Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Παλαιοτέρων ετών
Μηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις Τραπέζης
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου

Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της
χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011
(Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)
Στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου της Alpha Bank AE
βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2592/2007 (Βασιλεία ΙΙ - Πυλώνας ΙΙΙ)
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.09.2011
(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)
- σε μορφή pdf
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2011
(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)
- σε μορφή pdf
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011
(Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 31.03.2011
(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)
- σε μορφή pdf

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2011
(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)
- σε μορφή pdf


'Ασκηση προσομοιώσεως καταστάσεων κρίσεως 2011
(EU-wide Stress Test) αποτελέσματα για την Alpha Bank

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας,
κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο.


 Εκτύπωση