Πρακτικές συμβουλές - Οδηγίες

Η ασφάλεια στις συναλλαγές απαιτεί και τη δική σας συμβολή. Δείτε εδώ πρακτικές συμβουλές και οδηγίες, για την προστασία των συναλλαγών σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Alpha Bank.

 

Κωδικοί Alpha e-Banking

 • Επιλέγετε σύνθετους μυστικούς κωδικούς προσβάσεως και φυλάσσετέ τους με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
 • Η διαφύλαξη των προσωπικών κωδικών ασφαλείας είναι ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ή υποπτευθείτε κλοπή ή υποκλοπή, οφείλετε να ειδοποιήσετε αμέσως την Τράπεζα
 • Μην φυλάτε στο ίδιο μέρος τον Κωδικό Συνδρομητή και τον Μυστικό Κωδικό προσβάσεως. Η διαρροή σε τρίτους, δίνει πρόσβαση στο σύστημα και στους λογαριασμούς σας.
 • Σας προτείνουμε να αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον Μυστικό Κωδικό Προσβάσεως.
 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο (τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail) τους κωδικούς σας. Είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν.
 • Παραπλανητικά μηνύματα (phishing e-mails) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν στόχο να υποκλέψουν προσωπικά σας στοιχεία. Τα μηνύματα αυτά υποτίθεται ότι έχουν αποσταλεί από την Alpha Bank και προτρέπουν τον παραλήπτη να μεταβεί σε συγκεκριμένη σελίδα, προκειμένου να πληκτρολογήσει τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. Κωδικό Συνδρομητή, Μυστικό Κωδικό Προσβάσεως, Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας, κ.λπ.).

 • Τηλεφωνικές κλήσεις (voice phishing) από υποτιθέμενους εκπροσώπους της Τραπέζης έχουν στόχο να υποκλέψουν προσωπικά σας στοιχεία. Οι κλήσεις αυτές παρακινούν τον χρήστη να αποκαλύψει προσωπικά του στοιχεία (π.χ. αριθμό λογαριασμού, κωδικό συνδρομητή, ΑΦΜ, ΑΔΤ κ.λπ.).   

Προστασία του υπολογιστή σας από κακόβουλες ενέργειες:

Πολλοί κακόβουλοι προσπαθούν εν αγνοία σας, μέσω του διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή σας κακόβουλα προγράμματα (Viruses, Worms, Trojan Horses, Spyware κ.ά.). Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά είναι δυνατόν να υποκλέψουν προσωπικά σας στοιχεία και κωδικούς προσβάσεως, να καταστρέψουν αρχεία και προγράμματα και γενικότερα να βλάψουν την λειτουργία του υπολογιστή σας.

Η Alpha Bank, σας ενημερώνει για τους κινδύνους χρήσεως των ηλεκτρονικών συστημάτων και για να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε με ασφάλεια τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές, προτείνει να:

 • θωρακίσετε τον υπολογιστή σας με προγράμματα προστασίας, όπως Firewalls, Antivirus, Anitspyware,
 • φροντίζετε να ενημερώνετε με τις τελευταίες εκδόσεις το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τα προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, καθώς και τα προγράμματα πλοηγήσεως (browsers) που χρησιμοποιείτε,
 • διαγράφετε τα προσωρινά αρχεία Internet από τον υπολογιστή σας. Μάθετε πώς 
 • αποφύγετε τη χρήση υπολογιστών σε δημόσιους χώρους ή την χρήση υπολογιστών τρίτων (π.χ. ξενοδοχείων, φίλων σας),
 • μην αγνοείτε "περίεργες" συμπεριφορές του υπολογιστή σας, που πολύ πιθανόν να προκαλούνται από την εγκατάσταση κακόβουλων προγραμμάτων,
 • μην απαντάτε σε e-mail που σας ζητούν στοιχεία των λογαριασμών ή των κωδικών σας και μην ακολουθείτε τους συνδέσμους (links) που προτείνουν, 
 • βεβαιωθείτε ότι πλοηγείστε στην ιστοσελίδα της Alpha Bank,
 • φροντίστε για την ασφαλή διαχείριση και προστασία των μυστικών κωδικών σας.

Τι να κάνω αν υποπτευθώ ή αντιληφθώ οποιαδήποτε φυσική ή ηλεκτρονική προσπάθεια υποκλοπής των κωδικών μου; 

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν.
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους.
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking και το Alpha Global Cash Management μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail.
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking, του Alpha Global Cash Management και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως.
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox).
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware).
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία.
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια