικτικό.  

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια