Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Πληροφορίες για τα Ομόλογα:
   
   
Σύνθεση Χρηματοδοτήσεως
Εργαλεία Χρηματοδοτήσεως
Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EURO MTN)
Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως Εμπορικών Γραμματίων (ECP)
Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών Αμερικής (US MTN)
Πρόγραμμα Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών I
Πρόγραμμα Εκδόσεων Καλυμμένων Ομολογιών II
Τιτλοποιήσεις
Ομόλογα Μειωμένης Εξασφαλίσεως
Υβριδικά Κεφάλαια
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
 
Εργαλεία Χρηματοδοτήσεως

Η Alpha Bank, δεδομένης της αναγνωρισιμότητός της στις διεθνείς αγορές επί μακρύ χρονικό διάστημα, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων αντλήσεως χρηματοδοτήσεως και κεφαλαίων μέσω των οποίων αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες και τις μεσομακροπρόθεσμες δανειακές και κεφαλαιακές της ανάγκες. Η παρουσία της Τραπέζης στις εν λόγω αγορές ξεκίνησε το 1999 με τη δημιουργία του πρώτου Προγράμματος Εκδόσεως Ομολογιών και έκτοτε εμπλουτίζει συστηματικά την παρουσία της ανταποκρινόμενη στις διεθνείς εξελίξεις, ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά όλες τις ευκαιρίες εκδόσεως ομολογιών. Τα σχετικά Προγράμματα αποτελούν πλαίσια συμφωνίας βασικών όρων εκδόσεως ομολογιών, ώστε να διασφαλίζεται ομοιογένεια μεταξύ των διαφόρων ομολογιών που εκδίδονται βάσει του ιδίου Προγράμματος. Η μεθοδολογία αυτή ουσιαστικά συστηματοποιεί, απλοποιεί και επιταχύνει την έκδοση ομολόγων προς διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία εκδόσεως.

Ανακοίνωση της τιμής διαθέσεως των μετοχών και των αποτελεσμάτων των συνελεύσεων των κατόχων (23.11.2015)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προτάσεων Ανταλλαγής (13.11.2015) 

Ειδοποίηση περί της Υποκατάστασης της Alpha Bank Α.Ε. στη θέση της Alpha Credit Group PLC ως Εκδότριας (11.11.2015)

Ειδοποίηση περί της Υποκατάστασης της Alpha Bank Α.Ε. στη θέση της Emporiki Group Finance PLC ως Εκδότριας (11.11.2015)

Ειδοποίηση περί της Υποκατάστασης της Alpha Bank Α.Ε. στη θέση της Alpha Group Jersey Limited ως Εκδότριας των Τίτλων €130,000,000 Floating Rate Guaranteed Perpetual Subordinated Notes Callable with Step-up 2012 (09.11.2015)

Έναρξη Αρχικής Περιόδου Ασκησης των Προτάσεων Ανταλλαγής (9.11.2015)

Ανακοίνωση τροποποιήσεων στους όρους και προϋποθέσεις των προτάσεων Ανταλλαγής (06.11.2015)

Ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση ομολόγων κύριας εξασφάλισης, τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως και υβριδικών τίτλων (28.10.2015)

Ανακοίνωση Υποχρεωτικής Εξαγοράς (19.9.2013)

Ανακοίνωση Υποχρεωτικής Εξαγοράς (5.8.2013)

Ανακοίνωση υποχρεωτικής εξαγοράς (20.6.2013)

Αποτελέσματα προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως (10.5.2013)

Ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως (19.4.2013)

Αποτελέσματα προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως (7.5.2012)

Ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως (20.4.2012)

Ευρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπροθέσμων Ομολογιών (EURO MTN)

Eυρώ-Πρόγραμμα Εκδόσεως Εμπορικών Γραμματίων (ΕCP)
Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπροθέσμων Ομολογιών Αμερικής (US MTN)
Πρόγραμμα Εκδόσεως Καλυμμένων Ομολογιών (Covered Bonds)
Τιτλοποιήσεις (Securitisations)
Ομόλογα Μειωμένης Εξασφαλίσεως – Tier II (Subordinated Bonds)
Yβριδικά Κεφάλαια – Tier I (Hybrid Capital)

 
 
 
 

 Εκτύπωση