Πίνακας Δυνατοτήτων

Αναλόγως των αναγκών που έχετε, ενημερωθείτε για όλες τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha e-Banking, όπως αυτές παρέχονται ανά κανάλι.

Ενημέρωση
 • Λογαριασμοί AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ΑΤΜ ΚΑΣ
  Συνολικό υπόλοιπο καταθετικών λογαριασμών ευρώ
   
   
   
  Υπόλοιπα λογαριασμών ευρώ, ξένο νόμισμα
   
  Κινήσεις και πρόσθετη πληροφόρηση λογαριασμών
  *
   
  Πληροφορίες εισερχομένων εντολών
  **
   
   
  **
   
   
  Κατάσταση επιταγών
   
   
   
  Ηλεκτρονικά αντίγραφα λογαριασμών (Alpha e-statements)
   
   
   
  Τρέχον υπόλοιπο αναλήψεων
   
   
   
   
  ***
   
  * οι 10 τελευταίες κινήσεις **διαθέσιμα στοιχεία από 1.5.2010 ***όπως διαμορφώνεται από τις ισχύουσες διατάξεις
  Κάρτες AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Συνολικό τρέχον υπόλοιπο καρτών
   
   
   
  Υπόλοιπο κάρτας εκδόσεως Τραπέζης
   
  Τελευταίες κινήσεις κάρτας εκδόσεως Τραπέζης*
   
   
  Παλαιότερα Αντίγραφα κάρτας εκδόσεως Τραπέζης
   
   
   
   
  Bonus πόντοι καρτών εκδόσεως Τραπέζης
   
   
  Ιστορικό μεταφορών Bonus καρτών
   
   
   
   
  Ηλεκτρονικά αντίγραφα καρτών (Alpha e-statements)
   
   
   
  * μετά την έκδοση του τελευταίου εκκαθαριστικού
  Δάνεια AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Συνολικό υπόλοιπο δανείων
   
   
   
  Υπόλοιπο στεγαστικού δανείου
   
   
  Κινήσεις στεγαστικού δανείου (10 τελευταίες)
   
   
  Yπόλοιπο Alpha Ανοικτού Δανείου και Alpha 700
   
  Κινήσεις Alpha Ανοικτού Δανείου και Alpha 700*
   
  Ηλεκτρονικά αντίγραφα δανείων (Alpha e-statements)
   
   
   
  * 10 τελευταίες μετά την έκδοση του αντιγράφου λογαριασμού
  Επενδύσεις AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Χαρτοφυλάκιο μετοχών Alpha Finance
   
   
  Χαρτοφυλάκια Alpha Αμοιβαίων Kεφαλαίων
   
   
   
  Χαρτοφυλάκιo Alpha Gold Personal Banking
   
   
   
  Χαρτοφυλάκιο Alpha Private Banking
   
   
   
  Καταθέσεις προσθεσμίας
   
   
   
  Πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Υπολογισμός αφορολογήτου σύμφωνα με το εισόδημα
   
   
   
  Συναλλαγές που υπολογίζονται στο αφορολόγητο
   
   
   
  Τιμές συναλλάγματος
   
   
   
   
   
  Τιμές Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων
   
   
   
   
   
 • Στην Alpha Bank - Άμεσα (1) AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Μεταφορά μεταξύ λογ/σμών καταθέσεων του προφίλ της συνδρομής
  *
   
  Μεταφορά σε λογ/σμό τρίτου (ή σε μη προδηλωμένο λογαριασμό)
   
  **
   
  Μεταφορά σε προδηλωμένους λογαριασμούς Alpha Bank από κάρτα ή δάνειο
   
   
   
  Κατάθεση μετρητών
   
   
   
   
  Άμεσες μεταφορές μέσω της υπηρεσίας Alpha Quick Transfer
   
   
   
   
   
