Οικονομικές καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
 ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Οικονομικές Καταστάσεις 2022 26.10.2023
 ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2022 26.10.2023
 ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Οικονομικές Καταστάσεις 2021 20.10.2022 
  ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2021 20.10.2022 
 ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Οικονομικές Καταστάσεις 2020 29.03.2022
 ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2020 29.03.2022 
ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Οικονομικές Καταστάσεις 2019

04.09.2020

ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2019 04.09.2020 
ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Οικονομικές Καταστάσεις 2018 09.09.2019
ΑΕΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2018 09.09.2019