Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Πληροφορίες για τα Ομόλογα:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Σύνθεση Χρηματοδοτήσεως
Εργαλεία Χρηματοδοτήσεως
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Σύνθεση Χρηματοδοτήσεως

Η Alpha Bank, επιπλέον της αξιόλογης σταθερής καταθετικής της βάσεως, στηρίζει τη διαχείριση των δανειακών της αναγκών μέσω πλήθους συμπληρωματικών πηγών αντλήσεως χρηματοδοτήσεως και κεφαλαίων με καινοτόμα χαρακτηριστικά που καλύπτουν και τις πλέον ιδιαίτερες επενδυτικές προτιμήσεις. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται ως προς τη σύνθεση του δανειακού της προφίλ ανάλογα με το είδος των επενδυτών στους οποίους απευθύνεται, τη γεωγραφική κατανομή τους, το χρονικό ορίζοντα καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θέτει στη διάθεση των επενδυτών.

Παρατίθεται η διάρθρωση των υποχρεώσεων της Τραπέζης την 30.06.2017. 

 

 
 
 
 

 Εκτύπωση