  (1) Οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες από 7:00 - 23:30
  * μεταξύ λογ/μών συνδεδεμένων στην κάρτα ** μέχρι €1.500 ημερησίως
  Στην Alpha Bank - σε μελλοντική ημερομηνία AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Μεταφορά μεταξύ λογ/σμών καταθέσεων
   
   
  Μεταφοράς σε λογ/σμό καταθέσεων τρίτου(2)
   
   
   
  Ορισμός επαναλαμβανόμενων μεταφορών μεταξύ λογαριασμών
   
   
   
   
  Κατάθεση μετρητών (με φάκελο)
   
   
   
   
   
  (2) Το μέγιστο ημερήσιο όριο μεταφορών είναι τα €15.000
  Σε άλλη τράπεζα AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Εμβασμα σε λογ/σμό τραπέζης εσωτερικού (2)
   
   
   
  Εμβασμα σε λογ/σμό τραπέζης εξωτερικού (2)
   
   
   
  Άμεσες μεταφορές μέσω της υπηρεσίας Alpha Quick Transfer
   
   
   
   
   
  (2) Το μέγιστο ημερήσιο όριο μεταφορών είναι τα €15.000
 • Κάρτες - Δάνεια AWB AMB APH ATM ΚΑΣ
  Kάρτες εκδόσεως Tραπέζης
  * (1)
  Kάρτες εκδόσεως άλλων Τραπεζών (DIASTRANSFER)
   
  Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας
  * (1)
  Δάνειο Alpha Επιλογή/Alpha 700
  * (1)
  Λοιπά καταναλωτικά/προσωπικά δάνεια
  (1)
  * με χρέωση συνδεδεμένου λογαριασμού και με μετρητά
  (1) Οι συναλλαγές με χρέωση συνδεδεμένου λογαριασμού είναι διαθέσιμες από 07:00 - 23:30.
  Δημόσιο/ Δ.Ε.Κ.Ο. AWB AMB APH ATM ΚΑΣ
  Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε./Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ (Ν.4368/66)
   
   
  Βεβαιωμένες Οφειλές ΔΟΥ (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος, Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ), ΕΝ.Φ.Ι.Α κλπ)
  (2)
  (2)
  (2)
  Γ.Ο.Ε.Β.
   
   
  ΔΕΗ
  (2)
  (2)
  (2)
  ΔΕΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
   
   
  Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.
   
   
  Δ.Ε.ΤΗ.Π. ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
   
   
  Δ.Ε.Υ.Α (100+ Εταιρίες Υδρεύσεως / Αποχετεύσεως)
   
   
  Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης
   
   
  Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. - Ασφαλισμένοι
   
   
  Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. - Εργοδότες
   
   
  Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων
  (2)
  (2)
   
   
  Ε.Ο.Π.Υ.Υ Δόση Rebate-Clawback
   
   
  Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. Δημοσιεύσεις
   
   
  ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ
   
   
  ΕΥΑΘ ΑΕ
   
   
  EΥΔΑΠ
  (2)
  (2)
  (2)
   
  Ε.Φ.Κ.Α. (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ)
   
   
  Ε.Φ.Κ.Α. Εργοδοτικές Εισφορές
   
   
  Ε.Φ.Κ.Α. Εργόσημο
   
   
   
  Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.)
   
   
  ΚΕΑΟ
   
   
  Κτηματολόγιο
  (2)
  (2)
   
  Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
   
   
  Ο.Α.Ε.Δ. (Δόσεις Ρυθμίσεων Δανείων και Κατοικιών)
   
   
  Ο.Α.Ε.Ε (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ -ΤΣΑ)
   
   
  Οφειλές σε Δήμους (90+ Δήμοι)
   
  Οφειλές σε Επιμελητήρια (30+ Επιμελητήρια)
   
   
  Περ. Αττ. Λαϊκές Αγορές - Έμποροι
   
   
  Περ. Αττ. Λαϊκές Αγορές - Παραγωγοί
   
   
  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
   
   
  Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.
   
