Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Πληροφορίες για τα Ομόλογα: Εργαλεία Χρηματοδοτήσεως:
   
   
Σύνθεση Χρηματοδοτήσεως
Εργαλεία Χρηματοδοτήσεως
Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EURO MTN)
Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως Εμπορικών Γραμματίων (ECP)
Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών Αμερικής (US MTN)
Πρόγραμμα Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών I
Πρόγραμμα Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών II
Τιτλοποιήσεις
Ομόλογα Μειωμένης Εξασφαλίσεως
Υβριδικά Κεφάλαια
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
 
Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως
Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EURO MTN)

Η Alpha Bank είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που προέβη στην ενεργοποίηση σχετικού Προγράμματος το 1999. Σήμερα, μέσω των ετήσιων επικαιροποιήσεων και εγκρίσεων των αρμοδίων εποπτικών αρχών, το δυνητικό ύψος εκδόσεων ομολογιών μέσω του Προγράμματος ανέρχεται σε Ευρώ 30 δισ.

Το Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (“Euro Medium Term Note Programme", "EMTN Πρόγραμμα”) με εκδότη την Alpha Credit Group PLC, θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., με έδρα τη Μεγάλη Βρεταννία και εγγυητή την Τράπεζα, προσφέρει τη δυνατότητα εκδόσεως ομολογιών κύριας ή μειωμένης εξασφαλίσεως σε συνεχή βάση και απευθύνεται σε επενδυτές, μέσω ιδιωτικής ή δημόσιας τοποθετήσεως. Το Πρόγραμμα διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο.

Οι ομολογίες εκδίδονται στο πλαίσιο του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Base Prospectus), που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) του Λουξεμβούργου. Οι ειδικότεροι όροι κάθε εκδόσεως ομολογιών περιγράφονται στους Τελικούς Όρους (Final Terms), που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ομολογίες μπορούν να εκδίδονται με διάφορες λήξεις, σε διάφορα νομίσματα και να έχουν σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο ή να είναι σύνθετες. Στις σύνθετες ομολογίες συνήθως το επιτόκιο ή/και η τιμή εξοφλήσεως είναι συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα και σε συνδυασμό με κάποιο δείκτη/ες ή οικονομικό/ά μέγεθος/η (ενδεικτικά, το επιτόκιο Euribor 6 μηνών, ένα μετοχικό δείκτη ή μία συναλλαγματική ισοτιμία).

Τα Βασικά Ενημερωτικά Δελτία και τα αντίστοιχα Περιληπτικά Σημειώματα των Βασικών Ενημερωτικών Δελτίων, για τις ομολογίες που είναι σε ισχύ, παρατίθενται κατωτέρω.

Τελευταία
ημερομηνία
επικαιροποιήσεως

Ονομαστική αξία Προγράμματος

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο

Περιληπτικά Σημειώματα στα Ελληνικά

6 Δεκεμβρίου 2004

Ευρώ 12 δισ.

ΕΜΤΝ05

 

2 Φεβρουαρίου 2006

Ευρώ 15 δισ.

ΕΜΤΝ06
 
Συμπλήρωμα 04.04.2006
 
Συμπλήρωμα 18.10.2006 

Περιληπτικό 2006

7 Φεβρουαρίου 2007

Ευρώ 25 δισ.

ΕΜΤΝ07

Περιληπτικό 2007

6 Μαρτίου 2008

Ευρώ 30 δισ.

ΕΜΤΝ08

Περιληπτικό 2008

16 Μαρτίου 2009

Ευρώ 30 δισ.

ΕΜΤΝ09

Περιληπτικό 2009

16 Απριλίου 2010

Ευρώ 30 δισ.

ΕΜΤΝ10

Περιληπτικό 2010

28 Απριλίου 2011

Ευρώ 30 δισ.

ΕΜΤΝ11

Περιληπτικό 2011

30 Μαίου 2012

Ευρώ 30 δισ.

ΕΜΤΝ12

18 Ιουνίου 2013

Ευρώ 30 δισ.

ΕΜΤΝ13

Συμπλήρωμα 30.04.2014

Συμπλήρωμα 06.05.2014

Συμπλήρωμα 03.06.2014

18 Ιουνίου 2014

Ευρώ 30 δισ.

ΕΜΤΝ14

Συμπλήρωμα 22.09.2014

Συμπλήρωμα 01.12.2014

Συμπλήρωμα 28.05.2015

Περιληπτικό 2014

22 Απριλίου 2016

Ευρώ 30 δισ. 

ΕΜΤΝ16

Περιληπτικό 2016

30 Ιουνίου 2017

 Ευρώ 30 δισ.

ΕΜΤΝ17

Περιληπτικό 2017

Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Προγράμματος επιβλέπεται σε διαρκή βάση και επικυρώνεται σε κάθε ετήσια αναθεώρηση από τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολογήσεως. Μεμονωμένοι τίτλοι ή τίτλοι με ειδικούς όρους ενδέχεται υπό συνθήκες να φέρουν διαφορετική διαβάθμιση.

Moody's

Standard & Poor's

Fitch

Caa3

CCC+

C

 
 
 
 

 Εκτύπωση