Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Πληροφορίες για τα Ομόλογα: Εργαλεία Χρηματοδοτήσεως:
   
   
Σύνθεση Χρηματοδοτήσεως
Εργαλεία Χρηματοδοτήσεως
Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EURO MTN)
Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως Εμπορικών Γραμματίων (ECP)
Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών Αμερικής (US MTN)
Πρόγραμμα Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών I
Πρόγραμμα Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών II
Τιτλοποιήσεις
Ομόλογα Μειωμένης Εξασφαλίσεως
Υβριδικά Κεφάλαια
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
 
Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως
Εμπορικών Γραμματίων (ECP)
Το Πρόγραμμα Εκδόσεως Εμπορικών Γραμματίων (“Euro Commercial Paper Programme”. “ECP Πρόγραμμα”) με εκδότη την Alpha Credit Group PLC, Θυγατρική Εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., με έδρα τη Μεγάλη Βρεταννία και εγγυητή την Τράπεζα, προσφέρει τη δυνατότητα εκδόσεως βραχυπροθέσμων ομολογιών με διάρκεια έως ένα έτος με συνοπτικές διαδικασίες και άμεση εκκαθάριση και διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο.

Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ από το 2007 και το δυνητικό ύψος εκδόσεων σήμερα ανέρχεται σε Ευρώ 5 δισ.

Οι ομολογίες απευθύνονται σε εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές που επιθυμούν εναλλακτική μορφή τοποθετήσεων πέραν των καταθέσεων προθεσμίας με διαπραγματεύσιμους όρους ως προς τη διάρκεια, το ποσό, το επιτόκιο κ.λπ. εξυπηρετώντας εξειδικευμένες ανάγκες των επενδυτών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ημερομηνία Επικαιροποιήσεως

Ονομαστική Αξία Προγράμματος

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο

18 Δεκεμβρίου 2007

Ευρώ  5 δισ.

ECP07

Η πιστοληπτική διαβάθμιση που έχει δοθεί στο Πρόγραμμα από τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολογήσεως είναι:

Standard & Poor's

Fitch

C

C


 
 
 
 

 Εκτύπωση