   
  Τέλη Κυκλοφορίας
  (1,2)
  (1,2)
  (1,2)
   
  (1)
  Τέλη Κωπαΐδας-Π.Σ.Τ.Ε.-Π.Ε. Βοιωτίας
   
   
  Τέλος Υπαγωγής στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων
   
   
  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εγγυητικές Επιστολές
   
   
  Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας
   
   
  Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης
   
   
  Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου
   
   
  Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων
   
   
  ΤΣΑΥ - Εργοδοτικές Εισφορές
   
   
  e-Παράβολο - Πληρωμή
  (1)
   
   
   
   
  ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές
  (1)
   
   
   
   
  (1) Οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες από 07:30 - 23:00
  (2) Οι πληρωμές μέσω κάρτας είναι διαθέσιμες από 07:30 – 23:00
  Τηλεφωνία (Σταθερή, Κινητή & Internet) AWB AMB APH ATM ΚΑΣ
  COSMOLINE
   
  COSMOTE Κινητή
  (2)
  (2)
  (2)
   
  COSMOTE ΣΤΑΘΕΡΗ-ΟΤΕ TV ΟΙΚΙΑΚΟΙ
  (2)
  (2)
  (2)
  COSMOTE ΣΤΑΘΕΡΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
  (2)
  (2)
   
   
  CYTA HELLAS
   
   
  HCN - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
   
   
  HELLASFON NETWORKS
   
   
  INALAN-MEDIANET INVEST MIKE
   
   
  METADOSIS WIRELESS ISP
   
   
  MTEL
   
   
  NICTECH
   
   
  NOVA 2Play, 3Play/FORTHNET
   
  NOVA Τηλεόραση
  ΟΤΕΝΕΤ
   
   
  TELLAS
   
   
  TORA DIRECT
   
   
  VIVODI
   
  VODAFONE Κινητή/Σταθερή
  VOICENET
   
   
  WIND
  (2) Οι πληρωμές μέσω κάρτας είναι διαθέσιμες από 07:30 – 23:00
  Ασφαλιστικές Εταιρίες AWB AMB APH ATM ΚΑΣ
  4LIFE DIRECT
   
   
  ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
   
   
  ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ, ΖΩΗΣ)
   
   
  ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
  (1)
  (1)
  (1)
   
  (1)
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ
   
   
   
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
   
   
  ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ
  (1)
  (1)
  (1)
   
  (1)
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
   
   
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α - Ευέλικτη Πληρωμή
   
   
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
  (1)
  (1)
  (1)
   
  (1)
  ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ
   
   
  ΗΛΙΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
   
   
   
  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ(Πληρωμή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, Συνεργάτες (Προκαταβολή, Τυπώνω-Πληρώνω)
  (1)
  (1)
  (1)
   
  (1)
  MΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ MUTUAL Α.Ε.
   
  ΝΕΚΙΟΥΣ Μεσίτες Ασφαλειών Α.Ε.
   
   
  ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
   
   
  Σ. ΣΠΑΝΟΣ και ΥΙΟΙ Ι.Κ.Ε.
   
   
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
   
   
  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Α.Α.&Α.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)
   
   
  AEGEAN INSURANCE (ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)
   
   
  AIG ΕΛΛΑΣ
  (1)
   
  (1)
   
   
  AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  ΑLLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
  (1)
  (1)
  (1)
   
  (1)
  APEIRON INSURANCE
   
   
  ARAG HELLAS
   
   
  ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
   
   
  CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  (1)
   
  (1)
   
   
  DAS HELLAS
   
   
  DIRECT PLUS INSURANCE
   
   
  ERGO (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΖΩΗΣ)
  (1)
   
  (1)
   
   
  ERGO (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)
   
   
  EUROLIFE ERB (Α.Ε.Α.Z., Α.Ε.Γ.Α.)
   
