Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2012

Θέμα Ημερομηνία
Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Bank, της 27 Δεκεμβρίου 2012
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)
27.12.2012
Δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, της 27 Δεκεμβρίου 2012 27.12.2012
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012
Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ. μετά από προβλέψεις Ευρώ 1,2 δις.
Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος
21.12.2012
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2012 και Α’ Εξαμήνου 2012 την 21 Δεκεμβρίου 2012 20.12.2012
Αποφάσεις της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 14.12.2012 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 14.12.2012
Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 14 Δεκεμβρίου 2012 14.12.2012
Ανακοίνωση 07.12.2012
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.12.2012
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)
03.12.2012
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 3 Δεκεμβρίου 2012 03.12.2012
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 09.11.2012
H Alpha Bank εξαγοράζει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. 17.10.2012

H Alpha Bank σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την
Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε.
Ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

01.10.2012
Ανακοίνωση 14.09.2012
Ανακοίνωση 08.08.2012
Ανακοίνωση 31.07.2012
Ανακοίνωση 02.07.2012
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
της Alpha Bank, της 29.6.2012
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)
29.06.2012
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank της 29 Ιουνίου 2012 29.06.2012
Ανακοίνωση 26.06.2012
Ανακοίνωση 20.06.2012
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 07.06.2012
Ανακοίνωση 07.06.2012

Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2012
Ζημίες Ευρώ 107,8 εκατ. ως συνέπεια της σημαντικής επιδεινώσεως της οικονομικής δραστηριότητας.
Δείκτης Καθυστερήσεων στο 14,9% και Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, στο 122%

31.05.2012
Ανακοίνωση 25.05.2012
Αποφάσεις της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, της 22 Μαΐου 2012
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)
22.05.2012
Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 22 Μαΐου 2012 22.05.2012
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2012 την 31 Μαΐου 2012 16.05.2012
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενκή Συνέλευση των Μετόχων 08.05.2012
Αποφάσεις της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, της 8 Μαϊου 2012
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 
08.05.2012
Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 8 Μαϊου 2012  08.05.2012
Αποτελέσματα προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως 07.05.2012
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενκή Συνέλευση των Μετόχων 26.04.2012
Αποφάσεις
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 26.4.2012
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)
26.04.2012
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 26 Απριλίου 2012 26.04.2012
Αποτελέσματα Έτους 2011
Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+)
Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ στο 1,3 δισ.
20.04.2012
Ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση υβριδικών τίτλων
και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως
20.04.2012
Ανακοίνωση 09.04.2012
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έτους 2011 την 20 Απριλίου 2012 04.04.2012
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 03.04.2012
Ανακοίνωση 14.03.2012
Ανακοίνωση 08.03.2012
Ανακοίνωση 01.03.2012
Ανακοίνωση 30.01.2012
Ανακοίνωση 30.01.2012
Ανακοίνωση 25.01.2012


 Εκτύπωση