Μετατροπέας Ευρώ
Δραχμές

Ευρώ       

Λιρέτες Ιταλίας
Μάρκα Φινλανδίας
Φιορίνια Ολλανδίας
Λίρες Ιρλανδίας
Εσκούδα Πορτ/λίας
Σελίνια Αυστρίας
Μάρκα Γερμανίας
Φράγκα Λουξ/ργου
Πεσέτες Ισπανίας
Φράγκα Γαλλίας
Φράγκα Βελγίου
ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ
ΕΘΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΕΥΡΩ
Δραχμή
GRD
340,750
Φράγκο Βελγίου
BEF
40,3399
Μάρκο Γερμανίας
DEM
1,95583
Πεσέτα Ισπανίας
ESP
166,386
Φράγκο Γαλλίας
FRE
6,55957
Λίρα Ιρλανδίας
IEP
  0,787564
Λιρέτα Ιταλίας
ITL
 1.936,27
Φράγκο Λουξ/ργου
LUF
40,3399
Φιορίνι Ολλανδίας
NLG
2,20371
Σελίνι Αυστρίας
ATS
13,7603
Εσκούδο Πορτογαλίας
PTE
200,482
Μάρκο Φινλανδίας
FIM
5,94573
ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΔΡΑΧΜΗ
ΚΕΡΜΑΤΑ
ΔΡΑΧΜΕΣΕΥΡΩΕΥΡΩΔΡΑΧΜΕΣ
1-1 λεπτό3
21 λεπτό2 λεπτά7
51 λεπτό5 λεπτά17
103 λεπτά10 λεπτά34
206 λεπτά20 λεπτά68
5015 λεπτά50 λεπτά170
10029 λεπτά1341
5001,47 2682
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΔΡΑΧΜΕΣΕΥΡΩΕΥΡΩΔΡΑΧΜΕΣ
10029 λεπτά51.704
20059 λεπτά103.408
5001,47206.815
1.0002,935017.038
5.00014,6710034.075
10.00029,3520068.150
  500170.375