   
  EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS
   
   
  EUROSTATUS INSURANCE (ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)
   
   
  FCA INSURANCE HELLAS
   
   
  FUTURE MOVING FORWARD Μεσίτες Ασφαλίσεων
   
   
  GENERALI Ηellas (ΖΩΗΣ)
  (1)
  (1)
  (1)
   
  (1)
  GP Brokers Α.Ε.
   
   
  GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
   
   
  HELLAS DIRECT
   
   
  ING ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
   
   
  INSURANCE MARKET
   
   
   
  INTERAMERICAN (Anytime Βοηθείας, Anytime Ζημιών, Anytime Ζωής)
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  INTERASCO (ΑΕΓΑ)
   
   
  INTERLIFE (Α.Α.Ε.Γ.Α, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ CLIENTS )
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  INTERNATIONAL LIFE (ΑΕ ΑΣΦ.ΖΩΗΣ, ΑΕΓΑ)
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  METLIFE A.E.A.Z.
  (2)
  (2)
  (2)
   
  MY DIRECT INSURANCE
   
   
  NEQUS ΜΕΣΙΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  NN HELLAS ΖΩΗΣ
   
   
  NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΛΗΡ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)
   
   
  PERSONAL INSURANCE ΑΕΓΑ
   
   
  PRIME INSURANCE
   
   
  Q Μεσίτες Ασφαλειών Ελλάδος Α.Ε.
   
   
  Q Brokers-Συνεργάτες
   
   
   
  QUDOS INSURANCE (ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)
   
   
  REALDIRECT.GR
   
   
  SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E.
   
   
  U and M HELLAS
   
   
  VOLKSWAGEN BANK-INSURANCE
   
   
  YELLOW BROKERS
   
   
  (1) Οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες από 07:30 - 23:00
  (2) Οι πληρωμές μέσω κάρτας είναι διαθέσιμες από 07:30 – 23:00
  Λοιπές Εταιρίες AWB AMB APH ATM ΚΑΣ
  11880 ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (πρώην Α.Κ.Ε.Π.)
   
   
  520 BARCODE HELLAS (πρώην GS1 HELLAS A.E.)
   
   
  AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΝΑ CC
   
   
  ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.
   
   
  Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
   
   
  Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.
   
   
  Αθανάσιος Καραμπάσης κ ΣΙΑ Ε.Ε.
   
   
  ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε.
   
   
  Α. ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.
   
   
  Α.Ν.Ε.Κ. (SUPERFAST, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)
  (1)
  (1)
   
   
  Α.Ν.Ε.Σ. FERRIES
   
   
  ΑΡΓΩ ΕΛΛΑΣ
   
   
  ATTIKEΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
   
  ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-AUTODIA
   
   
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
   
   
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
   
   
  ΑΦΟΙ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
   
   
  Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
   
   
  ΒLUE STAR FERRIES - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
   
   
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
   
   
  ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε.
   
   
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
   
   
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.
   
   
  ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
   
   
  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
   
   
  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.-ΑΡΘΡΟ 95/ΚΔΔ
   
   
  Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
   
   
  ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλ/νιών και Ταχυδρομείων)
   
   
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ
   
   
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ
   
   
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN
   
   
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI ΑΕΕ
   
   
  ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε
   
   
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ
   
   
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
   
   
  ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
   
   
  Ε.Λ.Π.Α.
   
   
  ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.
   
   
  ΕΜΑ Α.Ε.
   
   
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο.)
   
   
  Ε.ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.
   
   
  ΖΕΝΙΘ ΑΕΡΙΟ
   
  ΖΕΝΙΘ ΡΕΥΜΑ
   
   
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
   
   
  ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
   
   
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤ. ΕΡΕΥΝΩΝ-Π.Ι.Σ.
   
   
  ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.Ε.
   
   
  ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α.Ε.Ε.
   
   
  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.
   
   
  ΚΕΝ Α.Ε. (Επιχειρήσεις, Ιδιώτες)
   
   
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
   
   
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
   
   
  ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα
   
   
  ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Β.Ε.Ε.
   
   
  Λ.Α.Ν.Ε.
   
   
  ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.
   
