Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών του Ομίλου 2011

Εταιρίες που συμμετέχουν στην ολική ενοποίηση
ALPHA BANK LONDON LTD
ALPHA BANK CYPRUS LTD
ALPHA BANK ROMANIA S.A.
ALPHA BANK AD SKOPJE
ALPHA BANK SRBIJA A.D.
JSC ASTRA BANK
ALPHA LEASING A.E.
ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A.
ABC FACTORS A.E.
ALPHA ASSET FINANCE C.I. LTD
ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.
ALPHA A.E. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ALPHA Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ
ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ABL INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS LTD
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ LTD
ALPHA INSURANCE BROKERS S.R.L.
ALPHALIFE A.A.E.Z.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.
ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD
ALPHA ASTIKA AKINITA D.O.O.E.L SKOPJE
ALPHA REAL ESTATE BULGARIA E.O.O.D.

CHARDASH TRADING E.O.O.D

ALPHA ASTIKA AKINITA ROMANIA S.R.L.

ALPHA CREDIT GROUP PLC

ALPHA GROUP JERSEY LTD

ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD
ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LTD
ABL HOLDINGS JERSEY LTD
AGI BRE PARTICIPATIONS 1 LTD
AGI RRE PARTICIPATIONS 1 LTD
AGI BRE PARTICIPATIONS 1 E.O.O.D.
STOCKFORT LTD

KATANALOTIKA PLC

EPIHIRO PLC

IRIDA PLC

PISTI 2010-1 PLC
ALPHA BANK LONDON NOMINEES LTD
ALPHA TRUSTEES LTD
FLAGBRIGHT LTD
ΚΑΦΕ ALPHA A.E.
ALPHA ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.
REAL CAR RENTAL ΑΕ
Κοινοπραξίες (Joint Ventures)
APE FIXED ASSETS A.E.
APE COMMERCIAL PROPERTY A.E.
AΠE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.
ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤ Α.Ε.

 
 
 
 


 Εκτύπωση