Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Alpha Μισθοδοσία:
   
   
Καταθέσεις
Επενδυτικά προϊόντα
Alpha Μισθοδοσία
Alpha Επιπλέον
Πιστωτικές Κάρτες
Καταναλωτικά Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια
Ασφαλιστικές Καλύψεις
Επενδυτικά Προϊόντα
Πρόγραμμα "Αlpha Σχέδιο Ζωής"
Κάρτες
Στεγαστικά δάνεια
Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστεως
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Personal Banking
Σειρά Νέων ALPHA 1|2|3
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Services
Alpha Web Banking
Alphaphone Banking
ALPHATRADE
Alpha Mobile Banking
Alphanet ATM-24
Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.)
Alpha Private Bank
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
MiFID
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
Μεταφορά Λογ/μού Καταθέσεων
 
 

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ασφάλιση κατοικίας

Η Alpha Bank σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική σάς προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο και το περιεχόμενό του, σε αξίες καινουργούς χωρίς να υπολογίζεται συντελεστής παλαιότητος, μέσα από τα προγράμματα ''Alpha Ασφάλιση Κατοικίας" και "Κατοικία Plus".
Οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Τραπέζης επωφελούνται εκπτώσεως 10% στα ασφάλιστρα για όλη τη περίοδο ασφαλίσεως, σε όλα τα τυποποιημένα προγράμματα ασφαλίσεως Κατοικίας από την ΑΧΑ Ασφαλιστική.

 
 


 Εκτύπωση