   
  ΜΕΤΜΠΑ Α.Ε. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
   
   
  ΜΕΤΜΠΑ Ε.Π.Ε.
   
   
  ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
   
   
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
   
   
  ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.
  (1)
   
  (1)
   
   
  ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
   
   
  ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
   
   
  ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
   
   
  Ο.Α.Ε.Π.
   
   
  ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
   
   
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.
   
   
  ΟΠΑΠ
   
   
  Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
   
   
  Ο.Π.Α.Π. Αύξηση Ορίου
   
   
  ΟΠΑΠ VLTs
   
   
  ΟΠΑΠ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   
   
  ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   
   
  Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
   
   
  Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.-ΕΝΟΙΚΙΑ
   
   
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
   
   
  ΠΑ.ΣΟ.Κ.
   
   
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Λ.Ε.
   
   
  ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-Π.Σ.Φ.
   
   
  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
   
   
  ΠΡΩΗΝ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
   
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
   
   
  ΣΤΟΙΧΗΜΑΝ
   
   
  ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ
   
   
  ΤΕΑΓΕ
   
   
  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
   
   
  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Μ. Ε.Π.Ε.
   
   
  ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
   
   
  Φλωρεντία Καραμπάση κ ΣΙΑ Ε.Ε.
   
   
  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛ. ΕΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   
  ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
   
   
  ACS COURIER
   
   
  AEGEAN SPEED LINES
   
   
  AGGELIDIS NIKOLAOS ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
   
   
  ASTRAZENECA A.E.
   
   
  AVIN
   
   
  AVON COSMETICS
   
  BED AND BATH
   
   
  BETSHOP
   
   
  BLUEGROUND
   
   
  BML SECURITY
   
   
  BMW AUSTRIA BANK
   
   
  BP Ελληνική Α.Ε.
   
   
  BRINKS CASH-VALUABLE SERVICES
   
   
  BRINKS SECURITY SERVICES A.E.
   
   
  Cardlink Α.Ε.
   
   
  CARGO GROUP Ε.Π.Ε. (Εκτελωνιστική)
   
   
  CARGO GROUP LOGISTICS Ε.Π.Ε.
   
   
  CARGO GROUP SERVICES Ε.Π.Ε.
   
   
  COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
   
   
  CORAL
   
   
  CORAL POWER-ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   
   
  CREDICOM CONSUMER FINANCE
   
  CREDIT M Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
   
   
  DAIMLER CHRYSLER BANK
   
   
  DnHost
   
   
  Dpam
   
   
  DRIVE A.E.
   
   
  ECONOMIC GROWTH A.E.
   
   
  EDENRED - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕ
   
   
  e-FOOD.GR
   
   
  EKDROMI.GR
   
   
  ELPEDISON ENERGY A.E
   
   
  EMPORIKI RENT
   
   
  ENERGA
   
   
  EUNICE TRADING A.E. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΕΣ)
   
   
  EUROCATERING A.E.
   
   
  EUROPA SECURITY GROUP
   
   
  EXECUTIVE LEASE
   
   
  FAST FERRIES
   
   
   
  FCA BANK GmbH
   
   
  FCA CAPITAL HELLAS
   
   
  G4S CASH SOLUTIONS Α.Ε
   
   
  G4S SEC SYSTEMS MONITORING
   
   
  G4S SECURE SOLUTIONS Α.Ε
   
   
  G4S TELEMATIX
   
   
  GEA GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ
   
   
  GHP SERVICE
   
   
  GOLDEN STAR FERRIES
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  GOODYEAR
   
   
  GREEN ENVIRONMENTAL
   
   
  GS1 Association Greece
   
   
  HEALTH PLUS A.E.
   
   
  HELLAS PRODUCTS ΕΠΕ
   
   
  HELLENIC SEAWAYS - ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
   
   
  Ι.Α.Τ.Α (BSP, CASS)
   
   
  IATRICA A.E.
   
