Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Σύνθεση Χρηματοδοτήσεως
Εργαλεία Χρηματοδοτήσεως
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Πληροφορίες για τα Ομόλογα

Η Alpha Bank συμμετέχει στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών με στόχο την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδυτών συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στη χρηματοδότηση της αναπτύξεως των εργασιών του Ομίλου. Με έμφαση στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος όσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, η Τράπεζα επιδιώκει τη διαφοροποίηση της επενδυτικής της βάσεως και την επιμήκυνση του χρονικού ορίζοντα δανεισμού με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρευστότητος και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους δανεισμού. Παράλληλα, αξιολογεί τις συνθήκες των αγορών και τη σύνθεση των αναγκών της και προβαίνει σε επιλεκτικές εκδόσεις χρεογράφων μειωμένης εξασφαλίσεως προς ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων.
 
Σημαντική μορφή χρηματοδοτήσεως στις διεθνείς αγορές αποτελούν οι ομολογίες εκδόσεως της Τραπέζης ή των Θυγατρικών της Εταιριών, με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά ανάλογα με τις εκάστοτε χρηματοδοτικές ανάγκες και τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές.
 
Η Τράπεζα, συμμορφούμενη απόλυτα με τους κανονισμούς και τις πρακτικές που διέπουν τις διεθνείς αγορές χρήματος στις οποίες συμμετέχει, προσβλέπει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους αρμόδιους εποπτικούς οργανισμούς και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε τακτική ενημέρωση των ανωτέρω σε ότι αφορά θέματα ενδιαφέροντός τους και μεριμνά για την σαφή, λεπτομερή και άμεση πληροφόρησή τους.

 
 
 
 

 Εκτύπωση