   
  IFG-ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
   
   
  INFO QUEST TECHNOLOGIES-MI STORE
   
   
  innoview.gr
   
  INTER FINANCE HELLAS GROUP LTD
   
   
  KARCHER A.E.E.
   
   
  KYDON THE HEART CITY HOTEL
   
   
  LIFELINK Ι.Κ.Ε.
   
   
  LINDE HELLAS LTD
   
   
  LYCEE FRANCOHELLEN. DELACROIX
   
   
  MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
   
   
  MINOAN LINES-PLAFOND
  (1)
   
  (1)
   
   
  MSU EXAMS ACG-DEREE COLLEGE
   
   
  MSU EXAMS ANATOLIA COLLEGE
   
   
  NEKYA DIGITAL MARKETING
   
   
  NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
   
   
  NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
   
   
  NOBACCO A.E.
   
   
  NOVA ENERGY-VOLTON Επαγγελματίες
   
   
  NOVA ENERGY-VOLTON Ιδιώτες
   
   
  NOVIBET
   
   
  NRG-Επιχειρήσεις
   
   
  NRG-Ιδιώτες
   
   
  OMNINET
   
   
  OMONIA TRANS
   
   
  ORPHEE BEINOGLOU A.E.
   
   
  OTIS ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-Κ.ΚΛΙΜΑΚΕΣ
   
   
  PAPAKI Ε.Π.Ε.
   
   
  Paybybank
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  Pointer.gr
   
   
  POLYGON FACILITY SERVICES
   
   
  PRAKTIKER HELLAS A.E.
   
   
  PROTERGIA
   
   
  REVMAena
   
   
  SAFEGUARD SECURITY SYSTEMS
   
   
  SANOFI - AVENTIS AEBE
   
   
  SEAJETS
   
   
  SOFTONE TECHNOLOGIES A.E.
   
   
  SPARTAN SECURITY ΕΠΕ
   
   
  TEO A.E.
   
   
  TORA WALLET
   
   
  TUPPERWARE
   
  UNIMAC
   
   
  VARIO A.E.
   
   
  VIVA WALLET
   
  VOLKSWAGEN BANK
   
   
  VOLTERRA A.E. (Επιχειρήσεις, Ιδιώτες)
   
   
  VOLTON (Επιχειρήσεις, Ιδιώτες)
   
   
  WATT & VOLT A.E.
   
   
  WATT & VOLT Φυσικό Αέριο
   
   
  WEB-ARTDESIGN.GR
   
   
  WELLA Hellas
   
   
  Western Union - Paybybank
  (1)
  (1)
  (1)
   
   
  YOU.GR
   
   
  (1) Οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες από 07:30 - 23:00
  Δωρέες υπέρ κοινωνικού σκοπού AWB AMB APH ATM ΚΑΣ
  Αγαπαν (Ανακουφιστική Παρηγορητική Αγώγη Ελλάς)
   
   
  Αρκτούρος
   
   
  Γηροκομείο Άργους
   
   
  Γιατροί του Κόσμου
   
   
  Γιατροί Χωρίς Σύνορα
   
   
  Γραμμή Ζωής
   
   
  Δεσμός
   
   
  Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού
   
   
  Δωδεκανησιακή Μέλισσα
   
   
  Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
   
   
  Ελεπάπ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων)
   
   
  Ελληνική Δράση Αφρικής
   
   
  Ελληνική Εταιρία
   
   
  Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
   
   
  Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία
   
   
  Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
   
   
  Ελπίδα (Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Νεφρικές Ασθένειες)
   
   
  Ερμής (Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες)
   
   
  Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής
   
   
  Εταιρία Προστασίας Σπαστικών
   
   
  H Ελπίδα (Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο)
   
   
  Η Φλόγα (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια)
   
   
  Ίδρυμα Ευσταθίας Κωστοπούλου (Το Περιβόλι της Γιαγιάς Καλαμάτα)
   
   
  Ίδρυμα Η Θεοτόκος
   
   
  Ίδρυμα Ι.Φ.Κωστόπουλου
   
   
  Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
   
   
  Ίδρυμα Τζένη Καρέζη
   
   
  Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος
   
   
  Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά - Χαρούμενα Νιάτα
   
   
  Κέντρο Ζωής-Υποστήριξη Aids
   
   
  Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
   
   
  Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
   
   
  Μουσείο Ηρακλείδων
   
   
  Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
   
   
  Μουσείο Μπενάκη
   
   
  Ο Νέστωρ
   
   
  Όασις
   
   
  Οι Φίλοι του Παιδιού
   
   
  Όμιλος Unesco Νομού Πειραιώς & Νήσων
   
   
  Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
   
   
  Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων
   
   
  Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων
   
   
  Πνοή (Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού)
   
   
  Προστασία Ζώων Αιγίνης και Αγκιστρίου
   
   
  Σικιαρίδειο Ίδρυμα
   
   
  Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας
   
   
  Σύλλογος Η Καρδιά του Παιδιού
   
   
  Σύλλογος Νοσηλεία
   
   
  Σύλλογος Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας-Πεντέλης
   
   
  Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
   
   
  Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα
   
   
  Σύλλογος Φίλων Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Οι 'Aγιοι Ανάργυροι
   
   
  Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας
   
   
  Σωματείο Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος
   
   
  Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
   
   
  Το Εργαστήρι (Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες)
   
   
  Το Φως της Αφρικής
   
   
  Το Χαμόγελο του Παιδιού
   
   
  Φαρμακοποιοί του Κόσμου
   
   
  Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά
   
   
  Φυλλωσιά
   
   
  Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
   
   
  Actionaid
   
   
  Connect Athens IASIS
   
   
  Ethelon
   
   
  Greenpeace
   
   
  IOCC (Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός Ορθοδόξων Χριστιανών)
   
   
  Medasset
   
   
  Unesco Νομού Πειραιώς & Νήσων
   
   
  Unicef
   
   
  WWF
   
   
 • Alpha Έξυπνη Αποταμίευση AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Alpha Έξυπνη Αποταμίευση
   
   
   
   
  Προβολή στοιχείων λογαριασμού Alpha Έξυπνη Αποταμίευση
   
   
   
  Alpha online Προθεσμιακή με Bonus AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Αίτηση ανοίγματος Alpha online Προθεσμιακής με Bonus
   
   
   
   
  Προβολή στοιχείων Alpha online Προθεσμιακής με Bonus
   
   
   
  Διαχείριση αιτήσεων
   
   
   
   
  Μεταβολή συνδεδεμένου λογαριασμού
   
   
   
   
  Πρόωρη εξόφληση
   
   
   
   
  Alpha online Προθεσμιακή AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Αίτηση ανοίγματος Alpha online Προθεσμιακής
   
   
   
   
  Προβολή στοιχείων Alpha online Προθεσμιακής
   
   
   
  Διαχείριση αιτήσεων
   
   
   
   
  Μεταβολή συνδεδεμένου λογαριασμού
   
   
   
   
  Πρόωρη εξόφληση
   
   
   
   
  Κάρτες AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Έκδοση προπληρωμένης κάρτας
   
   
   
   
  Έκδοση χρεωστικής κάρτας (Visa, Mastercard, American Express)
   
   
   
   
  Επανέκδοση PIN χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
   
   
   
   
  Δήλωση απώλειας / κλοπής (με άμεση ακύρωση)
   
   
   
   
  Ενεργοποίηση κάρτας
   
   
   
   
  Μεταβολή ορίου αναλήψεως
   
   
   
   
  Μεταβολή ορίου αγορών χρεωστικής
   
   
   
   
  Μεταβολή στοιχείων αυτόματης εξoφλήσεως
   
   
   
   
  Διαχείριση των συνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών
   
   
   
   
  Επανέκδοση κάρτας λόγω φθοράς
   
   
   
   
  Φόρτιση / Αποφόρτιση προπληρωμένων καρτών
   
  Online Αιτήσεις AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Ενεργοποίηση, Διαχείριση & Απενεργοποίηση Υπηρεσιών Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας
   
   
   
   
  Προσθήκη λογαριασμών, καρτών, δανείων, επενδύσεων στο προφίλ του συνδρομητή
   
   
   
   
  Aίτηση σύνδεσης χαρτοφυλακίου μετοχών
   
   
  **
   
  Αλλαγή ΡΙΝ καρτών
   
   
   
  **
   
  Αλλαγή Κωδικού Συνδρομητή και Μυστικού Κωδικού
   
   
  Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας συνδρομητή Alpha e-Banking
   
   
   
   
  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηλεκτρονικών αντιγράφων προϊόντων (λογαριασμών, καρτών, δανείων) - Υπηρεσία Alpha e-statements
   
   
   
   
  Αίτηση για λήψη ειδοποιήσεων για κινήσεις λογαριασμών, καρτών &συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής - Υπηρεσία Alpha Alerts
   
   
   
   
  Παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών
  *
   
   
  *
   
   
  Aνάθεση /Ανάκληση πάγιας εντολής σταθερού ποσού
   
   
   
   
  Δέσμευση/αποδεσμευση λογ/σμού καταθέσεων
   
   
   
   
  * με 20% έκπτωση από το κατάστημα ** σε πιστωτική κάρτα
 • Διαχείριση προϊόντων AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Αίτημα για επανέκδοση ΡΙΝ καρτών
   
   
   
   
  Μεταβολή ΡΙΝ καρτών
   
   
   
   
   
  Μεταφορά Bonus πόντων μεταξύ καρτών Bonus
   
   
   
  Φόρτιση/ αποφόρτιση προπληρωμένων καρτών
   
  Προσθήκη/ διαγραφή προϊόντων στην συνδρομή του χρήστη
   
   
   
  Διαχείριση Alpha online Προθεσμιακής και Alpha online Προθεσμιακής με Bonus
   
   
   
   
  Διαχείριση συνδρομής AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Επιλογή προϊόντων προς εμφάνιση στην "Επισκόπηση"
   
   
   
   
  Ορισμός "Φιλικής Ονομασίας" προϊόντων
   
   
   
   
  Ορισμός δικαιωμάτων χρήσης προϊόντων
   
   
   
   
  Αποθήκευση αγαπημένων μεταφορών & πληρωμών
   
   
   
  Επιλογή σειράς εμφάνισης προϊόντων & αγαπημένων συναλλαγών στην "Επισκόπηση"
   
   
   
   
  Ανάθεση/ ανάκληση παγίων εντολών
   
   
   
   
  Ορισμός/ διαγραφή επαναλαμβανόμενων μεταφορών
   
   
   
   
  Διαχείριση δυνατότητας Alpha Quick Transfer
   
   
   
  Διαχείριση δυνατότητας PIN & Fingerprint
   
   
   
  Πρόσθετες Υπηρεσίες AWB AMB APH (IVR) APH (Agent) ATM ΚΑΣ
  Διαχείριση υπηρεσιών Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας
   
   
   
   
  Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Alpha e-statements (λογαριασμών, καρτών, δανείων)
   
   
   
   
  Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Alpha alerts (λογαριασμών, καρτών, συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής)
   
   
   
   
  Eνημέρωση στοιχείων Πελάτη μέσω ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων
   
   
   
   
   

Ωράριο Εξυπηρετήσεως Ιδιωτών

Alpha Web Banking Alpha Mobile Banking Alphaphone Banking
210 326 0000
ΑΤΜ ΚΑΣ
24 ώρες / 7 ημέρες
24 ώρες / 7 ημέρες
Αυτόματο Σύστημα IVR Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent
24 ώρες / 7 ημέρες 8:00 – 22:30 καθημερινά
24 ώρες / 7 ημέρες
Ωράριο Κατ/μάτων

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια